Bewonersparticipatie omdat het moet? Presentatie onderzoek naar inspraak door bewoners bij bouwprojecten in Hoograven.

WijkraadzuidLogoDe Wijkraad Zuid presenteert donderdag 21 maart 20.00 uur (kopje thee/koffie vanaf 19.30u) in de Ravelijn (Hooft Graaflandstraat 2a) de resultaten van een onderzoek naar de bewonersparticipatie bij drie bouwprojecten in Hoograven.
Iets verder hieronder staat (in cursieve letters) het persbericht van de Wijkraad Zuid

isabellaPDF
Klik rechts onder dit webbericht (naar beneden scrollen) op het blokje ‘Attachments’ voor een PDF-versie (34 pagina’s) van het  onderzoek

wethouder
Onderzoeksbureau Labyrinth
heeft in opdracht van de wijkraad in 2012 onderzocht hoe de participatie is verlopen bij de bouwprojecten De Trip, Neerlandia en Brede School aan de Duurstedenlaan.Het rapport wordt aangeboden aan Gilbert Isabella, wethouder van o.a. wonen en bouwen. Iets verder staat (in cursieve letters) het persbericht van de Wijkraad Zuid

Isabella
(Onlangs,4 maart, kwam Isabella nog in een merkwaardige positie terecht qua ‘bewonersparticipatie’ in Hoograven; omdat hij alsnog met omwonenden van het pas vastgestelde project Rijnhuizenlaan zou gaan spreken over inspraak e.d., maar toen het nieuws van een ‘voorlopige terugtrekking’ door woningcorporatie Portaal bekend moest maken. Ondertussen zit het met de ‘bewonersparticipatie’ rond de Oudegeinlaan-sloop?-buurt ook lang niet snor; zie: hier en daar)

Trip Vogelvlucht  dec 2012 VMX vogelvlucht vanaf waterzijde tbv website3 onderzochte projecten
Maar op donderdag 21 maart gaat het dus met de liefhebbers van participatie over drie andere bouwprojecten in Hoograven;
de Brede School Hoograven-Zuid aan de Duurstedelaan schiet al aardig op. Project Neerlandia vordert ook gestaag, 
Op het terrein van project ‘De Trip’ is inmiddels hippe tijdelijke bebouwing gerealiseerd (waaronder een café) en zou de bouw van 260 starterswoningen en bedrijfsruimtes door SSH-dochter Jebber   ‘ín 2013’ van start gaan. Op 18 november 2012 zaaide RTV Utrecht nog wat onrust over de financiering van Jebber, doch @DeTripUtrecht reageerde daar toen op met “Jebber ontwikkelt #detrip gewoon uit. #starterswoningen hard nodig”

 

Participatieladderactieve deelname
Wat betekent dat ‘mooie’ woord ‘participatie‘ eigenlijk? Nou: zoiets als: ‘actieve, zelfgekozen deelname’. Dan is participatie met (financiële) verantwoordelijkheid echter nog wat anders dan min of meer ‘vrijblijvende’ bewoners/burgers-participatie. Heette zoiets vroeger niet ‘inspraak‘ (als in “wij willen inspraak over de hoeveelheid huiswerk”), denkt de (50+?-)lezer wellicht.  Ja, zegt bijvoorbeeld Wikipedia, en dan is de term participatie als het ware de geïnstitutionaliseerde, geritualiseerde of gebureaucratiseerde opvolger van het Inspraak I love Burgersvroeger o zo spontane ge-inspreek geworden. (Over ‘pedia’ gesproken; bij de gemeente Utrecht hebben ze het over. jawel: de Participedia .)

Alsof al die ambtenaren, die met steeds minder mensen steeds efficiënter méér moeten presteren, het niet druk genoeg hebben met beleid maken, moeten ze ook nog in de slag met klankbordgroepen, bewonersverenigingen, wijkcomitées, wijkraden, rondetafeldeelnemers, enzovoorts.

Persbericht Wijkraad Zuid 19-03-2013 over Participatie bij bouwprojecten in Hoograven:
De gemeente past de afgesproken participatieregels weliswaar toe, maar in de wijze waarop dat gebeurt valt nog winst te behalen. Dat is de conclusie van het onderzoek dat de Wijkraad Zuid heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Labyrinth. Het rapport wordt donderdag 21 maart gepresenteerd aan wethouder Gilbert Isabella.

Participatieonderzoek fragment Conclusie participatieniveauParticipatiestandaard
Iedere Utrechtse wijkraad mag jaarlijks een wijkraadpleging uitvoeren onder (een deel van) de bewoners uit de wijk. Wijkraad Zuid heeft Labyrinth gevraagd om de wijkraadpleging naar participatie rondom bouwprojecten in Hoograven uit te voeren. Labyrinth heeft eerder voor de Wijkraad West een dergelijk onderzoek gedaan. Onder meer dat onderzoek heeft er toe geleid dat de Utrechtse Participatiestandaard voor ambtenaren is vastgesteld. De Utrechtse Participatiestandaard is een richtlijn die helpt om voor ieder (bouw)project participatie zo goed mogelijk vorm te geven.

Participatieonderzoek fragment Participatiestandaars communicatieevalueren
De Wijkraad Zuid heeft laten onderzoeken hoe deze relatief nieuwe werkwijze in de praktijk uitpakt. Met de resultaten van dit onderzoek kan geëvalueerd worden hoe de Participatiestandaard functioneert wat er verbeterd kan worden rondom bewonersparticipatie bij bouwprojecten.

Project Rijnhuizenlaan niet onderzocht
In Hoograven zijn er vanaf het moment dat de participatieverordening is vastgesteld drie bouwprojecten opgestart. Het gaat om de scholenbouw Participatieonderzoek fragment representativiteitaan de Duurstedelaan (Brede School), Neerlandia en De Trip. De (nieuwbouw)plannen rondom gezondheidscentrum aan de Rijnhuizenlaan is al veel eerder opgestart en is daarom niet meegenomen in dit onderzoek.

communicatie knelpunt
Volgens de Wijkraad Zuid zit de uitdaging op dit moment niet in de regels die zijn opgesteld om te komen tot Participatieonderzoek fragment Participatiestandaars Vormen van participatiegoede participatie, maar in de wijze waarop ze in de praktijk worden toegepast. Communicatie blijkt dikwijls een knelpunt, waardoor voor bewoners bijvoorbeeld niet altijd duidelijk is op welk niveau en in welk stadium van een bouwproject zij kunnen participeren. Relevante vragen als ‘hoe zorg je dat de wijk- en stedelijke belangen en de belangen van de individuele bewoner allemaal serieus worden genomen?’, ‘hoe zorg je dat bewoners betrokken blijven als de voortgang wat minder is?’ en ‘hoe betrek je bewoners ook als de bouw eenmaal is begonnen is?’ blijken tijdens participatietrajecten lastig te beantwoorden.
Over hoe dit allemaal beter kan, wil de wijkraad donderdag 21 maart met de aanwezigen in gesprek.

 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten