Vandaag kun je stemmen op je buur

We mogen weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wijkkrant Aanzet sprak met zes verkiesbare wijkgenoten over wat zij willen bereiken.

LIJST 1: VOORAL PRETTIG WONEN

Klaas Verschuure

Klaas Verschuure

D66-lijsttrekker Klaas Verschuure woont alweer sinds 2008 aan de Julianaweg. Maar hij komt al langer in Hoograven. Zijn middelbare schooltijd bracht hij door aan de P.F. van Overbeeke Middenschool aan de Barnsteenlaan.

“Als de mensen mij aanspreken, dan gaat het vooral over hoe prettig ze wonen in Hoograven. Maar daarna vaak over het nieuwe inzamelen. De nieuwe restafvalcontainers, ik heb er een vlak voor de deur, zijn vaak niet te openen. Ik heb een motie ingediend met het verzoek om het mogelijk te maken om in alle containers van de wijk je afval te kunnen gooien, met een sticker op de container waar de dichtstbijzijnde alternatieve container staat. De wethouder heeft de

motie alleen nog niet uitgevoerd. Dan komen er al snel vuilniszakken te staan. Daarnaast worden de kliko’s niet altijd opgehaald. Ik heb zelfs de wethouder gebeld om te melden dat dit echt niet kan.“

“Over de ’t Goylaan gaat het vaak. En vooral de verkeersveiligheid van het voorrangsplein vind ik ook een probleem. Als voetganger, fietser en automobilist ben ik daar bijna betrokken geweest bij een ongeluk. Maar voor de rest is het een succes. Automobilisten realiseren zich steeds meer dat het geen doorgaande route meer is tussen Lunetten en Kanaleneiland, maar een wijkontsluitingsweg. Alleen in de spits sta je net als vroeger nog steeds vast.”

“Ook de autobranden hebben grote impact op onze wijkbewoners. De daders denken dat het een overtreding is vergelijkbaar met vernieling. Terwijl de gevolgen veel groter zijn. Criminaliteit los je niet op door meer camera’s op te hangen, hoewel ook dat soms kan helpen. De beste oplossing voor criminaliteit is nog steeds een diploma. Dus daar moeten we op inzetten.”

LIJST 2: MEER GROEN EN GOEDE WIJKAGENTEN

Julia Kleinrensink

Julia Kleinrensink

Julia Kleinrensink, studente en de nummer 7 van GroenLinks, woont al 4,5 jaar in de wijk. Eerst in een studentenwoning, maar nu in De Saffier, het complex in Tolsteeg waar ouderen en jongeren samenwonen.

“De campagneperiode is een gelegenheid om de wijk beter te leren kennen. Wat opvalt is de vraag naar meer groen. Bijvoorbeeld op Rotsoord. Dat is iets waar GroenLinks graag werk van zou maken.”

“Ik merk echt dat de bewoners in de wijk echt wisselend over de ’t Goylaan denken. GroenLinks kiest ervoor dat de fietser en voetganger meer ruimte krijgen. Maar dat betekent niet dat we de situatie niet monitoren.”

“Tenslotte merk ik wat een impact de autobranden op de wijk hebben. Natuurlijk is het belangrijk dat de daders opgepakt worden. Maar even belangrijk is het om het probleem bij de wortel aan te pakken. Dat doe je door goede wijkagenten

te hebben, die een verbindende rol kunnen spelen en meer aandacht te hebben voor het jongerenwerk.”

LIJST 4: SAMEN ÉÉN WIJK ZIJN

Rick van der Zweth

Rick van der Zweth

Voor Rick van der Zweth, lijsttrekker van de PvdA, kwamen de problemen met vuurwerk in de wijk rond de jaarwisseling wel heel dichtbij. Tegenover zijn huis aan de Detmoldstraat ging een auto in vlammen op, even verderop brandde een vuilnisbak uit en bij zijn onderbuurvrouw werd vuurwerk op het balkon gegooid. “Daar ben ik ontzettend van geschrokken. Ik woon hier sinds afgelopen juni en had natuurlijk wel van de problemen gehoord, maar dit was wel heftig.”

“We moeten ervoor zorgen dat we de komende jaarwisseling heel goed voorbereid zijn. Het is niet zo dat we niet sterk genoeg zijn, maar we waren gewoon te laat. Het is maar
een kort piekmoment, waar je je goed op kunt voorbereiden door onder meer te zorgen voor meer handhaving op straat, flexibel cameratoezicht en buurtpreventie.”

“Hoograven is echt een ontzettend diverse wijk. Hier woont alles door elkaar. Oud, jong, rijk, arm, alleenstaanden, gezinnen, noem maar op. Het is belangrijk dat we die diversiteit koesteren, maar toch samen één wijk zijn waarin we minder langs elkaar heen leven en met elkaar in contact blijven. De PvdA is echt ontzettend trots op wat er in Hoograven is bereikt de afgelopen jaren, maar het kan nog steeds beter. Door bijvoorbeeld meer betaalbare woningen, betere armoedebestrijding en sportvoorzieningen in de wijk.”

LIJST 5: ROMMEL EN VEILIGHEID

Tim Schipper

Tim Schipper

Tim Schipper kent Hoograven op zijn duimpje. De lijsttrekker van de SP woont aan de Huis te Vlietlaan, op 100 meter van zijn geboortehuis in Nieuw Hoograven-Zuid. Hij zit al 12 jaar in de raad, vanaf 2007 als fractievoorzitter.

“De rommel bij de afvalbakken vinden veel mensen storend. Soms staan er hele bankstellen naast, maar vaak ook gewoon veel vuilniszakken. De SP zou graag zien dat ze gewoon opengezet zouden worden, zodat het makkelijker wordt voor mensen. Wij willen ook niet dat gemeten wordt hoe vaak mensen spullen wegbrengen. De volgende stap is dan dat er bepaald gaat worden voor dat gebruik. En daar zijn we tegen.”

“Ik rij zelf ook regelmatig over de ’t Goylaan, en ik merk dat
ik het voorrangsplein zelf zoveel mogelijk mijd. Je krijgt daar zoveel informatie te verwerken dat je snel iets over het hoofd ziet. Wat mij betreft moet dat nog eens aangepakt worden. Voor de rest geloof ik wel dat er even veel verkeer over de ’t Goylaan heen gaat als vroeger. Het wordt alleen te druk als de Waterlinieweg vaststaat of de A12.”

“Ik hoop dat die jochies die verantwoordelijk zijn voor de autobranden hebben snel gepakt worden. Maar dan is het wel nodig dat iedereen met informatie dat ook durft te melden. En daarvoor is het nodig dat er wijkagenten zijn die gekend worden door de buurt en vertrouwd. In Maarssen betalen ze zelf extra voor meer politieinzet. Dat zouden ze in Utrecht ook moeten doen.”

LIJST 6: OP TIJD VEILIG THUIS ZIJN

Bert van Steeg

Bert van Steeg

In de tien jaar dat Bert van Steeg, de nummer 2 van het CDA, in Hoograven woont, is er veel veranderd. “De wijk is echt een stuk verbeterd, maar er leven nog steeds groepen langs elkaar heen. Het is belangrijk dat mensen elkaar tegen komen. Vandaar dat het CDA het belangrijk vindt dat verenigingen steun krijgen van de gemeente.”

“Criminaliteit zoals autobranden moet hard aangepakt worden. We moeten duidelijk zijn wat wel en niet kan en zorgen dat bewoners zich veilig voelen. Dat kan bijvoorbeeld door meer cameratoezicht. Het CDA heeft in de gemeenteraad voorgesteld om ook dashboardcamera’s in te zetten.”

Van Steeg woont in het Hart van Hoograven, maar werkt buiten de stad. “Zelf rij ik elke dag in de spits over de ’t Goylaan. En sta daar dus vaak vast. Daar had bij de herinrichting toch meer aandacht moeten zijn voor de doorstroming. Aandacht voor fietsers en voetgangers is belangrijk, maar in veel gezinnen gaan de ouders met de auto naar het werk. Die moeten wel op tijd thuis kunnen zijn. En zeker met de ontwikkeling van elektrische auto wordt de luchtvervuiling steeds minder groot. Wat mij betreft had die tweede baan niet weg gehoeven.”

LIJST 9: EEN DIVERSE, BETAALBARE WIJK

Felix Kievit

Felix Kievit

De kans dat Felix Kievit, de nummer 19 van Student en Starter, in de gemeenteraad komt is niet zo groot. Maar dat belet de afgestudeerde socioloog niet om een duidelijke visie te hebben op de wijk waar hij sinds 2016 woont.

“Het is mooi dat de binnenstad steeds groter wordt. Dat brengt voorzieningen en banen die er anders niet zouden komen. Maar de wijk moet wel betaalbaar en aantrekkelijk blijven voor de mensen die er nu al wonen. De gemeente kan daarvoor zorgen door actief te zorgen voor een goede mix van sociale en particuliere huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Ook alternatieve vormen, zoals De Saffier waar ik woon, kunnen bijdragen aan die diversiteit.”

“Voor de veiligheid geloven wij niet in meer cameratoezicht. Als iemand echt een auto in brand wil steken, dan zoekt hij wel een plek waar hij niet in beeld is. Je kunt beter investeren in de buurt, preventief in gesprek gaan met mensen, verveling bestrijden en de wijkagent meer armslag geven.”

EN VERDER
Ook de ChristenUnie heeft een kandidaat uit Hoograven, op plaats 22, maar kon helaas niet meewerken aan dit artikel. De overige partijen hebben geen kandidaat die in onze wijk woont. Zij hebben allemaal een aanbod gekregen om tekst aan te leveren voor de website. Alleen de Partij voor de Dieren heeft hier gebruik van gemaakt.

LIJST 10: PARTIJ VOOR DE DIEREN

De Partij voor de Dieren zet zich in voor meer groen in de wijken. Gemiddeld is er in de gemeente 53m2 groen per huishouden aanwezig, terwijl er landelijk als norm wordt gehanteerd dat er gemiddeld 75m2 groen per woning binnen de bebouwde kom aanwezig moet zijn. Groen is voor de luchtkwaliteit, helpt bij het opvangen van regenwater en het tegengaan van hittestress. Ook kunnen dieren er een schuilplaats vinden. Ook in Hoograven zijn versteende straten. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente meer doet om bijvoorbeeld bij het herinrichten van straten of bij nieuwbouw zoals op Rotsoord veel bomen en struiken toe te voegen. De Trip is wel heel stenig geworden. Soms lijkt het moeilijk om in bestaande straten groen toe te voegen, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan het aanleggen van groene daken en gevels. De gemeente moet daarin het voortouw nemen, maar bewoners kunnen ook een rol spelen door bijvoorbeeld met ondersteuning van de gemeente samen te zorgen voor zogenaamde boomspiegeltuintjes of geveltuintjes. Geen tegel maar egel.

Veiligheid

Op diverse plekken in de stad, ook in Hoograven, wordt onveiligheid ervaren. Dat komt bijvoorbeeld door de autobranden die grote impact hebben op de eigenaren en andere buurtbewoners. De gemeente moet alle mogelijke middelen inzetten om dat op te lossen. De Partij voor de Dieren is echter kritisch op de inzet van permanent cameratoezicht. De effectiviteit hiervan is namelijk twijfelachtig, het is onmogelijk om de hele stad vol te hangen met camera’s, terwijl cameratoezicht wel een grote inbreuk doet op de privacy van burgers. Om criminaliteit, zoals autobranden, tegen te gaan moeten we de bron aanpakken. Jongeren kiezen niet zomaar voor criminaliteit, vaak speelt er diverse problematiek. Die problemen moeten aangepakt worden, jongeren moeten perspectief hebben op goed onderwijs of een baan. In het voorkomen van criminaliteit speelt de gemeente een rol, samen met bijvoorbeeld scholen, maatschappelijk werkers en ouders. Overigens moeten we ook voorkomen dat de openbare weg gebruikt wordt als racebaan, en daarom versmallen we de doorgaande wegen, en krijgen meer wegen de maximumsnelheid van 30km/u.

Lees dit artikel ook in het opgefriste Aanzet blad

 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten