Opschonen en verwijderen van asbest op het voormalig BEFU-terrein

vuilniszakOntwikkelaar Lithos wil starten met de voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden voor het project Neerlandia op het voormalig Prozeeterrein. Het voormalige BEFU-terrein (Verlengde Hoogravensweg 63) wordt ingezet voor het transport van bouw- en sloopmaterialen. Er ligt asbest op het voormalige BEFU-terrein. In de komende weken, waarschijnlijk week 11 of 12, wordt dit opgeschoond en daar waar nodig wordt het asbest verwijderd.

 

Transportroute
Om te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden voor Neerlandia moet er eerst bouw en sloopmateriaal worden afgevoerd. De gemeente Utrecht heeft aan de ontwikkelaar gevraagd om dat over water te doen om de wijk te ontlasten. Daar is voor zover mogelijk gehoor aan gegeven: aan de kade van het voormalig BEFU-terrein kunnen grote schepen aanleggen. De ontwikkelaar gaat dit terrein gebruiken als transportroute voor bouw- en
sloopmaterialen en als op- en overslaglocatie van grond. Helaas kan niet al het bouwverkeer volledig over water plaatsvinden. Voor de aanleg van de bouwweg naar de Vaartsche Rijn en naar het Neerlandiaterrein moet het voormalig BEFU-terrein echter nog geschikt worden gemaakt.

Asbest
In het verleden is er asbest geruimd aan het voormalig BEFU-terrein maar er komt nog steeds asbesthoudend materiaal voor. Dat moet eerst worden opgeruimd, voordat de locatie gebruikt kan worden als transportroute. Dat moet onder asbestcondities gebeuren, wat betekent dat er de komende weken mensen aan het werk gaan in beschermende kleding.

Afgesloten bouwterrein
Om te voorkomen dat omwonenden blootgesteld worden aan asbest heeft de gemeente Utrecht maatregelen getroffen. Het terrein blijft ook na de schoonmaak helemaal met hekken afgesloten en alleen toegankelijk voor bouwverkeer. Hiermee worden risico’s voor de omgeving uitgesloten en kunnen de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. De ontwikkelaar informeert u te zijner tijd over het bouwproces.

Tijdelijke situatie
Deze maatregel leidt niet tot een definitieve sanering van het BEFU-terrein. Het tijdelijke gebruik kan echter op een veilige en verantwoorde manier plaatsvinden zonder dat de belangen van de bodem en de omwonenden worden geschaad. Voor de definitieve sanering worden nog plannen gemaakt waarover wij u later zullen informeren.

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met John van Haren, telefoonnummer: 030 – 286 85 71, e-mail j.van.haren@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 125, of via telefoon 030 – 286 00 00.

Wijkbericht, Maart 2012

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten