Mondelinge vragen T.W. Schipper (SP) over lijn 14 en 15 en discussie daarover in gemeenteraad van 9 april 2013

(Update dinsdagmiddag 9 april:
Verschillende fracties eisten verbetering van de toegankelijheid van de ”servicebuslijnen” 15 (Hoograven) & 14 (Lombok) van het BRU (@RegioUtrecht) . Tim Schipper (SP) pleitte voor eventueel (tijdelijke) terugkeer ‘groot materieel’ om de Lijnen 15 & 14 voor àlle reizigers (ook met rollator of kinderwagen) toegankelijk te maken. Verantwoordelijk wethouder Frits Lintmeijer beloofde een hartig woordje te spreken met het BRU om de ‘servicebusjes’ te verbeteren en bleek ook niet ongevoelig voor de vele kritiek dat het Goylaan (Hart van Hoograven) is gedevalueerd als belangrijke halte voor buslijnen Misschien dat daar iets aan gedaan kan worden. (Overigens is Lintmeijer zelf lid van het BRU))

(Zie ook -op de SP Utrecht-blog-: “Wethouder: servicelijnen 14 en 15 voldoen niet” (o.a. over de verschillende petten van wethouder Lintmeijer en burgemeester Wolfsen, die als lid én voorzitter van het DB van het BRU met zich zelf als leden van het College van B&W in gesprek moeten gaan)

Griffie Gemeenteraad Utrecht: Tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering van hedenmiddag (dinsdag 9 april 2013 om 14.00 uur) zal de heer Schipper (SP) bijgaande mondelinge vragen (nr. 3) stellen inzake de buslijnen 14 en 15:”

Sinds het instellen van de servicelijnen 14 en 15 in Lombok en Hoograven zijn er bij de SP vele klachten binnengekomen over deze OV-dienst. De voornaamste daarvan gaan over de matige tot slechte aansluiting op de reguliere lijndiensten en de onvoldoende toegankelijkheid van de servicebusjes voor mensen met een beperking of mensen die grotere zaken zoals kinderwagens mee willen nemen.

De afgelopen weken heeft dit geresulteerd in een uitwisseling tussen de redactie van de Hoogravense Wijkkrant Aanzet enerzijds en het Bestuur Regio Utrecht en Connexxion anderzijd, waarbij het BRU en de vervoerder wisselende berichten afgaven over de mate van toegankelijkheid. Op de website van het BRU staat dat alle servicebusjes inmiddels toegankelijk zouden zijn voor alle OV-reizigers, zoals de wet ook voorschrijft. Dit werd echter gelogenstraft in de praktijk, waarbij in ieder geval een aantal busjes niet aanpasbaar bleken voor rolstoelvervoer.

Ook de bewering dat de dienstregeling kan worden gehandhaafd als er rolstoelen of dergelijke aan boord van de busjes moeten worden gebracht, lijkt uit de lucht gegrepen, gezien de tijd die het kost om deze in en uit de busjes te brengen en voor vervoer veilig te zekeren.

 

  • Onze vragen:
  • Is het college op de hoogte van de discussie rond de toegankelijkheid van de servicebusjes op de lijnen 14 en 15 voor mensen met een beperking en het vervoer van grotere zaken als kinderwagens?
  • Kloppen de observaties van wijkkrant Aanzet en de SP dat niet alle servicebusjes aanpasbaar zijn voor vervoer van mensen met een beperking en het vervoer van grote zaken als kinderwagens? Zo nee, wat klopt er niet aan?
  • Klopt daarmee de bewering van het BRU en Connexxion dat de servicebusjes toegankelijk zijn voor alle OV-gebruikers?
  • Is het college het met de SP eens dat het met name de onder 1 en 2  genoemde doelgroepen zijn waarvoor het servicelijnennet is ingericht als subsituut voor de geschrapte lijnen 1, 6 en 14?
  • Voldoen naar de mening van het college de servicelijnen aan de doelstelling waarvoor ze in het leven zijn geroepen? Zo nee, wat zijn volgens het college de tekortkomingen?
  • Is het college van plan bij het BRU de eis neer te leggen om de toegankelijkheid van de bussen voor alle OV-gebruikers te waarborgen en zit hier ook de aanbeveling tussen om de voormalige buslijnen 1, 6 en 14 in ere te herstellen?
    T.W. Schipper (SP)

Zie ook: Brief dd 26-02-2013 van B&W aan het BRU (o.a. over de wenselijkheid om voor Utrecht-Zuid een ‘heroverweging’ te maken; zoals herinvoering van een halte bij het Hart van Hoograven op de Goylaan. Tevens zou minibusjeslijn 15 geëvalueerd en wellicht veranderd moeten worden)
PvdA deelt zorgen SP ontoegankelijkheid servicebusjes. College gaat in gesprek met BRU. Op ons initiatief vanavond RIA over dienstreg. 2014

— PvdA Utrecht (@pvdautrecht) 9 april 2013

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten