Voorbereiding Uitvoeringsbesluit Uithoflijn stap dichterbij: ontwerp is maakbaar

TramUithofgeletramEen noodzakelijke stap is gezet richting de voorbereiding van het Uitvoeringsbesluit Uithoflijn door het Algemeen Bestuur BRU in het voorjaar 2012: BRU en gemeente hebben overeenstemming bereikt over ontwerpoplossingen voor de inpassing van de Uithoflijn, met name in het Stationsgebied. Er ligt nu een ontwerp voor de trambaan dat maakbaar is binnen de gestelde financiële kaders. De oplossingen garanderen bovendien de voortgang van projecten in het Stationsgebied. In juni nam BRU al een principebesluit voor de tram, maar er bleken nog resterende vragen te zijn over de inpassing van de baan. De passage onder de nieuwe Bibliotheek++ en de inpassing in de OVT waren daarvan de meest in het oog springende.
 
De oplossingen worden nu verwerkt in het ontwerp (VO+) dat begin 2012 gereed is. Dan is ook het Financieel Plan en de bestuursovereenkomst tussen BRU en gemeente afgerond. Daarmee wordt aan alle gestelde voorwaarden voldaan, zodat naar verwachting het Algemeen Bestuur van BRU voorjaar 2012 een definitief besluit kan nemen over de aanleg van de verbinding tussen Utrecht CS en De Uithof als tramlijn.
 
Doordat BRU en gemeente Utrecht gezamenlijk onverminderd voortgaan met de overige voorbereidende werkzaamheden, zullen reizigers als gepland begin 2018 met de tram naar De Uithof kunnen reizen.
 
Voor verdere toelichting op de ontwerpoplossingen en de besluitvorming, lees de raadscommissiebrief [20 december 2011] (pdf, 40 kB).


Second opinion op MKBA bekend

Op de site van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is de second opinion op de MKBA (maatschappelijke kosten-baten analyse) openbaar gemaakt. Bekijk hier de documenten.


Stand van zaken busbaan Kruisvaart

Een vertegenwoordiging van het bewonerscomité Raadwijk en de wijkraad Zuidwest is samen met de gemeente Utrecht in gesprek over de busbaan Kruisvaart. Naar aanleiding van de zorg van omwonenden over de plannen om een busbaan langs het Kruisvaartkwartier aan te leggen is besloten om nog eens samen goed te kijken naar de huidige tracékeuze en de conceptrapportage die hierover is opgesteld. Gezamenlijk wordt de rapportage aangevuld en aangescherpt. Ook het alternatief van het bewonerscomité, waarbij gezocht wordt naar een optimaler gebruik van de verschillende OV-vormen, wordt onderzocht en opgenomen in de rapportage.

Naar verwachting is de nieuwe rapportage eind januari 2012 klaar waarna het college van B&W er een besluit over neemt.

Meer informatie vindt u in de raadscommissiebrief [7 december 2011] (pdf, 42 kB)

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten