PvdA-fractie Stad Utrecht wil ruimere mogelijkheid van kwijtschelding gemeentelijke heffingen voor ZZP-ers

2011                                                      SCHRIFTELIJKE VRAGEN aan College van B&W gemeente Utrecht

  76                                      vragen van mevrouw G.W. Nalis en mevrouw B. Dibi (raadsleden PvdA-fractie)

(ingekomen 16 mei 2011)

Eind maart 2011 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van o.a. de

Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de gemeente om

kwijtschelding van lokale belastingen te verlenen.

De gemeente krijgt de bevoegdheid om bij het uitvoeren van de vermogenstoets bij de

verlening van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van lokale belastingen uit te gaan

van maximaal de vermogensnorm in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Dat betekent

dat voortaan ook de mogelijkheid bestaat om mensen met een beetje spaargeld

kwijtschelding te verlenen. De aanvraag om kwijtschelding van die mensen wordt nu

vaak afgewezen.

Ook heeft de gemeente Utrecht de bevoegdheid gekregen om kwijtschelding van lokale

belastingen te verlenen aan kleine zelfstandige ondernemers. Kleine ondernemers

kunnen tot op heden geen kwijtschelding krijgen van hun privé-belastingen, omdat de

overheid bang is op deze manier een concurrentievoordeel te geven, terwijl de

privéwoonlasten van de ondernemer, zoals de afvalstoffenheffing en

onroerendezaakbelasting niets te maken hebben met de bedrijfsvoering.

Volgens gegevens van de Belastingdienst blijkt dat een groep van 40.000 Nederlandse

zelfstandige ondernemers een inkomen heeft opgegeven dat dermate laag is dat

kwijtschelding aan de orde zou kunnen zijn.

De PvdA-fractie is zeer verheugd over deze twee wetswijzigingen en is van mening dat

Utrecht de nieuwe mogelijkheden al voor het huidige belastingjaar 2011 moet

benutten, zodat meer mensen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van

lokale heffingen.

Daarom heeft de PvdA fractie de volgende vragen aan het college:

1.      Bent u bereid om het Utrechtse kwijtscheldingsbeleid dusdanig aan te passen dat de vermogenstoets aansluit bij de vermogensnorm in de Wet Werk en Bijstand en kleine ondernemers voor kwijtschelding in aanmerking komen? Zo nee, waarom niet?

2.      Bent u bereid de ruimere mogelijkheden al toe te passen bij de aanvragen om kwijtschelding lokale heffingen over het jaar 2011? Zo ja, bent u bereid een publiciteitscampagne te starten waarmee de verruiming bekend wordt onder de doelgroep? Zo nee, waarom niet?

3.      Kunt u een schatting geven van het aantal mensen met een laag inkomen en een vermogen overeenkomstig de norm in de WWB en het aantal kleine ondernemers vanwege de wetswijziging voortaan in aanmerking komen voor kwijtschelding van lokale belastingen? Zo nee, waarom niet?

4.      Kunt u een schatting maken van de financiële effecten van het toepassen van de ruimere kwijtscheldingsmogelijkheden? Zo nee, waarom niet?

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten