SP bezorgd over toekomst OV in Hoograven eo en hele regio Utrecht

TimSchipperSPHet artikel ‘Vanaf december verdwijnt lijn 6, rijdt bus 1 naar Hoograven-Zuid en komen er kleine servicebusjes. ‘Alle haltes blijven bediend‘ op deze site lokte diverse reacties uit via twitter en mail; o.a. van de deskundige Hoogravenaar Tim Schipper  (tevens fractievoorzitter SP in de Utrechtse Raad)

uitstel
Schipper legt ook uit dat er een verband is tussen de voorgestelde wijzigingen in het OV-vervoerplan, die al in december 2012 ingaan én de verlening van de concessie* voor tien jaar aan een nieuwe vervoerder voor het OV in de regio Utrecht, die in december PagelaanBushalteBIJPagelaan2013 aan de slag moet gaan. *Waarvoor het BRU op 8 oktober een beslissing (uitgesteld) wil nemen.

superkrap
Schipper: “Volgens mij wordt het superkrap. De vervoerder die het krijgt, heeft straks een kleine twee maanden om materiaal en personeel en de hele logistieke operatie op orde te krijgen”
Bij de SP treft men voorbereidingen om de DB-BRU vergadering van 8 oktober op te luisteren met een actie.

Hieronder (citaten van) Tim Schipper:

“Waarschijnlijk komt er geen enkele aanpassing op het plan (Van Bestuur Regio Utrecht -red. Zie ook: “Voorgenomen wijzigingen OV 2013“) zoals dat in (25) mei is bekendgemaakt en waaruit aanzetnet.nl  citeert, maar helemaal zeker is dat niet. In Zeist heeft de wethouder bijvoorbeeld aangegeven dat er in de raad nog gesproken kan worden over de halteplaatsen”

“De uitgangspuntennotitie is vastgesteld in mei, de basis voor het Uitvoeringsplan (eind mei). Vervolgens moest daar door GVU (inmiddels Connexxion) en ROCOV Utrecht (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) op gereageerd worden. Deadline 5 juli 2012. Op 15 juli moest het BRU daarop weer reageren. Vaststelling uitvoeringsplan door DB BRU stond in de originele planning op 3 september. Dat hebben ze dus niet gehaald. Wolfsen (voorzitter BRU) nam aan dat het op 8 oktober aan de orde komt”.

“Als ze er nog iets van willen bakken, dan mag dat ook wel, want tussen 8-10 en 8-12 moet de hele boel dan nog geïmplementeerd worden. Zie onderstaand tijdpad uit de Uitgangspuntennotitie”.

BRUschema1tekstBRUschema2tekst

hoge eisen
“De aanbesteding houdt hiermee natuurlijk rechtstreeks verband. Als je het OV krijgt, moet je wel weten wat je moet gaan rijden en met welk materiaal. Aan dat laatste zijn in de aanbesteding hoge eisen gesteld, vwb emissie en dergelijke. Dat is door de biedende partijen weer doorvertaald in een hogere prijs. Vandaar vooral de bezuiniging / prijsverhoging.

 sufferds?

“Het zijn sufferds bij het BRU, want de vervoerder moet bekant de hele vloot in één klap vernieuwen. Het is veel logischer om eerst de oudste troep te vervangen, dan over twee jaar weer, et cetera. Volgens mij wordt het superkrap. De vervoerder die het krijgt, heeft straks een kleine twee maanden om materiaal en personeel en de hele logistieke operatie op orde te krijgen. Wij hebben geen enkele toelichting gekregen op het uitstelbesluit

BRU logo

geen antwoord
Intussen hebben wij (SP en medestanders) nog altijd geen antwoord op de inhoudelijke vragen die we begin juni aan het BRU stelden (zie hieronder). Alleen een algemeen verhaal dat ze de argumenten die we aandroegen al hadden meegewogen. We gaan Wolfsen (voorzitter BRU) er nogmaals aan herinneren. Ook gaan we in de tussentijd in de Raad en in de Staten navragen wat de wethouder en de gedeputeerde hebben gedaan met de aangenomen moties. Zie hier en hier“; aldus Tim Schipper

  Citaten uit de brief met vragen van SP-volksvertegenwoordigers aan het DB (dagelijks bestuur) van het BRU (bestuur regio Utrecht) dd 4 juni 2012:

“Als woordvoerders openbaar vervoer van de SP in de regio en provincie Utrecht richten wij ons tot u met een aantal constateringen, wensen en vragen over deze notitie, met het vriendelijke verzoek om ons zo mogelijk binnen twee weken van een antwoord te voorzien”.

OVactieSPbusfrequenties
“Het was goed om te constateren dat de eerder voorgenomen frequentieverlaging van de avondritten in de stad Utrecht is teruggedraaid. De stad Utrecht is gebaat bij frequent en bereikbaar busvervoer, ook in de avonduren”.

taxibusjes?
“Aan het idee van een servicenetwerk met taxibusjes in een aantal woonbuurten merken we dat het BRU beseft dat de oorspronkelijke uitgangspunten niet voldeden. Dat is positief, maar wij denken dat de nu voorgestane invulling meer problemen oproept dan hij oplost.

besparingen
“In de bijlage bij het stuk van 25 mei wordt voor een aantal voorgenomen maatregelen een specificatie gegeven van de beoogde besparing, maar ook voor een aantal niet. Verder gaat de bijlage (hoofdstuk 1) niet in op de meerkosten van de uitbreidingsmaatregelen en zien wij niet terug welke andere kosten voortvloeien uit de maatregelen”.

lijn 6
Bezwaar maken we tegen het wegvallen van lijn 6 op de Catharijnesingel. Met name voor de bewoners van het Bartholomeusgasthuis is dit een aderlating. 162 mensen uit die instelling, alsmede de directie, delen onze mening en hebben de petitie 1 voor OV getekend. We verzoeken u dan ook dit besluit te herzien. Datzelfde verzoek doen wij ten aanzien van lijn 14 door Lombok.

“De generieke tariefsverhoging van 5 % vinden we buiten proportie. Hiermee ontstaat een verdere afwijking van de tarieven die gehanteerd worden door de Provincie, op haar deel van het lijnennet. Dat is ongewenst, want gaat ten koste van de betaalbaarheid van een belangrijke basisvoorziening voor veel mensen. De verhoging komt dan ook nog eens bovenop de prijsstijging als gevolg van de OV-chipkaart. Het is niet uit te leggen dat in een relatief klein verzorgingsgebied sterk uiteenlopende tarieven worden gehanteerd”.

personeel
“Tenslotte, maar niet in het minst gaat onze zorg uit naar de gevolgen voor het personeel in dienst bij de busvervoerder. Ook daarover hebben we enkele vragen.
We zien uit naar een spoedige reactie van het DB BRU”. Met vriendelijke groet, Michel Eggermont, Raadslid SP Utrecht; Pieter Wout Duquesnoy, Raadslid SP Zeist; Etienne van Buren, Raadslid SP De Bilt; Ad Meijer, Statenlid SP.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten