“Voor goede ideeën is er altijd geld”, aldus wethouder de Rijk over bewonersideeën voor de openbare ruimte in Hoograven

0aCobyvanOuwerkerkerMirjamdeRijk“Voor goede ideeën is er altijd geld (te vinden)”, zei Mirjam der Rijk, wethouder met o.a. de openbare ruimte in haar portefeuille, en: “via wijkgroenplannen hebben we wel een beetje geld”
Kwam dat even goed uit dat De Rijk dat zei toen ze, uit handen van de Coby van Ouwerkerk (-die een permanente moderne muziektent/podium op het Tolsteegplantsoen wil-), een leuk ringbandboekje* met briljante bewonersplannetjes voor de openbare ruimte in Hoograven/Tolsteeg kreeg overhandigd!
(U kunt de PDF van het boekje, 28 pagina’s,  downloaden; klik: Briljante Ideeën in de openbare ruimte van Hoograven)

Op dinsdagavond 10 mei vond er een zgn ‘RIA’ (gemeentejargon voor ‘raadsinformatieavond’) plaats,  geagendeerd door twee raadsleden met Hoogravense ‘roots’, Jan Ravesteijn (GL) en Tim Schipper (SP). De laatste wist ook een leuke oneliner: “Tussen droom en daad staat de gemeenteraad”

Nadat er o.a. een filmpje (zie: hier) vertoond was, mochten diverse wijkbewoners in de Trouwzaal van het Stadhuis hun, meestal kleinschalige,  ideeën (die ook beschreven zijn in het boekje ‘Briljante Ideeën in de openbare ruimte van Hoograven’),  toelichten. Dat deden ze blijkbaar dermate aanstekelijk dat PvdA-raadslid  Marleen Haage opmerkte dat ze “héél blij” werd van al die plannetjes, “die sprankelen door eenvoud”**

0aBIRollatorroute(**Zoals:
-Wandel-, trim- én rollator-routes;
-Groene verbindingen in de wijk;
-Openbare moestuinen tussen de flats;
-Kanoverhuur, strandrestaurant (!), leuke horecaplannetjes.
(We hopen binnenkort op deze site terug te komen op deze ideeën , -red.)

0aAngeliqueJAndrevanSchieVVDTon Lindhout van het Wijkbureau Zuid (-waar u kunt informeren naar het potje ‘leefbaarheidsbudget‘-) had nog verteld dat er onder de noemer ‘Briljante Ideeën’ de afgelopen jaren omstreeks 100 plannen zijn ingediend, waarvan er al heel wat reeds gerealiseerd zijn. En voor de nog uit te voeren ideeën opperden verschillende aanwezige politici allerlei mogelijke potjes. Zodat er, ondanks de bezuinigingen, toch wel perspectieven blijven voor briljante ideeën voor de openbare ruimte in Hoograven, Bokkebuurt en Tolsteeg..  Hoewel we er dus rekening mee moeten houden dat de lift, van de kreet ‘”Hoograven in de lift”  wellicht iets trager stijgt…

Hieronder het verslag van de gemeente van de Raadsinfoavond (10/5) over Bewonersinitiatieven Hoograven (zie ook: hier):

Bewoners uit Hoograven hebben een aantal initiatieven in de wijk die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de leefbaarheid. Raadsleden hoorden meer over deze initiatieven van deze bewoners en gingen hierover met hen in gesprek. Bij deze bijeenkomst waren 49 mensen aanwezig: 5 meepraters, 30 belangstellenden, 11 raadsleden, de wethouder en 2 ambtenaren.

De heer Lindhout (wijkbureau Zuid) vertelt dat het doel is om met weinig geld de wijk op te knappen. De kracht van de wijk moet worden gebruikt. Externe partijen hebben gekeken naar de mogelijkheden voor de wijk, waaruit 30 briljante ideeën naar voren kwamen.

De bewoners zijn hier vervolgens bij betrokken, hen is gevraagd wat zij het meest aansprak. Eind vorig jaar is een bijeenkomst gehouden waarbij vele ideeën werden geopperd. Hiermee werd een agenda voor de toekomst van Hoograven gemaakt. De openbare ruimte is hierin een belangrijk item.

Mevrouw Ketting wil een rollatorroute ontwikkelen die goed toegankelijk is voor rollators en kinderwagens. Het stimuleert de bewoners om een eindje om te gaan lopen. Hiervoor moet de bestrating aangepast worden en zijn bankjes en groenvoorziening nodig.

Mevrouw Jacobs, beheerder van kinderboerderij Rotsoord stelt voor om moestuintjes aan te leggen tussen de flats. Dit stimuleert de bewoners om naar buiten te komen. In Delft hebben ze dat ook.

Mevrouw Van Ouwerkerk lanceert het idee om in het park aan het Tolsteegplantsoen een muziektent te plaatsen. Deze kan door de scholen worden gebruikt voor de afsluiting van het schooljaar, de medaille-uitreiking bij de avondvierdaagse en bijvoorbeeld muziekactiviteiten.

De heer Sprangers wil langs de oevers van de Leidsche Rijn een route uitzetten die is gebaseerd op 600 jaar geschiedenis.

Wethouder De Rijk krijgt een boekje met briljante ideeën aangeboden. De wethouder schetst het belang van buiten leven en liefde voor de omgeving en leefbaarheid van de wijk. Het college vindt de openbare ruimte steeds belangrijker. De openbare ruimte is dan ook niet het stiefkindje van de gemeente. Met de wijkgroenplannen is nog wel wat mogelijk voor de wijk.

Raadsleden vragen onder andere wat zij aan ondersteuning moeten bieden. Bewoners vertellen dat de projecten uit het leefbaarheidsbudget komen, maar dat zij bezorgd zijn dat het straks terugvalt. Ook vraagt een raadslid of de plannen sociaal isolement van bewoners tegen kunnen gaan. Mevrouw Ketting vertelt dat met de wandelroutes isolement kan worden voorkomen. Bewoners worden gestimuleerd elkaar te ontmoeten.

Vervolg
Dit onderwerp is (nog) niet geagendeerd voor debat tijdens de vergadering van de commissie Mens & Samenleving.

Bijlagen:
Nieuwbrief Hoograven november/december 2010
Nieuwsbrief Hoograven februari 2011
Nieuwsbrief Hoograven april 2011

0aBoekjeCover

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten