B & W Utrecht over Wet Kraken & Leegstand

KraakwoningJulianawegVandaag (6 oktober) stuurt het College van Búrgemeester  & Wethouders  het volgende ‘nagekomen collegebericht’ rond:

Inzet gemeente Utrecht bij kraken en leegstand ongewijzigd
De wet kraken en leegstand, die afgelopen donderdag 1 oktober van kracht is geworden, heeft directe gevolgen voor het Openbaar Ministerie en politie en indirecte gevolgen voor de gemeente. Kraken is een misdrijf geworden en de strafrechtelijke handhaving van dit delict is een verantwoordelijkheid van het OM en de politie. De gemeente Utrecht richt zich bij gekraakte panden primair op het waarborgen van de veiligheid van én krakers én omwonenden. Bij zowel leegstand van gebouwen, woningen, gronden als bij kraken neemt de gemeente de verantwoordelijkheid te letten op brandveiligheid en andere onveilige situaties. De nieuwe wet verandert hierin niets.

Als eigenaren de gemeente Utrecht aanspreken op handhaving van het kraakverbod verwijst de gemeente naar de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie. Indien sprake is van kraaksituaties waarbij de openbare orde in het geding is, zal de aanpak van de situatie in de driehoek (burgemeester, openbaar ministerie en politie) worden bepaald. 

Dit is in lijn met de motie die eerder in juni door de gemeenteraad van Utrecht is aangenomen.
Het college gaat geen leegstandsverordening instellen en voorlopig geen leegstandregister bijhouden. Voor het tegengaan van leegstand zijn er bestaande instrumenten in de Huisvestingswet zoals het melden en vorderen van leegstaande woonruimte. Tijdelijke verhuur van woonruimten is ook een mogelijkheid. Met de jaarlijkse Vastgoedmonitor is het zicht op de leegstand van kantoorruimte en bedrijfsruimte voldoende gewaarborgd.

In de gemeente Utrecht werd kraken de afgelopen jaren niet als een groot probleem beschouwd; het kraken is de afgelopen tientallen jaren in de gemeente Utrecht van beperkte omvang geweest. In de Raad gemeente Utrecht is op 3 juni 2010 motie M217 aangenomen met de oproep om in de uitvoering na ingang van de wet zoveel mogelijk aansluiting bij de huidige praktijk met betrekking tot leegstand te zoeken. Het college van B&W heeft een beleidsnotitie vastgesteld naar aanleiding van de wet Kraken en leegstand die op 1 oktober 2010 van kracht werd”.

(Aangenomen motie Kraakverbod:

“De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juni 2010,

Constaterende dat,

– De Eerste Kamer afgelopen week een wet heeft aangenomen die kraken wil verbieden

– De Raad van State, de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, de G4 en vele anderen deze wet hebben afgeraden.

Overwegende dat,

– Kraken zowel in het verleden als het heden een maatschappelijk en sociaal belang dient.

– Vele initiatieven in Utrecht, zoals Tivoli, NOIZ, ACU en Hostel Strowis zijn voortgekomen uit de kraakbeweging.

-Kraken een goede stok achter de deur kan zijn om leegstand te voorkomen

-Uitvoering van deze wet een forse aanslag zal doen op het politieapparaat

– Prioriteit van de politie dient te liggen bij andere zaken dan het handhaven van deze wet.

Is van mening dat,

– Het kraakverbod onwenselijk en nadelig is

Draagt het college op,

– Zich uit te spreken tegen het kraakverbod.

– Terughoudend te zijn met uitvoering door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de huidige praktijk”.)

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten