16 feb. v.a. 19.00u: info-avond over aanleg bouwweg voor het spoor op groenstrook Opaalweg/Gazellestraat.

 

1_Gazellestraat_Opaalweg_Bouwweg_N1_Opaalweg_GazellestraatBouwweg_Zuid

 

 

 

 

 

 

Op de groenstrook tussen Opaalweg en Gazellestraat (-vanaf de kruising met de Robijnlaan tot aan de Kariboestraat-), op de grens van Tolsteeg en Bokkenbuurt als het ware, wordt binnenkort in opdracht van ProRail een bouwweg aangelegd ten behoeve van bouwverkeer voor de spoorverdubbeling en de bouw van station Utrecht Vaartsche Rijn (Randstadspoor). De bouwweg zal tot in ieder geval 2015 gebruikt worden. (Verderop in dit bericht staan de consequenties -o.a. kappen van een boom en verplaatsing van het hondentoilet- vermeld)

ProRail organiseert hierover op woensdag 16 februari tussen 19.00 en 21.00 uur (in de ROC aan de Vondellaan) een ‘inloopavond’, een informatieve bijeenkomst over de bouwweg op de groenstrook, die minimaal tot en met 2015 in gebruik zal zijn. (Zie: hier)

Bouwweg
Bouwcombinatie Strukton Infratechnieken-Colijn-Reef, die in opdracht van ProRail werkt, heeft de afgelopen periode bouwterreinen langs het spoor ingericht en eerste werkzaamheden uitgevoerd. Momenteel worden de bouwroutes ingericht en inritten tot de bouwterreinengemaakt. Eén van de inritten ligt aan de kruising Baden Powellweg-Kariboestraat. De Opaalweg, die in het verlengde van deze inrit ligt, is aangewezen als toegangsweg voor het bouwverkeer omdat het vanaf de Waterlinieweg de kortste route richting bouwterrein is en omdat daar ruimte is om bouwweg aan te leggen (in andere straten kan dat niet).

1SpoorwerkzaamhedenVaartscheRijnVoor de veiligheid en om overlast voor regulier verkeer en bewoners te verminderen, wordt op de Opaalweg een weg aangelegd die het bouwverkeer van het overige verkeer scheidt. Daartoe wordt een deel van de groenstrook tussen de Opaalweg en de Gazellestraat ingericht als aan- en afvoerroute voor bouwverkeer en wordt de weg (met parkeervakken) ter hoogte van de Kariboestraat deels verlegd
De derde week van februari wordt de bouwweg aangelegd. De bouwweg zal tot einde project in 2015 in gebruik zijn. Daarna wordt de straat in de oude staat teruggebracht.

Meer informatie:
Voor algemene informatie over Randstadspoor kunt u www.prorail.nl/randstadspoor raadplegen. Daarnaast kunt u bellen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 0900-7767245 (tijdens kantooruren, €0,20/minuut) of een contactformulier invullenwww.prorail.nl/contact.
Klik ook op: ProRail: Bewonersbrieven  
(Zie ook: hier en hier)

Toelichting bouwweg Opaalweg (zie bijgevoegde tekening hieronder)


Bouwweg Opaalweg en inrit bouwterrein
Tussen het spoor en de Baden Powellweg heeft aannemerscombinatie Strukton Infratechnieken-Colijn–Reef, die in opdracht van ProRail werkt, een bouwterrein ingericht. Een van de inritten tot het terrein ligt aan de kruising Baden Powellweg-Kariboestraat. De Opaalweg, die in het verlengde van deze inrit ligt, is aangewezen als toegangsweg naar het bouwterrein.

Voortraject
Vanaf 2003 zijn de plannen gemaakt voor de spoorverdubbeling en de bouw van Station Utrecht Vaartsche Rijn. In deze periode zijn ook bouwroutes aangewezen. Ook de Opaalweg is als bouwweg aangewezen. In het Tracébesluit ‘ Sporen in Utrecht’ (2009) is deze route ook opgenomen als bouwweg. De afgelopen maanden zijn de plannen verder uitgewerkt en is de inrichting van de bouwweg ontworpen. Dit is gebeurd in nauw overleg met de gemeente Utrecht (Bureau Bereikbaarheid).
 

Bouwweg
Vanwege de veiligheid en om de minste hinder te veroorzaken voor regulier verkeer en bewoners wordt een van het overige verkeer gescheiden bouwweg aangelegd over (een deel van) de groenstrook tussen de Opaalweg en de Gazellestraat. Dit is tevens de kortste route richting het bouwterrein voor bouwverkeer vanaf de Waterlinieweg. De bouwweg begint bij de kruising met de Robijnlaan en eindigt bij de Kariboestraat, waar de weg leidt tot de ingang van het bouwterrein. De bouwweg is ongeveer 6,5 meter breed en komt aan de kant van de Opaalweg over de groenstrook te liggen. Een hek scheidt de bouwweg van het resterende gedeelte van de groenstrook aan de kant van de Gazellestraat.

Aanleg weg en werkzaamheden
De bouwweg wordt in de derde week van februari aangelegd. Gedurende circa drie weken worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • -Verleggen parkeervakken Kariboestraat, opnieuw bestraten (aantal parkeerplaatsen blijft gelijk) 
  • -Asfalteren deel groenstrook Aanleggen bewegwijzering, verkeersborden en overige verkeersmaatregelen 
  • -Verplaatsen aantal ondergrondse containers ter hoogte van de Lamstraat naar de Kariboestraat 
  • -Verplaatsen hondentoilet ter hoogte van de Robijnstraat 
  • -Kappen boom ter hoogte van de Robijnstraat
    -Verplaatsen vuilnisbak Robijnstraat 
  • -Aanpassen van de kruisingen en oversteken

De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd tussen 7.00-19.00 uur. Mogelijk ondervindt u hiervan enige geluidsoverlast of tijdelijke verkeershinder.

Gebruik bouwweg tot eind 2015
De weg gaat dienen als aan- en afvoerroute voor bouwverkeer (2-richtingsverkeer) en wordt tot het einde van het project in 2015 gebruikt door (onder)aannemers die werken aan de spoorverdubbeling.
Als de bouwweg in gebruik is genomen, komt bouwverkeer vanaf de Waterlinieweg, via de Lunettenbaan, de Stelviobaan, de Brennerbaan en vervolgens via de busbaan op de Amethistweg de bouwweg aan de Opaalweg op. De bouwweg wordt gedurende werkdagen tussen 6.30 en 19.00 uur gebruikt, met uitzondering van werkweekenden (deze worden vooraf aangekondigd). Via de weg wordt onder meer zand, staal en beton aangevoerd. In een latere fase worden ook spoordelen en ander materiaal aangevoerd.
De frequentie van het bouwverkeer wisselt en is afhankelijk van de fase van het werk.VeiligheidOm een goede en veilige route te creëren wordt de weg grotendeels geasfalteerd en voorzien van stop- en voorrangsborden op de kruisingen.
Tussen de Lamstraat tot aan de Kariboestraat moet de weg met de parkeervakken worden verplaatst.
Een deel van de huidige voetgangersoversteken over de groenstrook vervalt: De oversteek ter hoogte van de Gemsstraat blijft bestaan: voetgangers en fietsers moeten voorrang geven aan het bouwverkeer.
Er wordt een sluis ingebouwd om een veiliger oversteek te creëren. De oversteken (kruisingen) ter hoogte van de Lamstraat en de Kariboestraat blijven bestaan en worden aangepast: bouwverkeer verleent voorrang aan regulier verkeer. De oversteken over de groenstrook tussen de Reestraat en de Robijnstraat verdwijnen.

1_ProRail_Situatieschets_GazelleStraatOpaalweg

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten