Aankondiging aanpak fraude

Logo Utrecht gemeenteHet interventieteam Midden Nederland voert vanaf augustus 2013 controles uit in de wijk Hoograven. Het gaat om controles op personen en adressen binnen deze wijk, waarvan het vermoeden bestaat dat de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) niet overeenkomt met de feitelijke woon/leefsituatie.

Het interventieteam is een samenwerkingsverband van de Gemeente Utrecht, Belastingdienst, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Verzekeringsbank (SVB), politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie). Het interventieteam is gespecialiseerd in het voorkomen en terugdringen van fraude bij ondernemers en bewoners.

Wat doet het interventieteam bij bewoners?

Het interventieteam controleert de inschrijvingen van de GBA en handhaaft de aan deze inschrijvingen gekoppelde uitkeringen, toeslagen en sociale huisvesting. Het interventieteam vergelijkt de gegevens die u aan deelnemende organisaties heeft verstrekt. Als dit tot vragen leidt, kunt u een uitnodiging voor een gesprek verwachten of komen leden van het interventieteam bij u op bezoek. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over uw inschrijving bij de gemeente, uw inkomen of uw woonsituatie. Het doel van het bezoek is om duidelijkheid te krijgen. Dit is ook in uw belang. Als u zich aan de regels heeft gehouden hoeft u zich geen zorgen te maken.

Legitimatiebewijs

De leden van het interventieteam die bij u aanbellen, moeten hun legitimatiebewijs laten zien: een pas met daarop hun foto, naam, functie en de organisatie waar die persoon voor werkt. Als er mensen bij u aanbellen die dit niet doen, vraag er dan naar – de mensen van het interventieteam vinden dat niet gek. Laat niemand binnen die zich niet legitimeert!

Fraude melden

De aanpak levert een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid en draagt bij aan een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van uitkeringen, toeslagen, werk en woonruimte. U kunt zelf ook helpen. Hebt u vermoedens van belasting- of uitkeringsfraude, illegaliteit, uitbuiting of onderhuur, dan kunt u, eventueel anoniem een melding doen via www.utrecht.nl/fraudemelden of via het telefoonnummer 030 – 286 55 55. Medewerkers van het interventieteam bekijken of de tip aanleiding geeft tot verder onderzoek.

Meer informatie

Voor meer informatie of andere vragen over de gemeente in uw wijk kunt u terecht bij het wijkbureau Zuid, tot 30 september 2013 gevestigd ’t Goylaan 127 en vanaf 1 oktober gevestigd ’t Goylaan 75, 3525 AA te Utrecht, of via telefoonnummer 030 – 286 00 00.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten