Wijkhistoricus Peter Sprangers gaat wederom kritisch tekeer tegen bouwplan De Trip op het voormalige De Boo/Erven Trip-terrein

Peter Sprangers en spijkerPeter Sprangers, secretaris van de stichting Historische Kring Tolsteeg Hoograven (HKTH), geeft hieronder, niet voor de eerste keer, kritiek op starterswoningen-bouwplan De Trip door ontwikkelaar Jebber. (Eerder gaf deze kenner van de historische industriestrook langs de Vaartsche Rijn zijn gepeperde mening in april 2011 en juni 2011.) Mocht u het niet eens zijn met Sprangers, stuur dan ùw opinie naar redactieaanzet@yahoo.com.

Om aan te geven hoe hopeloos de start is geweest van Jebber op het voormalige De Boo/Erven H.Trip-terrein wens ik het volgende te melden:

‘Megalomaan plan’

Helling Fabrieksgebowuen Achterzijde Vaartse Rijn 1968 UA 20208Toen er in het voorjaar van 2011 ideevorming over de plannen ter invulling van het terrein naar buiten kwamen heb ik persoonlijk mijn grote zorgen uitgesproken bij Aart-Jan Voogt, assistent manager bij het Wijkbureau Zuid, dat bij zo’n megalomaan plan er geheel geen betrokkenheid van de buurt was geregeld. In tegenstelling tot alle andere grootschalige nieuwbouw in de wijk als Neerlandia, Hart van Hoograven, Bredeschool etc. Aart-Jan Voogt heeft dat signaal begrepen en de aanzet gegeven tot een een ‘vorm’ van toetsing die in de praktijk nooit de status van klankbordgroep heeft gehaald.

Trip  van bovenaf en buitenruimteBij de eerste vergadering in de garage van Jebber heb ik mijn grote zorg uitgesproken over het in eigen voordeel creatief omgaan door Jebber met het overschrijden van de uiterste grenzen van eerdere wijkvisies.

‘Twee petten’

Bij de eerste vergadering is niets van alle kritiekpunten die ik ter tafel bracht genoteerd door notulist Pieter van Sluijs. Toenmalig gemeentelijk gebiedsmanager. Uitleg: In feite een man met twee petten omdat hij als gemeenteambtenaar ook Jebber vertegenwoordigde. (Vanwege het contract tussen Jebber en de gemeente t.a.v. de taakstelling starterswoningen.) Een niet onafhankelijke positie dus, waar bij normaal klankbordgroep-overleg het wijkbureau zich in alle eerdere situaties zich onafhankelijk bewoog tussen belanghebbenden.

‘Plempen’

Bord Rotsoordroute 2Vast gegeven bij Jebber was om zo veel mogelijk appartementen te plempen met letterlijk in de tekst: de uitvoering dient zo te zijn dat men zich niet blijvend wenst te vestigen. Vrij vertaald als: de nieuwkomers zullen geen betrokkenheid, laat staan integratie met de wijk voorstaan. De enige vorm van aanpassing die ik mij herinner is het schuiven met de gebouwblokken. Er was en is blijkt nu weer  als het er op aan kwam en komt geen enkele kans voor buurtbewoners om iets wezenlijks te wijzigen in aantallen of hoogte. Logisch omdat Jebber zich al die jaren gedekt voelde en voelt door de gemeente omdat er een volume is overeengekomen dat gerealiseerd moet worden.

Normaal gesproken zou de gemeente hier de grond hebben kunnen aankopen van De Boo als men enige maanden eerder in de gemeenteraad wel had besloten tot het uitoefenen van het recht van eerste aankoop in het Rotsoordgebied. Dan hadden vervolgens diverse projectontwikkelaars hier hun ideeën kunnen lanceren.

Hoog Catharijne-gevoel

Niet alleen een verzuim van de eerste orde. Voor de wijkbewoners keuze uit één megalomaan plan. Het een-tweetje van de gemeente met Jebber lijkt doorgestoken kaart met zeer vervelende consequenties voor de wijk waarbij bewust leek gekozen voor éérst helemaal geen inspraak en later verwordend tot een soort adviesraad over fietsenrekken en bloembakken. Ik heb dan ook na twee vergaderingen bedankt. Er kwam een soort Hoog Catharijne-gevoel opzetten uit de zeventiger jaren. Terwijl ik dacht dat die tijd voorgoed voorbij was.

 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten