Ontwerp begin- en eindstuk Uithof(tram OF bus-)lijn vastgesteld door B&W

0A_AansluitingTramlijnUithoflijnStationVR

In juni 2011 besluiten Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de gemeenteraad van Utrecht of er een vrije bus- OF trambaan komt tussen Utrecht CS (via het te bouwen station Vaartsche Rijn) en De Uithof. De Uithoflijn wordt dan de eerste nieuwe tramlijn van het regionale tramnetwerk van de regio Utrecht.

(Load desgewenst down:)
14 maart-1 juni: werkzaamheden ProRail voor aanleg Uithoflijn
Kaarten inspraaknota aanvullend voorontwerp (pdf, 5,2MB)
Commissiebrief inspraaknota (pdf, 34 kb)>

12/4/11: Ontwerp begin- en eindstuk Uithoflijn vastgesteld

 Het college van B en W van Utrecht heeft het voorontwerp voor het begin- en eindstuk van de trambaan naar De Uithof vastgesteld. Dit ontwerp gaat ervan uit dat de tram start aan de binnenstadzijde van de nieuwe OV-terminal van het Centraal station en eindigt bij de P+R De Uithof. Het voorontwerp brengt in beeld hoe de trambaan gaat lopen en hoe deze veilig wordt ingepast in de omgeving. Naar aanleiding van inspraak wordt de locatie van de opstelsporen in De Uithof gewijzigd. Verder krijgen de insprekers antwoord op vragen over onder meer loopstromen en vervoerbewegingen in het stationsgebied, de tweede spoorkruising bij de Bleekstraat, de koppeling met de sneltram naar Nieuwegein en IJsselstein, het medegebruik van de trambaan door overig verkeer, de ontsluiting van de Rubenslaan en de HOV-baan langs het Kruisvaartkwartier (Dichterswijk).

Opstelruimte in De Uithof0a_Uithoflijn
Door ondermeer bewoners van landgoed Oostbroek, wijkraad Oost en diverse natuurorganisaties is ingebracht dat de opstelplaatsen in De Uithof, nabij landgoed Oostbroek geluid- en lichtoverlast zullen veroorzaken. Zij verwachten dat deze opstelplaatsen een inbreuk zijn op de ecologische waarden van het terrein, het groene overgangsgebied tussen stad en land en met name voor het aangrenzende landgoed Oostbroek. Ook de raadscommissie Stad en Ruimte heeft op 10 februari 2011 aangedrongen op een andere oplossing.

Naar aanleiding van de bezwaren is het realiseren van de opstelsporen bij de P+R nader onderzocht. Het plan is nu om de opstelsporen nabij de P+R De Uithof aan te leggen en niet, zoals in het voorontwerp, op het terrein tussen het Wilhelmina Kinderziekenhuis en landgoed Oostbroek. Het is fysiek mogelijk de trambaan bij P+R De Uithof door te trekken tot achter de P+R. Daarmee ontstaat voldoende opstelruimte  voor 8 dubbele tramstellen. Daarnaast is het mogelijk om ‘s nachts trams achter de P+R op te stellen. De trams staan dan tussen het P+R gebouw en de rij bomen langs de rijksweg A28. Opstelruimte is nodig om de tramstellen buiten de spitstijden te ‘parkeren´en ook voor schoonmaken en klein onderhoud. Groter onderhoud vindt plaats in de remise in Nieuwegein.

HOV-baan Kruisvaartkwartier
Als er een trambaan naar De Uithof komt, kunnen de bussen niet meer over de Adama van Scheltemabaan rijden. Er komt dan een vrijliggende HOV-busbaan, parallel aan het spoor langs het Kruisvaartkwartier naar de Jaarbeurszijde van de OV-terminal. Het college legt dit tracé nu vast, de route en haltering van de bussen vóór de eindhalte in de OV-terminal wordt nog bezien.  De HOV-baan Kruisvaartkwartier moet gereed zijn voordat de werkzaamheden voor de aanleg van de trambaan op de Adama van Scheltemabaan starten. Belanghebbenden zullen te zijner tijd worden betrokken bij het ontwerp hiervan. In juni 2010 hebben Bestuur Regio Utrecht en gemeente Utrecht al besloten dat alle tramhaltes aan de binnenstadszijde komen en (uiteindelijk bij het hele tramnetwerk) alle bushaltes aan de Jaarbeurszijde. In de ruimtelijke plannen van het Stationsgebied en het Kruisvaartkwartier is al rekening gehouden met een vrije busbaan.

Inspraak!
Bewoners en andere belanghebbenden konden reageren tot en met 2 februari 2011. Wijkraden is om advies gevraagd. Ook was er een informatiebijeenkomst en een overleg met de wijkraden. De 10 ontvangen reacties zijn in de inspraaknota gebundeld en voorzien van reactie. Ook de adviezen van de wijkraden, het antwoord van het college en de verslagen van de informatiebijeenkomsten zijn in de inspraaknota opgenomen. De inspraaknota is te vinden op www.utrecht.nl/hovomdezuid.
In januari 2010 is het voorontwerp voor het middengedeelte al vastgesteld. Voor het ontwerp in het Stationsgebied en doortrekken naar P+R was nader onderzoek nodig. Dat is afgerond waarna ook voor het begin- en eindstuk een voorontwerp is gemaakt. Ook de koppeling met de huidige trambaan naar Nieuwegein en IJsselstein is in het voorontwerp opgenomen.
Het voorontwerp is een belangrijk vertrekpunt voor het vervolg van het project. In de volgende fase zal dit voorontwerp worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dan zullen ook de opmerkingen, die uit de toets van het Integraal Programma van Eisen voor het tramsysteem Regio Utrecht naar voren zijn gekomen, worden verwerkt.

 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten