20/5 Wethouders en andere “belangrijke mensen” gingen fietsend op werkbezoek dwars door Hoograven

0aFietstochtwerkbezoek20meiRietveldEAruig

Vanwege een werkbezoek fietsten vrijdagmiddag 20 mei een groepje ‘belangrijke’ dames en heren door de zonnige ‘krachtwijk’ Hoograven. Van de partij waren o.a.: vertegenwoordigers van woningcorporaties, medewerkers van het Wijkbureau Zuid, een lid van de Wijkraad Zuid en twee wethouders: Frits Lintmeijer, die o.m cultuur ‘doet’ en wijkwethouder van Zuid is, en Harrie Bosch, van o.a. ruimtelijke ordening, wonen, grond, vastgoed en krachtwijken.

Bespreekthema’s  waren er genoeg die vrijdag tussen 14.00 en 17.30 uur.o.a.: de op kinderen gerichte gezond gewicht-campagne; de Brede School Hoograven-Zuid; nieuwbouw voor o.m. sociaal maatschappelijke voorzieningen in Hart van Hoograven fase 2buurtbeheer; veiligheid; Activeringsteam Hoograven, participatie en enkele zgn ‘briljante ideeën’ van wijkbewoners.

Vrolijk peddelde men eerst naar de drie basisscholen, in de tijdelijke huisvesting aan de Pagelaan, die straks (2012) als Brede School in een nieuw pand aan de Duurstedelaan verder gaan. Hier kreeg men voorlichting over de op jonge kinderen gerichte campagne ‘Gezond Gewicht’. Die ochtend had  toevallig ook het beweegfeest ‘Hopla’ in het nabij gelegen Liesbospark plaats gevonden.

De Historische Kring Hoograven Tolsteeg (HKTH) organiseert met de Hoge Raven-, Da Costa– en Ariënsschool  een project over de historische Romeinse grens ‘Limes’, die dwars door Hoograven-Zuid loopt; zo vertelde Walter Kamps van de HKTH. Het plan is dat stadsarcheoloog (tevens wijkbewoner) Herre Wynia  in augustus met groepen leerlingen de grond ingaan op de Duurstedelaan (of vlak daarbij) om sporen van de grensweg (Limes) naar boven te krijgen.  (Een toeval wilde dat, toen aan het eind van de middag het werkbezoek werd besloten met een rondleiding door de druk bezochte Dierenweide Nieuw Rotsoord, daar toevallig een kinderfeestje met als Romeinen verklede kinderen rondliepen.)

1ATeamFlyerActiveringsteam
In een klein zaaltje in Buurthuis de Tol  vertelden twee vrouwen van het Activeringsteam Hoograven, Esther van Oss en Lize Haarman (én hun collega Marcella Bolier uit een andere wijk), zeer enthousiast over hun  inspanningen om wijkbewoners van 27 tot 65 uit hun sociale isolement te halen. Het Activeringsteam Hoograven bestaat bijna één jaar en bereikt, door intensieve werving, vooral veel allochtone vrouwen. Men wil hen een sociaal netwerk bieden. Dat kan lukken door bemiddeling en doorverwijzing naar activiteiten als sport en (leren) fietsen, computer- en taalles (of door contact met een ‘taalmaatje’.)
Oriëntatie op scholing, vrijwilligerswerk en op de arbeidsmarkt is ook mogelijk. Zo is er in de afgelopen maanden een workshop “Leef met power” geweest en een excursie naar een naaiatelier (van i-did  Slow Fashion) in de Pastoefabriek, alwaar eerder iemand via het Activeringsteam een baan heeft gevonden.

Continuïteit
Na een jaar heeft het Activeringsteam omstreeks 100 personen, vooral vrouwen, ‘bereikt’ (60% van Marokkaanse origine, 15% Nederlands en 25% ‘overige afkomst’.) Uiteraard wilden de kritische werkbezoekers weten wat dat ‘bereiken’ betekent. In ieder geval dat deze mensen, die vaak een ‘grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt’ hebben, dus geruime tijd begeleid worden en niet na een intakegesprek weer in de steek worden gelaten. Het team heeft aansprekende individuele successen geboekt. Anderzijds kost het soms véél moeite om mensen in de doelgroep zelfs maar tot een gesprek over te halen en is het soms frustrerend dat sommigen ondanks afspraken toch niet durven of mogen komen en zonder afzegging wegblijven. Op de vraag van wethouder Bosch wat het Activeringsteam zélf wil van het gehoor van “hele belangrijke mensen”,  antwoordde teamlid Esther van Oss: “Continuïteit!”. Ofwel: a.u.b. geen subsidie intrekken..

0aFietstochtWerkbezoek20meiNREARuigBuurtmoestuinen
De werkfietstocht werd afgesloten  bij Kinderboerderij Nieuw Rotsoord, waar de beheerster Angelique Jacobs het gezelschap rondleidde langs konijnen- en caviahokken, kruidentuinen, boomgaard, vijver en kindermoestuintjes. De beheerster vertelde dat de Dierenweide, waar veel vrijwilligers en stagiaires actief zijn, wil uitbreiden met een ‘theehuis’ met een uitgebreider assortiment aan eten en drinken dan de huidige filterkoffie, thee, koek, ijs en zakjes chips. Voorts sprak  Angelique Jacobs over een plan om op grasveldjes tussen flats in de wijk ‘buurtmoestuinen’ aan te leggen, die de gezelligheid in die buurten zou kunnen bevorderen.

Daarna was het tijd voor hapjes uit de Hoogravense mobiele keuken* (=een handige voorziening, die tegen bescheiden vergoeding is te huren voor buurtfeesten en -evenementen; dus ook voor ùw straatfeest of buurtpicknick.)

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten