Verslag (door gemeenteraad) van Raadsinformatiemiddag op locatie ‘Roeien in Utrecht’ 22/12 in Hoograven

Raadsinformatiemiddag op locatie ‘Roeien in Utrecht’ 

(zie ook: (G)roeien of niet in Utrecht? Plan voor een nieuwe roeiaccommodatie en 270 studentenwoningen in Hoograven-Zuid -red)

BefuTedDe gemeenteraad organiseerde op donderdag 22 december een  raadsinformatiemiddag op locatie over Roeien in Utrecht. De middag werd gehouden van 15.00 tot 17.00 uur aan de Verlengde Hoogravenseweg 13.

De gemeenteraad ging met de verschillende roeiverenigingen (A.U.S.R., Orca, U.S.R., Triton en U.S.R. Viking) en de stichting Driewerf om tafel om te praten over de huisvesting en de problemen met de ruimte op het Merwedekanaal. De raad wilde helder krijgen tegen welke problemen de roeiers aan lopen, wat de voortgang is van de oplossing van de problemen en welke rol de gemeente hierbij kan spelen. Bij deze bijeenkomst waren 32 mensen aanwezig: 20 belangstellenden, 7 raadsleden, de wethouder en 4 ambtenaren.

DriewerfVerlHoogravenseweg132100 leden bij 3 roeiclubs
Na ontvangst volgde een rondleiding in groepen door de verschillende verenigingsruimten, opslagloodsen, een bezoekje aan het bedrijf Heeres Boat Service (reparatiebedrijf) en de fitness/trainingsruimten. Hierna werden er vier presentaties gegeven. De voorzitter van Triton beet de spits af. Zij stelde kort de drie verenigingen voor: twee studentenroeiverenigingen en een ‘burger’-roeivereniging. Samen vormen ze de stichting Driewerf.
De verenigingen hebben 2.100 leden en 230 boten, terwijl de huidige ruimte gebouwd is op zo’n 1.000 roeiers/leden.

Olympische roeier
Sjoerd Hamburger
, een topsporter die gekwalificeerd is voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen, benadrukte het belang van de drie roeiverenigingen voor de doorgroei RoeienSchoolkinderenvan enkelen tot topsportniveau. Ook voor de stad is dat van belang. Randvoorwaarden daarbij zijn, dat er voldoende ruimte is voor de verenigingen op en langs het Merwedekanaal, goede opslagruimte voor de (dure) boten en goede voorzieningen op de wal.

accomodatie krap & oud
De voorzitter van Orca, Jochum Beetsma ging in op de twee problemen waarmee de roeiverenigingen te kampen hebben:
1. De te krappe accommodatie voor leden en boten. De accommodatie is te klein, verouderd, duur in onderhoud en exploitatie (extreem hoge stookkosten door grote oppervlakten enkelglas), veel slijtage door intensief gebruik, te krappe opslagcapaciteit voor de boten en te weinig trainingsruimte.
2. De steeds slechter wordende roeimogelijkheden op het Merwedekanaal door versmallingen, baggerschuiten, bijbootjes, drijvende terrassen en door motorboten veroorzaakte golven.
Uitbreiding is niet mogelijk doordat de Driewerf ingeklemd zit tussen aan ene kant de Scouting, en aan de andere kant een pompstation.

RoeienMerwedekanaalFotoVikingnieuwbouwplan
De heer Kolmar, voorzitter van de USR Viking ging in op wat de drie verenigingen nodig hebben; goede accommodatie, loods en roeiwater. Samen met een architect en Bouwfonds is er een plan gemaakt voor betere huisvesting, dat nu voor ligt aan de gemeente. Door de slechte koopmarkt doet Bouwfonds een stapje terug. Een andere belegger en bouwer (SSH) zijn bereid tot verdere ontwikkeling. Dit plan wordt ontwikkeld op een nieuwe locatie (het Befuterrein), is 30% groter, energiezuinig en duurzamer.

raad en B&W: denk mee
Aan de raad en college wordt gevraagd om mee te denken en te helpen dit plan te ontwikkelen (wijziging bestemmingsplan etc.). Ten slotte gaat Kolmar in op de zich opstapelende kleine inbreuken op de kwaliteit van het roeiwater van het Merwedekanaal. Dit kan volgens de heer Kolmar in de toekomst voorkomen worden door de drie verenigingen vroegtijdig te informeren en door een grotere ambtelijke afvaardiging in de projectgroep Merwedekanaal.

De heer Borst van de Kleine Boten Club Utrecht benadrukt dat het Merwedekanaal openbaar vaarwater is en dus voor iedereen ten alle tijden toegankelijk is en zal blijven. Na enkele vragen van de raadsleden stellen over onder andere het bestemmingsplan, in het verleden gereserveerde gelden en grondprijzen, wordt de bijeenkomst afgesloten.

NieuweRoeiaccomodatieHuidigeRoiacco


Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten