Eerste paal Brede School Duurstedelaan

Een spil in de wijk; een ontmoetingsplek waar onderwijs, kinderopvang, sport en cultuur samenkomen. Dat is het idee van de nieuw te bouwen Brede School Duurstedelaan. Het Utrechts college wil meer van dit soort multifunctionele accommodaties realiseren. In aanwezigheid van ruim zeshonderd kinderen, ouders en leerkrachten slaat Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp a.s. donderdag 29 maart de eerste paal voor de bouw van de Brede School, die in het voorjaar van 2013 wordt opgeleverd.

 

Wethouder Jeroen Kreijkamp ziet Brede School als centra voor het verbeteren van kansen: “Kinderen kunnen hun talenten hier maximaal ontwikkelen. Zowel tijdens als na schooltijd. En omdat diverse activiteiten op één locatie worden aangeboden, komen kinderen makkelijker met sport en cultuur in aanraking.” 

 

Één gebouw
De Brede School aan de Duurstedelaan maakt deel uit van de Masterplannen Onderwijshuisvesting 2007-2014 waarmee Utrecht zo’n 385 miljoen euro investeert in betere onderwijshuisvesting. Hierin is vastgelegd dat de drie basisscholen in Hoograven – Ariënsschool, Da Costaschool en De Hoge Raven – en de twee gymzalen nieuwbouw krijgen. De betrokken schoolbesturen en de gemeente hebben ervoor gekozen om in één gebouw een aanbod te realiseren voor kinderen van 0-12 jaar. KMN Kind & Co (kinderdagopvang) en Portes (peutergroepen) verzorgen de opvang en educatie van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De basisscholen en buitenschoolse opvang dragen zorg voor de kinderen vanaf vier jaar. De kracht van de Brede School is dat de aanbieders een gezamenlijk programma draaien.
Er komt een gezamenlijk ouderlokaal voor de drie basisscholen. Hierin kunnen ouders elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. Ook buurtbewoners kunnen in dit lokaal activiteiten organiseren. Zo wordt de school echt een spil in de wijk.

 

Duurzaam
Het slaan van de eerste paal is niet alleen de symbolische start van de nieuwbouw maar markeert ook de duurzame samenwerking tussen de basisscholen en de aanbieders van kinderopvang. In de tijdelijke huisvesting aan de Pagelaan wordt al een goede basis voor deze samenwerking gelegd.
Naast de samenwerking tussen de scholen is ook het gebouw duurzaam. De Brede School krijgt een energiezuinige verwarming: een ‘lange termijn energie opslag’ in de bodem. Dat houdt in dat de warmte van de zomerzon ondergronds wordt opgeslagen om het gebouw ’s winters mee te verwarmen. De winterkou zorgt ’s zomers voor aangename verkoeling.  Zo wordt de school op een slimme manier  op de gewenste temperatuur gebracht. Daarnaast is de verlichting daglichtafhankelijk en energie-zuinig en krijgt de school een groen dak met beplanting.

 

Aanpak scholen Hoograven
Naast de nieuwbouw van de Brede School aan de Duurstedelaan heeft in Hoograven basisschool Blauwe Aventurijn nieuwbouw gekregen en is de St. Jan de Doper uitgebreid en opgeknapt. Beide basisscholen zijn in november 2011 feestelijk geopend. Verder wordt deze zomer gestart met de sloop en nieuwbouw van Het Rotsoord voor voortgezet speciaal onderwijs.

 

Programma
10.30 uur: welkomstwoord Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp en slaan van de eerste paal;
10.40 uur: zes leerlingen begraven een koker met ‘wensen voor de Brede School’ op het bouwterrein;
10.45 uur: alle leerlingen zingen gezamenlijk een lied;
10.50 uur: einde bijeenkomst.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten