Koninklijk gedecoreerden 2011 (Hoograven & Tolsteeg)

0aGedecoreerden2011

Ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin, ontvingen 30 personen op vrijdag 29 april 2011 een Koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van Utrecht, mr. A. Wolfsen. De uitreiking vond plaats in de Stadsschouwburg van Utrecht. Lees de toespraak van de burgemeester.
Hieronder een overzicht van 7 personen, die actief zijn of waren in de wijken Hoograven en Tolsteeg,  aan wie Hare Majesteit de Koningin in Utrecht een onderscheiding heeft toegekend.
(Voor alle 30 gedecoreerden van Utrecht in 2011, zie: Koninklijke onderscheidingen)

Mevrouw E.J. Warnink (63) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1992 is mevrouw Warnink als vrijwilliger werkzaam bij Woonzorgcentrum Tolsteeg. Zo verzorgt zij de zangmiddag op de verpleegafdeling en begeleidt zij bewoners van en naar de kerkvieringen. Sinds 1997 is zij diaken. In de periode van 1997 tot 2008 was mevrouw Warnink diaken en lid van de Kerkenraad van de Nicolaikerk


De heer C.D. van Otterlo (66) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Otterlo was medeoprichter (1975) en tien jaar lang bestuurslid van peuterspeelzaal Op Stap. Ook was hij vrijwilliger bij de J.W. van de Meeneschool. Sinds 1981 is hij daarnaast actief voor de Immanuelkerk en de Marcuskerk, onder meer als diaken en lid van de wijkkerkenraad.  Voorts is de heer Van Otterlo al meer dan twintig jaar collectant voor KWF Kankerbestrijding en vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Tolsteeg in Utrecht, waar hij als koster bij de kerkvieringen optreedt en allerlei andere hand- en spandiensten verricht.


Mevrouw J. Bos-Meijer (72) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

0aLintjesVan 1981 tot 1995 was mevrouw Bos werkzaam als ouderling, diaken en scriba van de wijkkerkenraad van deNederlands Hervormde Wijkgemeente Marcuskerk. In de periode 1990 tot 2000 werkte zij als secretaresse van de Stadszending Utrecht. Sinds haar pensionering is zij als vrijwilliger actief, aanvankelijk bij de patiëntenbibliotheek van het Diakonessenhuis en de laatste jaren bij  Woonzorgcentrum Tolsteeg. Voor een aantal gemeenteleden is zij tevens mantelzorger.


Mevrouw C. Bakhuisen-Sterk (63) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1975 ging mevrouw Bakhuisen als vrijwilliger werken bij de J.W. van de Meeneschool. Zij was “rekenmoeder”, lid van de ouderraad en hielp mee bij allerlei buitenschoolse activiteiten. Ook was zij medeoprichter en enkele jaren penningmeester van een peuterspeelzaal. Sinds 1988 zet zij zich op verschillende manieren in voor de Marcuskerk, onder meer als diaken en lid van de kerkenraad.· Daarnaast collecteert mevrouw Bakhuisen al ruim twintig jaar voor KWF Kankerbestrijding. Sinds 1992 is zij als vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Tolsteeg onder meer betrokken bij de kerkdiensten en het stiltecentrum.···················


Mevrouw G.C.W. Bouwman-van Schaik (81) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1979 tot 1993 werkte mevrouw Bouwman voor de Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang. Sinds 1990 is zij als vrijwilliger van Welzijnsorganisatie Portes vooral actief in Dienstencentrum De Barkel en de Johannes de Doper-H. Bernarduskerk. Mevrouw Bouwman is wekelijks in het dienstencentrum te vinden, waar zij werkt als gastvrouw en (mede)organisator van de bingoavonden en andere activiteiten en feesten. Zij is tevens lid van de Dienstencentrumraad. Ook begeleidt zij excursies van de Stichting Zuidbus.


Mevrouw mr. A.C.C. Braat (81) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

0aLintjes2

Mevrouw Braat werkte bij de Universiteit Utrecht en had later haar eigen advocatenkantoor aan de Oudegracht. Sinds 1982 is zij bestuurlijk en als

vrijwilliger actief. Zo zette zij zich geruime tijd in voor de Stichting Kinderwetswinkel Utrecht, de Stichting Herstel Werfkelders, het Genootschap Kunstliefde en de Stichting Boelaardfonds. Ook is zij intensief betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties op het gebied van het welzijn van ouderen. Vanuit de Adviesraad voor Ouderen, de Stichting Abbeyfield Utrecht, het Bartholomeüsgasthuis, de werkgroep Senioren Actief in de Binnenstad van Utrecht en het bewonersplatform Zuidelijke Oude Stad, komt zij vooral op voor de belangen van ouderen in de binnenstad die zelfstandig willen blijven wonen.


De heer L. van Driesten (73) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al bijna twintig jaar is de heer Van Driesten chauffeur van de  Zuidbus, een project van welzijnsorganisatie Portes en de Stichting Zuidbus, die ouderen met een zwakke gezondheid vervoert. Ook is hij verantwoordelijk voor het maken en verspreiden van de folder van de bus. Als vrijwilliger in Dienstencentrum De Barkel werkt de heer Van Driesten als gastheer en verricht hij allerlei hand- en spandiensten. Sinds 2005 zet hij zich tevens in bij woonzorgcentrum Nieuw Plettenburgh.


 


Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten