VVN adviseert een zebrapad op de W.A. Vultostraat bij de Sint Jan de Doperschool

VultostraatOversteektwitterfotoSjoerd_9(Het Meldpunt van) Veilig Verkeer Nederland is na een schouw van mening dat: de huidige inrichting van de oversteekplaats op de W.A. Vultostraat tussen Burgemeester Smitsstraat en Plettenburgplantsoen (bij de Sint Jan de Doperschool, Bij Rijnhuizenlaan) in Hoograven niet veilig genoeg is voor overstekende voetgangers. Om de veiligheid van onder andere de schoolgaande kinderen van de naastliggende basisschool te kunnen waarborgen zijn hier maatregelen nodig. Een passende maatregel kan een zebrapad zijn.ZebrapadBord

(Bovenstaand VVN-advies is uitgebracht op 9-11-11 en was aangevraagd door omwonenden, die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid op en rond de Vultostraat
Hieronder de complete brief van het
Meldpunt Veilig Verkeer; Analyse en advies🙂

Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid.

VVNLogo

Rol Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die van mening is dat iedereen veilig over straat moet kunnen. Verkeersonveiligheid, objectief en subjectief, zorgt ervoor dat dit niet voor alle weggebruikers is weggelegd. Veilig Verkeer Nederland wil de burger, die geconfronteerd wordt met verkeersonveiligheid, en daardoor in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, ondersteunen. Daarin nemen wij een bemiddelende rol.

Met andere woorden: Veilig Verkeer Nederland geeft melders en vrijwilligers handvatten over hoe ze de verkeersonveilige situatie kunnen aanpakken en hoe ze verkeersveiligheid in het algemeen kunnen verbeteren.

Uw melding
Uw melding gaat over de oversteekplaats op de W.A. Vultostraat tussen Burgemeester Smitsstraat en Plettenburgplantsoen te Utrecht.

ZebraTekVeilig Verkeer Nederland is na een schouw van mening dat de huidige inrichting niet veilig genoeg is voor overstekende voetgangers. Om de veiligheid van onder andere de schoolgaande kinderen van de naastliggende basisschool te kunnen waarborgen zijn hier maatregelen nodig. Een passende maatregel kan een zebrapad zijn.

Oversteken is gevaarlijk voor voetgangers, omdat ze dan het veilige trottoir moeten verlaten en zich tussen het rijdend (auto)verkeer moeten begeven. Oversteekplaatsen moeten daarom goed worden ontworpen en opvallend zijn. Oversteekvoorzieningen worden bij voorkeur uitgerust met zebramarkering.

Het zebrapad heeft een juridische status: bestuurders zijn daar verplicht voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig voor te laten gaan. Het zebrapad vormt een onmisbaar element in looproutes van voetgangers. Het verbindt voetpaden en trottoirs met elkaar. Vooral kwetsbare groepen voetgangers (ouderen, gehandicapten, kinderen) hebben behoefte aan veilige oversteekvoorzieningen.

GevaarlijkeOversteekVultostraatTedEen veilige voetgangersoversteekplaats (zebra) heeft bij voorkeur de volgende kenmerken:

  • De zebra ligt op een logische plek in de looproute van voetgangers.
  • Ter hoogte van de oversteekplaats worden automobilisten gedwongen snelheid te minderen. De passeersnelheid bedraagt maximaal 30 km/uur.
  • De oversteek kan door de aanwezigheid van een middensteunpunt in etappes gemaakt worden, waarbij steeds met verkeer uit slechts één richting rekening gehouden hoeft te worden.
  • De oversteekplaats valt goed op doordat het bord L2 boven de rijbaan is aangebracht en er een middensteunpunt is. Daarnaast zorgt afwijkende verlichting (liefst wit) voor extra opvallendheid tijdens de donkere uren.
  • Voetgangers en automobilisten hebben ter hoogte van de oversteekplaats vrij uitzicht op elkaar. Er zijn geen uitzichtbelemmerende obstakels aanwezig.

VVNadvies1Contact met de gemeente Utrecht
U heeft aangegeven dat u contact heeft gehad met verschillende personen bij de gemeente Utrecht. Veilig Verkeer Nederland raadt u aan om nogmaals met de gemeente Utrecht overleg te plegen over deze situatie. U kunt dit advies van Veilig Verkeer Nederland gebruiken als ondersteuning bij deze gesprekken, met als doel om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Hoe de vlag er ook voor hangt, het is in het algemeen het beste om u positief op te stellen naar de gemeente toe. Maak duidelijk dat u als bewoner samen met de wethouder of ambtenaar aan een goed plan voor de leefomgeving wil werken. Als bewoner heeft u waarschijnlijk specifieke kennis over de verkeerssituatie in uw leefomgeving; de gemeente kan daar haar voordeel mee doen.
Het is verstandig om aan te geven waarom u graag ziet dat het anders moet. Het is van groot belang dat u duidelijk aangeeft welke problemen u ervaart en/ of verwacht en wat u tot dusverre hebt geconstateerd. Benoem, waar mogelijk, ook waardoor de problemen worden veroorzaakt. Op die manier kunt u met de wegbeheerder de juiste discussie voeren over de huidige situatie.

Afsluiting
Indien u er niet uitkomt met de wegbeheerder, kunt u altijd terug bij ons komen. Vanuit Veilig Verkeer Nederland bekijken we dan in welke vorm wij u verder kunnen ondersteunen.

Met uw steun kunnen ongelukken worden voorkomen. Word vrijwilliger van Veilig Verkeer Nederland of doneer via http://www.veiligverkeernederland.nl.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten