Herontwikkeling locatie De Boo dichterbij. SPvE vastgesteld door B&W; nu de Raad nog….

“Herontwikkeling locatie De Boo stap dichterbij”, aldus gemeentelijk persbericht 01-02-2012:

DeBooTivoliWT Jebber kan verder met het ontwikkelen van haar plannen om starterwoningen te realiseren op de locatie de Boo in Rotsoord. Ook wil de ontwikkelaar op deze locatie kleinschalige bedrijfsruimte en een aantal voorzieningen realiseren. Daarnaast is ze van plan om de bestaande opstallen op de locatie te laten slopen en een aantal tijdelijke functies te realiseren. Het college van B&W heeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de herontwikkeling van de locatie De Boo in Rotsoord vastgesteld.

Op 14 februari is hierover nog een Raadsinformatieavond (waarin u eventueel kunt meepraten*) & op 28 feb. wordt de raad door B&W verzocht akkoord te gaan met de ontwikkeling van de locatie De Boo  en te starten met de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan.
(*Aanmelden om mee te praten over een van de onderwerpen op het programma van de raadsinformatieavond? Klik hier.)

inspraak
Het concept SPvE heeft in september en oktober 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen en in deze periode is ook een informatiebijeenkomst gehouden.

Er zijn in totaal 14 inspraakreacties ontvangen, waarbij bouwmassa, bouwhoogte en parkeren de belangrijkste zorgpunten zijn. De door insprekers voorgestelde aanpassingen leiden er toe dat het initiatief van Jebber financieel onhaalbaar wordt, of dat het plan een aanzienlijk lagere kwaliteit krijgt.

JebberLoodsVAJutfasewegFotoJebberOok heeft de wijkraad advies gegeven op deze ontwikkeling die deels afwijkt van de reeds vastgestelde visie Rotsoord.
Het college zal de raad voorstellen om het SPvE ongewijzigd vast te stellen.

Na de vaststelling van het SPvE door de raad kan initiatiefnemer Jebber verder om het plan nader uit te werken binnen de door de gemeente gestelde kaders. Het vastgestelde SPvE is ook de basis voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de locatie. Het bestemmingsplan moet de beoogde ontwikkeling uiteindelijk planologisch-juridisch mogelijk maken.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten