Wijkwaterplannen Utrecht voor schoner en gezonder water

Een betere doorstroming in het kanaal in Lunetten, minder zwerfvuil in het water bij het winkelcentrum Lunetten en minder wateroverlast in de Groene Kop in Noordoost. Deze en andere maatregelen staan in de eerste wijkwaterplannen voor de wijken Zuid en Noordoost, die de gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben vastgesteld. Aan de hand daarvan worden de komende vier jaar bewonerswensen uitgevoerd en knelpunten in het Utrechtse watersysteem aangepakt.

 

Goede waterkwaliteit
Binnen vier jaar willen de gemeente en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden alle urgente knelpunten opgelost hebben, zoals wateroverlast, grootschalige vissterfte, blauwalg, botulisme en stank. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks een half miljoen beschikbaar uit de gemeentelijke rioolheffing. Het waterschap levert zijn financiële bijdrage vanuit de reguliere onderhouds- en investeringsbudgetten.
Utrecht streeft naar een duurzame groene stad met aantrekkelijke en schone watersystemen. Dat willen de gemeente en het waterschap bereiken met behulp van wijkwaterplannen, die met de wijkraden en andere betrokken bewoners zijn opgesteld. Deze plannen geven aan hoe het water in elke wijk functioneert en met welke maatregelen de waterkwaliteit te verbeteren is. Voor de uitvoering ervan wordt samengewerkt met andere gemeentelijke programma’s, zoals het meerjarengroenprogramma, het wijkgroenplan en het onderhoudsprogramma openbare ruimte. Plannen voor andere wijken zijn in de maak. De wijkwaterplannen staan op www.utrecht.nl/waterloket  en www.destichtserijnlanden.nl

 

Concrete maatregelen
De eerste maatregel uit het wijkwaterplan Zuid is al gerealiseerd. Op verzoek van bewoners en ondernemers verwijdert het waterschap nu dagelijks, in plaats van wekelijks, zwerfvuil uit het water bij winkelcentrum Lunetten. In het najaar van 2012 vervangen gemeente en waterschap de dam bij de Oude Liesbosweg in het kanaal Lunetten door een brug. Dat maakt het hele inundatiekanaal bevaar- en beschaatsbaar. In Noordoost verbetert de gemeente onder andere de doorstroming op volkstuinencomplexen Ons Buiten en De Pioniers. Ook werkt de gemeente aan een oplossing voor de wateroverlast in de Groene Kop, de zone in Tuindorp ten noorden van de Eykmanlaan. Bij het Gerrit Rietveld College tenslotte wordt een deel van een historische watergang teruggebracht.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten