Meer duidelijkheid over de plannen voor de ’t Goylaan tijdens Raadsinformatieavond

De gemeente Utrecht is van plan om van de ’t Goylaan een stadsboulevard te maken. Niet alleen de bewoners van de wijk hebben hier veel vragen over, maar ook de gemeentepolitiek. In de commissievergadering Stad en Ruimte van 12 mei bleek dat er naast steun voor het voorstel er ook veel (verkeers)technische vragen waren. Deze werden behandeld tijdens de raadsinformatieavond van 23 juni.

Druk bezochte Raadsinformatie over de 't Goylaan (foto: W. de Jong) Verkeerskundige Roland Tamse gaf aan dat voor dit project de verkeerssituatie tussen het ’t Goyplein en het Europaplein als geheel wordt bekeken. Echter alleen tussen de Zuiderbrug en Linschotensingel wordt de weg ook daadwerkelijk versmald. Ook staduitwaarts tussen de Linschotensingel en het ’t Goyplein blijven er meerdere rijstroken beschikbaar, de huidige situatie gehandhaafd.

Ook werd gemeld dat er vergeleken met andere tijden en richtingen (tussen de 850 en 900) 40% meer verkeer in een normale avondspits de wijk wil verlaten (meer dan 1300), vergeleken met alle andere tijden en richtingen. Dit verkeersvolume past niet over een eenbaansweg.

Bij de berekening van de verkeerseffecten van het plan wordt ervan uit gegaan dat al het huidige autoverkeer blijft bestaan. De praktijk laat volgens Roland Tamse zien, dat een deel van het verkeer niet meer aanwezig is. Doordat bewoners door de veranderde situatie andere keuzes maken (thuiswerken, OV, de fiets) kan tot 10% van het huidige verkeer “verdampen”.

Een bijzonder element in het plan is het kruispunt met de Constant Erzeijstraat en de Hooft Graaflandstraat. Dit wordt naar een voorbeeld in Hilversum een verkeersplein. Dit is een bijzondere variant op de rotonde. 20 Meter voor het kruispunt worden alleen op de ’t Goylaan stoplichten geplaatst. Dit om ervoor te zorgen dat het verkeer van de Constant Erzeijstraat en de Hooft Graaflandstraat op de ’t Goylaan kunnen komen.

Een belangrijk onderdeel van het plan is dat de verkeerslichten slim geregeld gaan worden. Echter de gemeente is nog bezig om hiervoor beleid te maken. Dit komt in het najaar naar de raad toe. Wat de consequentie is als dit beleid niet aangenomen wordt, werd niet duidelijk.

De provincie Utrecht die ook aanwezig was, heeft geen grote bezwaren tegen het plan. Wel maakt zij zich zorgen over de robuustheid van het plan. Wat gebeurt er als er in de nieuwe situatie teveel auto’s over de ’t Goylaan komen? En hoe is het in een dergelijk geval de situatie voor de fietser?

Qbuzz, de OV-vervoerder die positief was over het weghalen van de stoplichten, had wel twee punten van zorg. In de eerste plaats over het busverkeer dat vanuit de Hooft Graaflandstraat en Constant Erzeijstraat de ’t Goylaan op komt. Vooral vanuit de Constant Erzeijstraat zien zij dat er regelmatig vertraging ontstaat. Maar ook houdt Qbuzz de zichtbaarheid van de kruisingen goed in de gaten. Bestuurders willen goed zicht hebben op langsrijdende fietsers.

Rond 7 juli hoopt de ambtelijke projectgroep dat het college een besluit neemt over het ontwerp en de reactie op de bewonersinspraak. Vervolgens wordt na de zomervakantie de besluitvorming afgerond en de aanbesteding uitgevoerd.

Meer informatie over de plannen voor de ’t Goylaan is hier te vinden. De volledige presentatie die op de raadsinformatieavond is gegeven is hier (pdf 5,9 mb) te vinden.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten