Sanering asbest en ‘PAK’s’ uit Liesbospark: ‘geen spoeddeisendheid’ en blijvende ‘restverontreinigingen’

AsbestSaneringLiesbosparkWijkrZuidSep2012Update 22/9/2012 uit de gemeentelijke krant Wijknieuws Zuid 3, september 2012: “De verwachting is dat de (asbest)sanering (van het Liesbospark) eind 2012 begint”.

Uit de gemeenteberichten van 5/9/2012 (online hier op pagina 6), zoals die tegenwoordig ook in het (ver)nieuw(d)e huis-aan-huis-blad Dichtbij Utrecht (=opvolger  ‘Ons Utrecht’ ) staan: B&W-besluit over bodemsanering Liesbospark (oplevering nog onbekend):

Wet Bodembescherming
Bodemsanering (besluit definitief)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 39 Wet bodembescherming hebben besloten in te stemmen met het saneringsplan voor Verlengde Hoogravenseweg naast 37 (=Liesbospark).
Meer informatie bij Bodemarchief StadsOntwikkeling, telefoon 030 – 286 74 08

IMG 6713klBodemverontreiniging (besluit definitief)
Uit bodemonderzoek is gebleken dat de bodem van Verlengde Hoogravenseweg naast 37 is verontreinigd door asbest, PAK’s (= Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffenen;  mogelijk carcinogeen = kankerverwekkend) en zware metalen in de grond. Burgemeester en wethouders hebben vastgesteld dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, maar geen spoedeisendheid om tot sanering over te gaan.

De volgende gebruiksbeperkingen van de bodem moeten door de eigenaar, erfpachter of gebruiker van het grondgebied in acht te worden genomen:
Liesbossteenfabriekrestanten2Voor sanering: De afsluiting van het terrein middels het hekwerk moet gehandhaafd blijven tot aan de start van de sanering.
Na sanering: Na afloop van de uitgevoerde sanering zal er een restverontreiniging achter blijven bij de ruïne van de steenfabriek onder de gesloten verharding, in andere delen van het park op 1 meter min maaiveld en nabij de bomen op 0,3 meter min maaiveld.

 

graafverbod
Voor deze restverontreinigingen geldt een graafverbod en dat de leeflaag en verharding in stand gehouden moeten worden.
Meer informatie bij Bodemarchief StadsOntwikkeling, telefoon 030 – 286 74 08.

asbestZie ook:

Ruïne steenfabriek De Liesbosch en omringend groen worden opgeknapt

Asbesthoudend materiaal gevonden in Liesbospark. Stekkerfestival (14/8) gaat niet door op deze locatie

Asbest in Liesbospark: bodemonderzoek start op 16 augustus

Nog geen besluit over asbestsaneringsmethode Liesbospark

Asbest Liesbospark: geld gevonden! ‘Zodra de gemeenteraad met het plan instemt, begint de (grondige) sanering in 2012’

 

 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten