Flexdrempels en/of stoplichten voor oversteekbaarheid ‘racebaan’ Vultostraat ?

GevaarlijkeOversteekVultostraatTed

Het stond vorige maand al op deze site: rond het het kruispunt W.A.Vultostraat/Rijnhuizenlaan/Constant Erzeijstraat/Burgemeester Smitsstraat voert men actie tègen te hard rijden en vóór veilige oversteekbaarheid.

flexdrempels?
Moeten er stoplichten komen? En/of ‘flex-drempels’ die voor zwaar verkeer iets inzakken (net als bij Croeselaan)? De discussie woedt sinds 29/10 in de rubriek ‘Dit kan beter’ van het Stadsblad (ruim 45 reacties op 15/12) en via o.a. de twitteraar @WAVultostraat. Ongelukken zijn er ook geweest: onlangs op 28/11 en vorig jaar september 2010.

DitKanBeterStadsbladLogo

racebaan
Onrust over gevaar en drukte op de ‘racebaan Erzeijstraat-Vultostraat’ is niet nieuw. Een jaar of 10 geleden wilde de gemeente de bewoners van de Jutfaseweg plezieren door deze straat ‘autoluw’ te maken. Maar daardoor kwamen de bewoners aan de paralelle ‘racebaanroute’ in Hoograven juist in protest, want zulks zou extra verkeer opleveren. (Lees: ‘Inwoners Hoograven: geen racebaan voor de deur‘)

streefkwaliteiten
(In het gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan 2005-2020 (vastgesteld in 2005) viel  te lezen:
“Op enkele (centrumgerichte) wegen/routes voldoet de verkeersveiligheidskwaliteit tot 2020 waarschijnlijk niet aan de streefkwaliteiten voor ongevalsrisico’s en oversteekbaarheid. Tot deze wegen behoort  o.a. de route C.Erzeijstraat-W.A.Vultostraat-Briljantlaan. In het verleden hadden deze wegen een functie vergelijkbaar met de secundaire assen. Een dergelijke functie is echter niet te bewerkstelligen als ook de verkeersveiligheid op een aanvaardbaar niveau gehouden moet worden. Omdat voor deze routes parallelle primaire en secundaire routes voorhanden zijn, is het wenselijk de route C.Erzeijstraat-W.A.Vultostraat-Briljantlaan voortaan als wijkontsluitingsweg te beschouwen.”.)

EenRichtingsVerkeerBordTenslotte hieronder een stukje uit de ‘Do-Pers‘ (wekelijkse Nieuwsbrief van de Jan de Doperschool) van 1 december 2011:
Verkeersveiligheid rond de school
.
We weten allemaal dat de W.A.Vultostraat een drukke (en dus gevaarlijke) weg langs de school is. Kinderen en ouders die daar moeten oversteken moeten goed uitkijken en alleen oversteken bij de (met gele en rode palen) gemarkeerde en beveiligde oversteekplaats.

sluiproute
Maar ook de stillere Rijnhuizenlaan is gevaarlijk. Deze straat voor de school langs is voor auto’s een ‘éénrichtingstraat’, waar je alleen vanaf de W.A.Vultostraat in mag. Vanaf de andere kant (vanaf kinderdagverblijfVerbodenInrijdenBord Harlekijn) mogen auto’s er niet in !!! Toch doen veel automobilisten dat wel. Dat zijn wijkbewoners, automobilisten die een sluiproute volgen, maar ook ouders van onze eigen school. Omdat het een éénrichtingstraat is bestaat de mogelijkheid, dat kinderen en ouders die voor en na schooltijd oversteken alleen kijken naar de kant van de W.A.Vultostraat. Daar kunnen immers auto’s vandaan komen. Als dan toch van de andere kant ook auto’s komen, leidt dat tot gevaarlijke situaties met mogelijke ongelukken als gevolg. Als school hebben we de politie al gewaarschuwd voor deze gevaarlijke situatie en zij zullen op korte
termijn gaan controleren en ‘spookrijders’ gaan bekeuren.
Aan alle ouders van onze school het dringende verzoek om de Rijnhuizenlaan alleen vanuit de W.A.Vultostraat in te rijden !!!!


Vultostraat17decWAVultostraat

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten