Wijkbericht: Speeltuin Hamerplantsoen naar verwachting 13 juli heropend

 

Eind juni is er asbesthoudend materiaal gevonden in het speelzand van de speeltuin in het Hamersplatsoen. Het speelzand is daarop meteen weggehaald en opgeslagen en de speeltuin afgezet. Op verzoek van de gemeente heeft een extern onderzoeksbureau het speelzand en de bodem onder het speelzand onderzocht.

Resultaten bodemonderzoek
Tijdens het bodemonderzoek is in de grond onder het speelzand geen asbest aangetroffen. Er is daarmee geen aanleiding om deze grond af te voeren. Onderzoek van een deel van het speelzand heeft uitgewezen dat hierin een zeer klein asbestdeeltje (4 bij 8 mm) aanwezig is. Een dergelijke lage concentratie brengt een zeer gering gezondheidsrisico met zich mee. Het zand is echter niet geschikt voor toepassing op een speellocatie en zal daarom op vrijdag 13 juli afgevoerd worden en vervangen voor nieuw speelzand. De speeltuin wordt hiermee in zijn oude staat, doch asbestvrij, teruggebracht en kan diezelfde dag weer in gebruik worden genomen.
 
Asbest
Asbesthoudend materiaal in de bodem brengt een zeer klein gezondheidsrisico met zich mee. Voor meer informatie over asbest verwijzen wij u naar www.utrecht.nl/asbest of www.utrecht.nl/gggd.

Meer informatie
Dit wijkbericht wordt ook geplaatst op de website van uw wijk, www.utrecht.nl/zuid 

Hier kunt u ook informatie terug vinden over het verdere verloop van de werkzaamheden.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de planner/ werkvoorbereider, de heer M. Boon, via telefoonnummer 030 – 286 00 00.
Als u vragen heeft over gezondheid, kunt u contact opnemen met de GG&GD, bereikbaar via het Klantcontactcentrum 030 – 286 00 00 of rechtstreeks via telefoonnummer 030 – 286 35 15.
Met vragen over uw wijk kunt u ook terecht bij wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 125, via e-mail zuid@utrecht.nl of via telefoonnummer 030 -286 00 00.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten