SP-vragen aan B&W Utrecht over de consultatieronde openbaar vervoer 2014

Schriftelijke vragen T.W. Schipper en M.E.J. Eggermont (SP) over de consultatieronde openbaar vervoer 2014

In 2012 is er behoorlijk wat te doen geweest rond het vervallen van (delen van) buslijnen in de stad. Een deel van de kritiek was dat inwoners, reizigers, maar ook de gemeenteraad niet of nauwelijks op de hoogte waren gesteld van de op handen zijnde maatregelen, die inmiddels per 9 december 2012 zijn doorgevoerd. Ruim 5000 mensen tekenden de petitie tegen deze verschraling van het OV-aanbod. Nog dagelijks ontvangt de SP klachten en vragen hierover.

Het verbaasde de SP dan ook ten zeerste dat we ook nu weer via via in het bezit moesten komen van twee documenten met betrekking tot de dienstregeling van het openbaar vervoer in de stad voor het jaar 2014:

– Een oproep van het BRU aan de colleges en het ROCOV om te reageren op de uitgangspuntennotitie 2014 (gedateerd 20 december 2012). In deze brief wordt alleen de vervoerder uitgenodigd om de wijzigingen die vanaf 9 december 2012 zijn doorgevoerd in het Utrechtse buslijnennet te evalueren.

– Een oproep van het college aan de wijkraden om hun mening over deze uitgangspuntennotitie kenbaar te maken (gedateerd 14 januari 2013).

Op 14 februari 2013 is op de website van het BRU een oproep geplaatst aan bewoners en reizigers om ook te reageren op de uitgangspuntennotitie 2014.

Onze vragen:

Het BRU nodigt inwoners en reizigers expliciet uit te reageren op de uitgangspuntennotitie 2014.

1. Waarom heeft het college de brief van 14 januari 2013 dan alleen naar de wijkraden gestuurd en bijvoorbeeld niet openbaar gepubliceerd op de gemeentelijke website en waarom heeft het college de brieven van het BRU niet ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd?

2. Is het college bereid dit alsnog te doen?

Voor zover de SP heeft kunnen nagaan heeft het BRU geen ruchtbaarheid gegeven (media, folders op stations, in bussen en trams) aan zijn oproep aan de inwoners en reizigers om te reageren. De oproep kent overigens slechts een reactietijd van 18 dagen, waarin ook nog eens de crocusvakantie valt. De SP vindt dat de direct belanghebbenden op de deze manier nauwelijks in de gelegenheid zijn om een reactie te geven.

3. Is het college bereid het BRU te verzoeken alsnog over te gaan tot bredere bekendmaking van deze oproep en de reactietijd met bijvoorbeeld een maand te verlengen, zodat de inwoners en reizigers ook daadwerkelijk van de reactiemogelijkheid gebruik kunnen maken? Zo nee, waarom niet?

4. Waarom wordt alleen aan de vervoerder gevraagd om een evaluatie van de bezuinigingsmaatregelen die met ingang van 9 december 2012 zijn ingegaan en niet juist ook de inwoners en reizigers?

Tim Schipper

Michel Eggermont

SP-fractie

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten