Samen in de Stad, sociale netwerken voor ouderen

LogoSamenindestad

In navolging van Hoograven krijgen acht andere wijken in Utrecht een sociaal netwerk voor ouderen. Dat gebeurt onder de noemer Samen in de Stad. De overeenkomst met de gemeente om deze netwerken voor sociaal kwetsbare inwoners in het kader van de Wmo op te zetten, is op 22 januari getekend.

Ouderen blijven als gevolg van de veranderingen in de zorg langer thuis wonen en kunnen minder gemakkelijk een beroep doen op professionele hulp en ondersteuning. Het samen gezellig hebben en elkaar helpen, wordt steeds belangrijker. In Hoograven is in 2013 daarom op initiatief van zorgorganisatie AxionContinu het sociale netwerk SamenHoograven opgezet.

Meer dan veertig organisaties in deze wijk werken gericht samen en zorgen voor een laagdrempelig aanbod voor senioren. Ouderen die er gebruik van maken, ontmoeten anderen en vergroten zo hun netwerk. Actieve wijkbewoners kunnen iets betekenen voor meer kwetsbare ouderen en zo vinden ontmoetingen plaats. Zo zijn er in Hoograven bijvoorbeeld koffie-ochtenden in de bibliotheek en lezen ouderen voor op een basisschool.

Succes

SamenHoograven is een succes. Het betekent veel voor ouderen in Hoograven. Het concept wordt nu uitgerold over acht andere wijken. Het gaat om Noordoost, Overvecht, Zuilen, Ondiep/Pijlsweerd, Leidsche Rijn, Kanaleneiland, Transwijk en Rivieren-/Dichterswijk. AxionContinu gaat samen met U-Centraal de start van deze netwerken voor ouderen in de wijken coördineren. Dat gebeurt onder de noemer Samen in de Stad.

Elke wijk heeft een eigen coördinator en bouwt vervolgens op eigen wijze aan een netwerk, waarbij SamenHoograven het voorbeeld is. SamenOvervecht en SamenKanaleneiland zijn inmiddels begonnen.

Wie doen mee
In de wijken verzorgen de sociaal-makel organisaties (welzijnsorganisaties) de uitvoering: Wijk&Co, Me’kaar, DOENJA Dienstverlening en Vooruit.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten