Reactie BRU op vragen Wijkkrant Aanzet (over gewijzigde buslijnen Hoograven e.o.)

 (Een communicatieadviseur van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) stuurde zoals beloofd een reactie op klachten over busvervoer in Hoograven e.o. -red.:)

BRU logoZoals toegezegd stuur ik je hierbij onze reactie op jouw vragen en die van jouw lezers op de site van Wijkkrant Aanzet. Mocht over dit onderwerp meer bekend worden, dan zullen wij daarover communiceren via een persbericht, onze website en/of Twitter. Ik hoop dat hiermee de vragen helder zijn beantwoord

Waarom reageert u niet via het twitteraccount @RegioUtrecht?
BRU probeert zoveel mogelijk vragen via Twitter ook via dat medium te beantwoorden, of de vraagsteller door te verwijzen danwel het bericht door te sturen naar de vervoerder als de beantwoording daar zou moeten liggen. We reageren niet via Twitter op berichten waarin we slechts genoemd worden.

LijnenkaartBussenHoogravenTolsteeg2013Heeft u ook een reactie op DIT bericht; Karima’s klaagzang over OV-bussen en -busjes in Hoograven. Terecht??
BRU heeft op alle berichten van mw Kouriti gereageerd en waar nodig doorgestuurd aan GVU/Connexxion. Als blijkt dat de vervoerder niet afdoende heeft gereageerd op haar klacht van 20 december 2012, dan zullen wij de vervoerder daar nogmaals op aanspreken.

Heeft u ook een reactie op dit bericht: SP-vragen aan B&W Utrecht over de consultatieronde openbaar vervoer 2014 ?
Zoals in de titel van het bericht staat, zijn de vragen aan de gemeente Utrecht gesteld.  Het is logischerwijs niet aan BRU om daar nu op te reageren. Als de vragen door de gemeente naar BRU worden doorgestuurd, beantwoorden we die uiteraard.

Heeft u ook een reactie op 11 berichten hier ?
Ik neem de vrijheid om in algemene zin te reageren op de verschillende berichten op Aanzet.nl over het openbaar vervoer in Hoograven:

Rijksbezuinigingen vragen nieuwe keuzes voor het lijnennet
Bestuur Regio Utrecht is een samenwerkingsverband van negen gemeenten en heeft de geld minder knippenwettelijke rol van OV-autoriteit in deze regio. BRU bekijkt ieder jaar het lijnennet en de dienstregeling en past ze zo nodig aan. Het Rijk heeft flink bezuinigd op het OV en dus kon BRU niet anders dat het lijnennet in de regio versoberen; routes wijzigen, lijnen inkorten of zelfs opheffen. Geen prettige boodschap, maar BRU kan vanzelfsprekend geen geld uitgeven dat er niet is.

minder geld dus
Minder geld dus, terwijl er in de komende jaren juist méér mensen van het openbaar vervoer gebruik zullen maken. Dat betekent dat er moet worden gekozen voor een meer efficiënte dienstregeling en lijnennet: vooral de lijnen versterken waar veel reizigers van gebruik maken, in plaats van veel meer buslijnen met af en toe een bus. Daardoor wordt de loopafstand naar de halte gemiddeld wat groter, maar bij de halte kan dan vaker een bus (blijven) komen die ook vlotter zal doorrijden. Waar de loopafstand te groot zou worden, zijn aanvullende maatregelen bedacht.

minibusjes
In de originele plannen waren de haltes die lijn 1 en 6 niet meer zouden aandoen, helemaal vervallen. Na gesprekken met de gemeenten (advies wijkraden -waaronder van Wijkraad Zuid -red.) en ROCOV bleek dat een onwenselijke situatie.
Bus 15 SmaragdpleinDaarna heeft BRU een aanvullende OV-dienst met pendelbusjes (Lijn 15) voorgesteld. Deze beoogden reizigers van Hoograven-Zuid van/naar winkelcentrum Smaragdplein te brengen (vervallen traject van deel 6) en de vervallen halten op de Constant Erzeijstraat/WA Vultostraat te blijven bedienen, zodat reizigers voor wie de langere loopafstanden een probleem zouden zijn, op andere halten konden overstappen op lijn 1 of 8.

toegankelijk taxibusmaterieel helaas niet per december beschikbaar
Voor deze aanvullende OV-dienst is inzet van taxibus-materieel voldoende. Tijdens de uitwerking bleek het wenselijke – overigens nog niet wettelijk verplichte – toegankelijke taxibusmaterieel helaas niet per december 2012 beschikbaar bij GVU/Connexxion.

ROCOV logooplossingen op korte termijn
BRU en GVU/Connexxion kijken samen met ROCOV en gemeenten naar oplossingen die we op korte termijn kunnen bieden voor het probleem met de toegankelijkheid van de minibusjes. En dan met name voor reizigers met een rollator, want zij zijn door de huidige situatie het meest gedupeerd. En hierover zijn ook de meeste klachten ontvangen.

blijven sleutelen aan de lijnen
Daarnaast zullen wij met name op het gebied van haltes, de route en de dienstregeling komend jaar blijven sleutelen  om de lijn beter te maken en om ervaring op te doen over het functioneren ervan. Wij hebben al verschillende waardevolle tips gekregen en deze zullen wij samen met GVU/Connexxion oppakken.

BuspretmetConnexxionEvaluatie dienstregeling 2013
In het komende voorjaar worden de wijzigingen in de dienstregeling van 2013 geëvalueerd. Deze evaluatie levert mógelijk aandachtspunten op die we meenemen in de uitgangspunten voor de dienstregeling van 2014. Alle binnengekomen reacties worden in dat proces meegenomen.

Toekomst BRU
Het kabinet Rutte II heeft in het regeerakkoord gemeld dat zij de Wgr-plusregeling (Wet gemeenschappelijke regelingen -red) wil afschaffen. BRU is nog in afwachting van een brief van minister Plasterk met meer informatie daarover. Het is dus nog niet duidelijk hoe en wanneer dit gaat gebeuren.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten