Verslag van een ‘Ronde tafelbijeenkomst’ (28/9) over ontwikkeling Briljantlaan 5 (ex-De Boo-terrein)

Samenvatting van een ronde tafelbijeenkomst (28/09) over ontwikkeling Briljantlaan 5 (ex-De Boo-terrein)

Verslag (verstuurd 14/10/2011) door Jebber (projectontwikkelaar) info@jebber.nl _www.jebber.nl Helling 14 3523 CC Utrecht  T 030 7600 460
Betreft: Ronde tafelbijeenkomst ontwikkeling Briljantlaan 5. Datum: 28/09/2011, 19:00 Locatie: kantoor Jebber, Helling 14/ Rotsoord

 

Aanwezigen
Marijn van den Ingh – Van Spliet & De Waal (=glashandel nààst bouwterrein); Nancy van der Bol – buurtbewoner Tolsteegplantsoen/ Belangenvereniging Tolsteeg; Bert Harmelink – buurtbewoner Rivierenwijk/ VvE Vondelparc; Peter Sprangers/ de heer Mulder – Historische Kring Tolsteeg Hoograven; Alexander Obermeijer – buurtbewoner Rivierenwijk; Bas Verweij – buurtbewoner en geïnteresseerde ondernemer; Alexander van der Linden – buurtbewoner en geïnteresseerde ondernemer; Bart Schilder – buurtbewoner Heuveloord; Lies Boerland – buurtbewoner Rivierenwijk/ VvE Croesestraat/Vondellaan; Eric Jozee – geïnteresseerde ondernemer; Dick Kroon/ Maarten Staedler – Wijkraad Zuid; Marinka de Boer – Wijkbureau Zuid; Pieter van Sluijs – projectleider gemeente Utrecht; Leon Teunissen – VMX Architects; Monique van Loon/ Marieke Rippe/ Elmer Kramer – Jebber

 

JebberSPvE16AugBSamenvatting
(Opgeworpen vragen/onderwerpen: onderstreept; antwoorden/opmerkingen Jebber: cursief)

We doen eerst een voorstelrondje. Na de inleiding van Monique van Loon licht Leon Teunissen van VMX Architects het concept stedenbouwkundig plan d.d. 22 juni 2011 toe, waarna alle aanwezigen de  gelegenheid krijgen om vragen te stellen. De volgende aandachtspunten kwamen ter sprake:

 Stedenbouwkundig ontwerp
1. Geluidsoverlast die het naastgelegen bedrijf veroorzaakt en de logistiek van hun (zwaar) verkeer
zijn punten die Jebber/VMX in overleg met het bedrijf afstemmen tijdens het verdere ontwerpproces.

2. Verzoek om historische context van de locatie terug te laten komen, bijvoorbeeld een deel van of de uitstraling van de voormalige loodsen/ werf.
_ ter verdere planuitwerking. Daarnaast wordt de historische route tussen Heuveloord en Helling/Tivoli sowieso voor langzaam verkeer terug gebracht. Exacte route voor nadere planuitwerking.

3. Inrichting alle openbare of semi-openbare ruimte in plan? Komt er ook groen in het plan?
_ Ontwerp (semi) openbare ruimte zal worden opgestart nadat het SPVE (Stedebouwkundig Programma van Eisen Briljantlaan 5 Rotsoord) door de gemeenteraad is vastgesteld (medio december 2011) . < zie ook: www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=257048>

4. Hoe wordt de open ruimte langs de kade ingericht en/of ingevuld met welke functies? Er moet  echt wat te beleven zijn.
_ opnemen in ontwerp openbare ruimte.

5. Dilemma tussen hoogte van gebouwen en hoeveelheid openbare ruimte. Kan een deel van de hoge bouwmassa naar de kade worden verplaatst?
_
verder op doorstuderen.

6. Bouwhoogte aan zijde Briljantlaan: behoud zon op appartementen Tolsteegplantsoen aan overkant? Waarom hoogste bouwhoogte niet aan De Helling?
_ Afstand tussen nieuwbouw en Tolsteegplantsoen is vrij groot. Huidige ventweg langs Briljantlaan blijft gehandhaafd. VMX toont schaduwsimulatie in augustus en zal nog een wat uitgebreidere simulatie maken op basis van het huidige concept stedenbouwkundig plan (in bijlage bijgevoegd). Bij de verdere planuitwerking in 2012 zullen nauwkeurigere simulaties worden gemaakt.

7. Zichtlijnen uit SPvE (=Stedebouwkundig Plan van Eisen): Waarom zijn deze zo groot? Is een kleinere korrelgrootte en verfijning in zichtlijnen en bebouwing mogelijk?
_ verder op doorstuderen.

8. Aandacht voor veiligheid en prettige openbare ruimte; voorkomen anonieme ruimtes. _ opnemen in ontwerp openbare ruimte.

9. Garanderen kwaliteit versus budget?
_ Ondanks beperkt budget door beoogde startersdoelgroep voor wie Jebber ontwikkelt, is duurzame kwaliteit een belangrijk streven. Als eerste project van Jebber moet dit plan ook een project worden om trots op te zijn.

10. Wens voor openheid / architectuur / transparantie in het plan.
_ Neemt Jebber mee in definitief stedenbouwkundig plan en opstart bouwkundig ontwerp, nadat het SPVE door gemeenteraad is vastgesteld.

11. Duurzaamheid?
_ Om in te kunnen spelen op toekomstige marktomstandigheden beoogt Jebber zoveel mogelijk functiewisselmogelijkheden in het plan en het kunnen samenvoegen of splitsen van ruimtes. Daarnaast vormen een zo gunstig mogelijk energieverbruik (en zo laag mogelijke lasten voor toekomstige huurders) en het gebruik van deelauto’s (bijvoorkeur elektrisch) belangrijke uitgangspunten.

12. Hoe zorg je ervoor dat starters in starterswoningen terecht komen en dat die woningen voorstarters blijven?
_ Jebber spreekt met gemeente per project af hoe toewijzing van huur- en koopwoningen gaat. Streven om alle starterswoningen van Jebber rechtstreeks toe te wijzen aan bij Jebber ingeschreven starters (niet via Woningnet). Daarnaast worden de woningen van Jebber bewust niet al te groot, zodat starters daar na een aantal jaar vanzelf uitgroeien door hoger inkomen of gezinsuitbreiding. Ook wil Jebber tijdelijke huurcontracten toe gaan passen, omdat iemand na een aantal jaar geen starter meer is en idealiter ruimte moet maken voor de volgende starter.

Bereikbaarheid
13. Parkeervoorzieningen en bereikbaarheid voor alle aanwezigen en toekomstige gebruikers (bewoners en ondernemers) van belang. Op en in omgeving Rotsoord (o.a. Tolsteegplantsoen) heerst een hoge parkeerdruk. Tot nu toe is er geen betaald parkeren.
_ Het huidig concept stedenbouwkundig plan van Jebber voldoet in ieder geval aan het vigerende, gemeentelijke parkeerbeleid.

14. Voldoende fietsparkeergelegenheid is daarnaast van belang. Tevens is Jebber van plan om deelauto’s toe te passen. Hiervoor zijn 2 parkeerplaatsen voor gereserveerd in het conceptplan.

15. Locatie is met OV goed bereikbaar. Bushalte nu al voor de deur en toekomstig station Vaartsche Rijn op loopafstand.

Commerciële ruimte
16. Enerzijds worden zorgen geuit over toekomstige, leegstaande commerciële plinten in het plan. Anderzijds zorgen commerciële plinten voor een stuk levendigheid.
_ Jebber realiseert commerciële ruimtes alleen op basis van de marktvraag (creatieve bedrijvigheid en deel horeca) en zoekt hiervoor een mix van ervaren en startende ondernemers. Een reeks ondernemers heeft zich al aangemeld. Vooralsnog is er voldoende animo. Er wordt niet voor leegstand gebouwd.

17. Voorbeeld Lissabon wordt aangehaald
_ levendigheid, bedrijvigheid, goede mix van horeca/winkels met speelse, doolhofachtige sfeer. Waarom kunnen voorzieningen/winkels (buiten het centrum) in NL soms niet ook ’s avonds open?

Andere suggesties voor verdere planontwikkeling
18. Aanleg brug of pontje over de Vaartsche Rijn. Goed voor klandizie vanuit omgeving Jutfaseweg.
19. Aanlegplaatsen pleziervaart langs Vaartsche Rijn
_ als transferium voor kleine boten richting binnenstad, zodat er geen grote boten de binnenstad in hoeven. Een van de aanwezigen is reeds bezig om dit mogelijk proberen te maken.
 20. Overdekte markthal.

Vervolg
Afgesproken dat Jebber over een paar maanden weer een ronde tafelbijeenkomst organiseert en daarvoor dezelfde mensen en ondernemers uitnodigt als voor vanavond.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten