Tolsteeg e.o.: brief ProRail over bouwroutes en -wegen, info-avond 24/3 en ‘intrilweekend’ in april

stationvaartserijnuo3“Doorkijk werkzaamheden feb-mei
Brief (d.d. 15/2) van Leta Hoeve, Afdeling Communicatie Randstadspoor van ProRail (www.prorail.nl/contact):  over: allerlei werkzaamheden tbv de spoorverdubbeling, bouw station Vaartsche Rijn, bouwroutes, bouwwegen, bouwterreinen, bomenkap, onderdoorgangen, enz.

“ProRail werkt aan de spoorverdubbeling tussen Utrecht Centraal en Houten en bouwt station Utrecht Vaartsche Rijn. In opdracht van ProRail is Bouwcombinatie Strukton Infratechnieken – Colijn – Reef bezig met de voorbereidingen en de start van de bouw. Momenteel worden de bouwroutes ingericht en inritten tot de bouwterreinen gemaakt. Via deze brief geven wij u een doorkijk van de verwachte werkzaamheden de komende periode, tevens bent u welkom op een informatieavond.

 

In- en uitritten werkterreinen en bouwroutes
Op diverse plekken langs het spoor heeft de aannemer werkterreinen ingericht. Hekken zijn geplaatst en er worden inritten tot de terreinen gemaakt:
– Werkterrein langs Vondellaan; om op dit werkterrein te komen wordt een hulpbrug over de Kruisvaart gemaakt, dit is nodig om het bouwverkeer een vrije toegang te geven vanaf de Vondellaan.
-Een tweede inrit wordt gerealiseerd vanaf de Baden Powellweg ter plaatse van het gemaal (inrit tot vroegere Habitante).
– Werkterrein tussen Briljantlaan en Laan van Soestbergen: inrit vanaf de Opaalweg via de Baden Powellweg/Kariboestraat en over de huidige Laan van Soestbergen.

– Werkterrein nabij de Bleekstraat/de Raadwijk: inrit via de toerit van ProRail vanaf Utrecht CS, via de dienstweg langs de spoorbaan.  
-Bouwroutes en inritten zijn in nauwe afstemming met Bureau Bereikbaarheid van de gemeente Utrecht bepaald. Er worden extra verkeersmaatregelen getroffen zoals verkeersborden en/of verkeersregelaars.
 

Bouwweg Opaalweg
Eén van de inritten tot het werkterrein ligt aan de kruising Baden Powellweg-Kariboestraat. De Opaalweg, die in het verlengde van deze inrit ligt, is aangewezen als toegangsweg voor het bouwverkeer. Voor de veiligheid en om overlast voor regulier verkeer en bewoners te verminderen, wordt langs de Opaalweg een weg aangelegd die het bouwverkeer van het overige verkeer scheidt. Daartoe wordt een deel van de groenstrook tussen de Opaalweg en de Gazellestraat ingericht als aan- en afvoerroute voor bouwverkeer en wordt de weg (met parkeervakken) ter hoogte van de Kariboestraat verlegd. De bouwweg wordt momenteel aangelegd en zal tot einde project in 2015 in gebruik zijn. Omwonenden zijn hierover apart geïnformeerd via een brief en tijdens een informatiebijeenkomst.

1JeremiebrugKadootjeBomenkap langs het spoor
Om de spoorverdubbeling mogelijk te maken, wordt aan de zuidkant van het spoor (kant Vondellaan/Baden Powellweg) een zandbaan aangelegd naast de huidige spoorbaan. Daarop worden straks de extra sporen aangelegd. Alle bomen en struiken op dit tracé worden daarom de komende maand gekapt. Een aantal bomen wordt in een latere fase elders gecompenseerd. Als de werkzaamheden in 2015 gereed zijn, wordt het gebied opnieuw ingericht. Hiervoor wordt later een herinrichtingsplan opgesteld.
 

Voetbalkooi Baden Powellweg
Eind februari plaatst de gemeente op de hoek Baden Powellweg/Kariboestraat een nieuwe voetbalkooi. De bestaande voetbalkooi wordt verwijderd omdat deze in het tracé van de spooruitbreiding ligt. Betrokkenen zijn hierover in december middels een wijkbericht geïnformeerd.
De speelfaciliteit bij de Waterlinieweg is verwijderd, omdat ProRail bij de Waterlinieweg een nieuw onderstation (elektriciteitsvoorziening) bouwt ten behoeve van de spoorverdubbeling. Bij de plaatsing van de nieuwe voetbalkooi aan de Baden Powellweg, wordt ter vervanging ook een basket gerealiseerd. De gemeente bekijkt of het mogelijk is om nabij de Waterlinieweg een nieuwe speelfaciliteit te realiseren nadat de werkzaamheden hier zijn afgerond.
 

Afsluiting of versmalling spooronderdoorgangen en vervangen bruggen
Om de spoorverbreding mogelijk te maken moeten de spooronderdoorgangen worden verlengd. Om dit werk uit te kunnen voeren, worden de onderdoorgangen versmald of afgesloten.
De twee beweegbare bruggen over de Kruisvaart –de brug bij de Bleekstraat en de Jeremiebrug bij de Westerkade- worden vervangen door uitneembare bruggen. De plannen voor deze afsluitingen en de gevolgen voor de verkeersroutes worden momenteel afgestemd met de gemeente.
De omwonenden worden hierover nader geïnformeerd.
 

StationVaartscheRijnLokatieOnderdoorgang Bleekstraat
Deze wordt in mei versmald: er wordt een aparte brug neergelegd voor fietsers en voetgangers. De onderdoorgang wordt daarnaast af en toe geheel afgesloten bij groter werk. Dit gebeurt alleen op zondagen.
Onderdoorgang Westerkade
Naar verwachting wordt deze onderdoorgang in het voorjaar gedurende enkele maanden afgesloten. De Jeremiebrug wordt gedemonteerd zodat deze elders kan worden opgebouwd.
 

 

Onderdoorgang Albatrosstraat
Deze onderdoorgang wordt in het voorjaar versmald.
 

Onderdoorgang Laan van Soestbergen
Deze wordt in het voorjaar gedurende een aantal maanden afgesloten.
De Albatrosstraat en de onderdoorgang bij de Bleekstraat worden de omleidingsroutes van de ene naar de andere kant van het spoor. De afsluitingen en omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Op de website van Bureau Bereikbaarheid www.utrecht.nl/bereikbaar en via www.utrechtbereikbaar.nl worden ingrijpende wijzigingen gepubliceerd.

Intrillen damwanden weekend 8-10 april
Van 8 tot 10 april worden er op vier plekken aan de zijde Vondellaan/ Baden-Powellweg stalen damwanden de grond ingetrild ter hoogte van de viaducten: bij de Bleekstraat, de Westerkade, de Albatrosstraat en de Laan van Soestbergen. Er wordt op beide dagen alleen overdag gewerkt; ‘s nachts vindt het transport van machines plaats. De treinsporen aan de kant van de Vondellaan worden met het oog op de veiligheid van de medewerkers, vanaf vrijdagnacht gedurende 52 uur buiten dienst genomen (de sporen aan de kant van de Pelikaanstraat blijven in dienst). Er is daarom dat weekend geen treinverkeer tussen Utrecht en Geldermalsen. Voor informatie over de gewijzigde dienstregeling kunt u terecht op www.ns.nl.

spoor_largeInloopavond donderdag 24 maart
Op donderdag 24 maart organiseren wij een inloopavond in het ROC aan de Vondellaan 174. Er zijn die avond medewerkers van ProRail, de gemeente en de aannemer aanwezig om toelichting te geven op de werkzaamheden. U bent welkom tussen 19.00–21.00 uur (op het tijdstip dat u schikt).

Informatiekrant Dubbelslag
Onlangs verscheen de informatiekrant Dubbelslag (-klik: Dubbelslag, maart 2010-) over de spoorverdubbeling in Utrecht: . (Zie voor vorige edities van Dubbelsag: hier -red.)
Mocht u de krant niet ontvangen, dan is deze ook na te lezen op de website www.prorail.nl/randstadspoor onder het menukopje Utrecht – Lunetten, bewonersbrieven of te downloaden via www.utrecht.nl/hovomdezuid. Daarnaast kunt u op www.prorail.nl/randstadspoor alles lezen over Randstadspoor. U kunt ook bellen (tijdens kantooruren) met de afdeling”

Publiekscontacten: 0900-776 72 45 of via prorail.nl/contact een vragenformulier invullen.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten