Er zit schot in het ‘hoofdpijndossier’ omtrent nieuwbouw voor gezondheidscentra Hoograven-Noord

RijnhuizenlaanGezCentrHet leek een gebed zonder end te worden: de herhuisvesting van twee uit hun voegen gegroeide huisartenpraktijken/gezondheidscentra in Hoograven-Noord (die aan de Detmoldstraat 46 en die aan de Rijnhuizenlaan 10) in een gezamelijk nieuw gebouw, die aan de eisen van de moderne tijd voldoet. 12 Jaar geleden begon de plannenmakerij voor een nieuw gezondheidscentrum. Tot frustratie van patiënten, huisartsen fysiotherapeuten, apothekers en maatschappelijk werkers, bleef het echter bij (praten over) plannenmakerij.

Maar nu schijnt er dan toch schot in de zaak te zitten, zo meldt het gemeentelijke Wijknieuws Zuid nr 6  (op pagina 2 onderaan). Hieronder staat datzelfde artikel ook integraal:

LogoWijknieuwsZuidNr6decKomst Gezondheidscentrum Hoograven stap dichterbij

Belangrijk nieuws voor Hoograven:de komst van een nieuw, modern en goed gebouw voor het gezondheidscentrum is een flinke stap dichterbij. Woningbouwcorporatie Portaal en de gebruikers van het gezondheidscentrum hebben daarover overeenstemming bereikt. Binnenkort kunnen bewoners en belanghebbenden hun mening geven over de plannen: naar verwachting begint in januari de inspraaktermijn op het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de nieuwbouw aan de Rijnhuizenlaan

Belangrijk voor wijk
Huisarts Lydia Ketting is blij met dit nieuws. Zij zet zich al jarenlang in voor de komst van een nieuw, modern gezondheidscentrum: “De zorgverleners in Hoograven leveren hun hulp nu allemaal vanuit verouderde en te krappe huisvesting. Voor de bewoners van Hoograven is een goed toegankelijk centrum hard nodig. DetmoldstraatHuisartsenDe samenwerking tussen de huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten en alle andere eerstelijns zorgverleners kan daar mee veel gemakkelijker uitgevoerd worden. Bovendien versterkt het nieuwe centrum de samenhang in de wijk doordat er allerlei activiteiten plaats gaan vinden.”

Wie en wat
De nieuwbouw aan de Rijnhuizenlaan gaat plaats bieden aan huisartsen, fysiotherapie en de apotheek. De huisartsen van het huidige gezondheidscentrum aan de Rijnhuizenlaan en van de praktijk aan de Detmoldstraat zullen naar de nieuwbouw verhuizen. Het gezondheidscentrum wordt gecombineerd met een gymzaal voor de Sint Jan de Doperschool, 28 levensloopbestendige appartementen en een parkeerkelder. Woningcorporatie Portaal wil het nieuwe gezondheidscentrum gaan bouwen aan de Rijnhuizenlaan, op de plaats van het huidige gezondheidscentrum naast Nieuw Plettenburgh, kinderdagverblijf Harlekijn en de Sint Jan de Doperschool. Het kinderdagverblijf wil ook uitbreiden.

GezondHoogravenLogoHaalbaar plan dankzij woningen
Nieuwbouw van het Gezondheidscentrum Hoograven, waarbij verschillende zorgaanbieders met elkaar samenwerken, daarover wordt al langere tijd nagedacht en er zijn al vaker plannen voor gemaakt. Om verschillende redenen bleken die plannen steeds niet haalbaar. Het bleek erg lastig om een juiste balans te vinden in een voor alle partijen financieel en ruimtelijk haalbaar plan. Door de combinatie met onder andere woningen ligt er nu een plan dat wel haalbaar is.

DetmoldLogoVervolg
Voor de bouw van het gezondheidscentrum stelt de gemeente een concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) op.Hierin staan de wensen en eisen opgenomen waaraan de nieuwbouw moet voldoen. Dit concept SPvE wordt binnenkort vrijgegeven voor consultatie door het college van burgemeester en wethouders. Er wordt dan ook een informatieavond georganiseerd. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging. Tijdens de consultatieperiode kan gereageerd worden op dit concept SPvE. Het concept SPvE en de ingediende reacties worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens wordt het SPvE definitief vastgesteld door de gemeenteraad.


Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten