Hoe gaat het met de procedure herbestemming van de Watertoren Heuveloord? (update)

watertorenregenboogHoe gaat het met de procedure voor een exploitabele herbestemming van de Watertoren aan het Heuveloord?

Naar verluidt waren er 26 plannen ingediend bij de gemeente ( waarvan “uiteindelijk 20 geldige aanmeldingen zijn binnengekomen met een uiteenlopend scala aan boeiende ideeën, over belangstelling dus niet te klagen”, aldus Pieter van Sluijs, de gemeentelijke gebiedsmanager voor Rotsoord e.o.)

(Inzenders mochten eventueel meerdere ideeën indienen.) Onlangs heeft de jury de inzendingen beoordeeld. Inmiddels zijn de scores gecontroleerd en is het juryrapport opgesteld. Dit rapport moest daarna worden goedgekeurd door de leden van de jury. Naar verwachting zouden vanaf 7 februari  brieven, met daarin de resultaten van de selectiefase, worden verzonden.

Een aantal deelnemers wist op 4/1 al dat ze bij zes hoogst scorende deelnemers zaten. (14 Plannen zijn derhalve niet geselecteerd, maar deze afgewezenen zouden nog tot 15 februari de kans hebben daar tegen in beroep te gaan)

(Punt 4.6 van de “Selectieleidraad Herbestemming Watertoren Heuveloord” bepaalt: “De resultaten van de beoordeling worden schriftelijk vastgelegd in een rapportage die uitsluitend voor intern gebruik is bedoeld en dus niet aan u beschikbaar zal worden gesteld.

De beoordeling resulteert in een rangorde en op basis daarvan stelt de beoordelingsscommissie de uitslag van de selectiefase vast. De zes hoogst scorende deelnemers worden schriftelijk uitgenodigd om op een nader te bepalen termijn een inschrijving te doen en hun inschrijving aan de beoordelingscommissie te presenteren.
De niet-geselecteerde gegadigden krijgen een schrijftelijke afwijzing. De gemeente Utrecht biedt hen de mogelijkheid om mondeling of schriftelijk toelichting te krijgen op de beoordeling van hun eigen initiatief. Daarnaast kunnen afgewezen gegadigden tegen het besluit tot afwijzing bezwaar maken”
)
(Zie verder ook het tijdschema: hier)

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten