(G)roeien of niet in Utrecht? Plan voor een nieuwe roeiaccommodatie en 270 studentenwoningen in Hoograven-Zuid

DriewerfOrcaVikingTritonOp donderdagmiddag 22/12/11 (15.00-17.00u) is er een Raadsinformatiemiddag op locatie in Hoograven (-seweg 13), waarin een  plan van drie Utrechtse roeiverenigingen (met het gezamelijke club- en botenhuis ‘De Driewerf‘ in Hoograven) gepresenteerd en besproken wordt.

(g)roeien?
Het Orca-Triton-Viking-plan,
(G)roeien of niet in Utrecht?, dat hieronder integraal staat) behelst o.m. de bouw  van 270 studentenwoningen én een nieuwe roeiaccomodatie.

Die woningen zouden moeten komen op plaats van de huidige Driewerf (aan het Merwedekanaal, zuidelijk van het momenteel wegens asbest gesloten deel van het Liesbospark) en de nieuwe roeiaccomodatie op het voormalige BEFU-terrein (tussen Kringloopcentrum de A.R.M. en het kanaal) (Overigens ligt er op/in het BEFU-terrein òòk nog niet verwijderd asbest)

programma raadsinfomiddag
15.00
uur ontvangst
15.15 uur rondleiding langs knelpunten huidige locatie
15.45 uur presentaties over roeien, topsport, de problematiek en  de wensen van de roeiverenigingen
16.15 uur vragen en discussie
16.30 uur afsluiting

(G)roeien of niet in Utrecht?

OrcaTritonVikingLogo(Op 1 november 2011 bij de gemeenteraad ingediend plan. voor een nieuwe roeiaccommodatie; door de roeiverenigingen A.U.S.R. Orca, U.S.R. Triton  en U.R.V. Viking  (staat ook op PDF: hier)

situatie
De roeiverenigingen A.U.S.R. Orca, U.S.R. Triton en U.R.V. Viking gebruiken samen een roeiaccommodatie ‘De Driewerf’ in Utrecht langs het Merwedekanaal. Orca en Triton zijn studentenroeiverenigingen en Viking is een zogenaamde burgerroeivereniging. De drie verenigingen hebben samen 2000 leden en ruim 200 boten.
Het gebouw De Driewerf is in 1978 in gebruik genomen. Het wordt beheerd door een stichting. Het is ontworpen voor ongeveer 1000 roeiers en is nu dus veel te klein. Viking heeft al jaren een wachtlijst voor nieuwe leden, Orca en Triton maximeren de jaarlijkse instroom. De staat van het gebouw is matig en de stichting heeft onvoldoende middelen voor een noodzakelijke renovatie in de toekomst. Het gebouw is nauwelijks geïsoleerd, waardoor de energiekosten erg hoog zijn.

uitbreiden of verhuizen
Al ruim 10 jaar geleden is het idee ontstaan om te onderzoeken of uitbreiden of verhuizen misschien een mogelijkheid is. Daarbij moet wel in acht worden genomen dat het enige roeiwater voor de roeiverenigingen in Utrecht het Merwedekanaal is.
2001 – 2010

mooie plannen
Het eerste contact met de gemeente over uitbreiding van de roeiaccommodatie dateert uit 2001. In de jaren erna zijn er vele opties de revue gepasseerd. De plannen werden steeds mooier en er werd steeds meer functionaliteit toegevoegd naast die van roeiloods: scouting, beheerderwoningen, naschoolse opvang, fitness, vergaderruimten, roeischool, gastenverblijven, danssportruimte, horeca, sporthal
(zie bijvoorbeeld in dit filmpje: ‘Playspot’ na 4 min. 45 -red.)

omklapvariant
Er werden diverse varianten ontwikkeld waarvan de laatste de zogenaamde “omklapvariant” niet doorging omdat in juli 2009 bekend werd dat Van Hees naar Nieuwegein ging verhuizen. Er is nog gekeken of niet toch een multifunctionele sportaccommodatie op het Befu-terrein gerealiseerd kon worden. Dat bleek niet mogelijk in de gekozen opzet.

NieuweRoeiaccomodatieHuidigeRoiacconieuwe omklapvariant
Op 6 december 2010 hebben de 3 roeiverenigingen in een gesprek met de wethouder Sport, Rinda den Besten, aangegeven een nieuwe roeiaccommodatie in eigendom van de 3 roeiverenigingen op het Befu-terrein te willen realiseren. Bouwfonds had namelijk te kennen gegeven op de locatie van De Driewerf ongeveer 270 studentenwoningen te willen bouwen. De grondopbrengst van dit project zou het voor de verenigingen mogelijk maken een eigen nieuwe roeiaccommodatie te bouwen, een nieuwe omklapvariant dus.

scenario’s
Na diverse ambtelijke vooroverleggen tussen gemeente, Bouwfonds en de roeiverenigingen vindt er op 20 mei 2011 bestuurlijk overleg plaats tussen de wethouders Ruimtelijke Ordening, Harrie Bosch, Sport, Rinda den Besten en de roeiverenigingen over het planiniatief. Er worden diverse scenario’s bekeken en er wordt afgesproken stichtingskosten en grondexploitatie nader te onderbouwen en de financiële en juridische mogelijkheden van de gronduitgifte te onderzoeken

studentenwoningen haalbaar
Op 7 juli 2011 vindt weer overleg plaats met de wethouder Ruimtelijke Ordening, Harrie Bosch (de wethouder Sport is met vakantie). Uit onderzoek is gebleken dat de bouw van studentenwoningen op de huidige locatie van De Driewerf uit oogpunt van geluidsbelasting haalbaar is. Bouwfonds heeft aangegeven € 2,5 miljoen voor de grond te kunnen afdragen. Volgens de gemeente is het financieel en juridisch mogelijk dit geld aan te wenden voor de stichtingskosten van een nieuwe roeiaccommodatie. De roeiverenigingen hebben een bouwkostenraming laten opstellen en presenteren ook de dekking hiervoor. De begroting is nagenoeg sluitend, dus financieel zijn er geen belemmeringen meer.

ArtistImpRoeiaccalternatief?
Wethouder Bosch (inmiddels opgevolgd door Gilbert Isabella -red.) vraagt zich af of een roeiaccommodatie op het Befu-terrein planologisch uitvoerbaar is, of wonen en bedrijvigheid op het Befu-terrein niet meer voor de hand ligt en wat voor draagvlak er in de buurt zal zijn voor een dergelijk plan. Hij wil graag dat het alternatief van nieuw bouwen op de huidige locatie wordt onderzocht. De roeiverenigingen zeggen toe mee te werken aan de uitwerking van dit alternatief. Ze twijfelen echter ernstig aan de haalbaarheid vanwege de hoge kosten van een tijdelijk onderkomen, de continuïteit van de verenigingen en de onmogelijkheid op de huidige locatie voldoende ruimte te creëren.
De Koninklijke Nederlandsche Roeibond is om advies gevraagd m.b.t. tijdelijke accommodaties en geavanceerde bootopslagsystemen. Dit advies is ontvangen en doorgezonden aan de gemeente.

RoeiacNieuwKaartjestagnatie overleg (1/11/11)
Op dit moment (1 november 2011) stagneert het overleg al enige tijd. Er staan geen afspraken gepland. Het alternatief is niet uitgewerkt. Er zijn geen planologische of stedenbouwkundige beslissingen bekend bij de roeiverenigingen.

laatste kans!
Er zijn geen andere locaties voor een roeiaccommodatie langs het Merwedekanaal, ons roeiwater, beschikbaar. Dit is de laatste kans om de roeisport als kernsport voor Utrecht te behouden. Op termijn is het voortbestaan van de roeiverenigingen en de roeisport in Utrecht zelfs in gevaar.
Wij hebben úw steun en medewerking nodig om ons plan te laten slagen!

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten