‘Efficiënt gebruik buurthuizen’ w.o. in Hoograven (verslag met bijlagen v/d gemeenteraad) Bewonersbedrijf De Tol i.o.

(Delen uit het verslag van de Gemeenteraad -red. Toelichtingen door red. cursief)

De 15e raadsinformatieavond in 2012 werd gehouden op 9 oktober 2012 van 19.30 tot 22.30 uur in het stadhuis. Hieronder vindt u een korte terugblik op de bijeenkomst over het onderdeel ‘Efficiënt gebruik welzijnsaccommodaties’:

9okt2012RaadsinfoavondBulentIsikfotobeter benutten
De gemeente wil buurthuizen beter benutten. In de loop van het jaar zijn gesprekken gevoerd met bewoners en anderen die gebruik maken van de buurthuizen om goede keuzes te maken. Het college stelt de raad voor enkele buurthuizen te verkleinen. Zes krijgen minder vierkante meters voor welzijnsactiviteiten door een (groter) deel van de ruimte te verhuren aan andere activiteiten. Van de 100 welzijnslocaties sluiten er acht.

(Hieronder ook De Tol/Barkel, Jan van Arkelstraat  en de Ravelijn aan de Hooft Graaflandstraat, allebei in Hoograven. Die buurhuizen worden ‘vervangen’ door het buurthuis -werktitel ‘Hart Hoograven- dat volgens planning medio april 2013 aan de ’t Goylaan wordt geopend)

insprekers & instuurders
De raad kreeg een toelichting op het voorstel. Bij de bijeenkomst waren ruim 100 mensen aanwezig: 20 meepraters, ongeveer 80 bezoekers, 10 raadsleden, de wethouder en 4 ambtenaren.
TolHetpandActievebewonersbedrijfsplan(De ‘Bewonersgroep Behoud de Tol voor de Buurt had het Ondernemingsplan Bewonersbedrijf de Tol* gestuurd en aan wethouders en raadsleden overhandigd, maar sprak dit keer niet mee.)


vereniging i.o.
(Uitgangspunt plan ‘Bewonersbedrijf’ (vereniging in oprichting): “gezamenlijk beheer volgens het principe: voor en door wijkbewoners” met behoud van de huidige activiteiten -al willen sommige gebruikers wel verhuizen naar de Goylaan. Hiervoor zouden 2 betaalde krachten nodig zijn. De inkomsten moeten komen uit commerciële- en ‘sociale’ verhuur (verschillende tarieven) en horeca-exploitatie.
*Info Bewonersgroep De Tol: Mw P. de Nijs-Beeker; Wijksupport@gmail.com of tel. 06 145 22 963)

vierkante meters
Ruim 20 meepraters gaven hun mening over het raadsvoorstel van het college om het aantal vierkante meters voor gesubsidieerde welzijnsaccommodaties te verminderen. Het betreft buurthuizen in de Binnenstad, Oudwijk, Zuilen en Tuindorp Oost. De meepraters gaven aan dat de buurthuizen voor velerlei wijk- en buurtactiviteiten zeer frequent worden gebruikt en vrezen dat veel van deze activiteiten zullen gaan stoppen als de gemeente zich terugtrekt.

doorstarters
Anderzijds gaven velen ook aan een doorstart van het gebruik van de accommodaties in zelfbeheer te willen oppakken en daartoe een bedrijfsplan te willen opstellen, maar er is meer tijd en incidenteel geld nodig om een dergelijke overgang te kunnen realiseren.

TolBuurthuisDeverkoop panden
Wethouder Everhardt zegde de raadsleden toe vooraf nog nadere informatie te verstrekken over de mogelijkheden van verkoop van de panden en een inschatting te geven over de opbrengsten.

raadsbesluit in november
De gemeenteraad debatteert over Ontwerpraadsvoorstel ‘Efficiënt omgaan met welzijnsaccommodaties’ tijdens de vergadering van de commissie Mens & Samenleving van 30 oktober 2012. De raad besluit hierover tijdens de raadsvergadering van 15 november of 29 november 2012.

Bijlagen

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten