Asbesthoudend materiaal gevonden in Liesbospark. Stekkerfestival (14/8) gaat niet door op deze locatie

IMG_6713klDe gemeente heeft bij werkzaamheden voor de herinrichting  van het Liesbospark in Hoograven asbesthoudend materiaal aangetroffen. 

Nadat het asbest werd gevonden, heeft de gemeente Utrecht het asbestprotocol in werking gesteld en het park voor bezoekers afgesloten, om zo risico’s uit te sluiten. 
Terwijl het park is afgesloten wordt er nader onderzoek gedaan. De gemeente Utrecht verwacht het rapport begin september en naar aanleiding van de rapportage zal er een plan van aanpak gemaakt worden om het asbest te saneren. Tot die tijd blijft het park uit voorzorg gesloten. Geplande evenementen in het park kunnen op deze locatie geen doorgang vinden (zie hieronder)

Gezondheidsrisico’s? 

 In het park zijn brokjes van asbestplaten gevonden die aan de oppervlakte liggen. De stukjes gevonden asbest zijn in een laboratorium onderzocht; het gaat om hechtgebonden wit asbest. De asbestvezels van deze soort komen alleen vrij als de plaat beschadigt, bijvoorbeeld als de stukjes verder breken. Het park is afgesloten zodat verder breken van de stukjes, bijvoorbeeld door er over heen te lopen, wordt voorkomen. Ook wordt zo voorkomen dat er asbest in huis komt, bijvoorbeeld doordat kinderen of dieren het meenemen of als steentje onder je schoen. (Voor meer informatie over asbest en gezondheid: klik hier.

asbestHelaas zal de afzetting (en de sanering van het terrein) dus waarschijnlijk geruime tijd, ettelijke weken, duren. Dat is om meerdere redenen jammer:
-De opknapbeurt van het park zou in principe de voltooiing naderen, maar nu liggen die werkzaamheden stil.
-Bij de gemeente is bekend dat mensen van dit terrein gebruik maakten om er bijvoorbeeld te wandelen of hun hond uit te laten. Het risico voor hun gezondheid is gering. Asbest is namelijk alleen gevaarlijk als losse vezels in de lucht terechtkomen en worden ingeademd. Op het terrein zijn alleen stukjes asbestplaat aangetroffen en vooralsnog geen losse vezels. Omwonenden en gebruikers van het park zijn door de gemeente geïnformeerd.

-Evenementen in het park zoals het Stekkerfestival op 14 augustus 2010 en een evenement van een scoutinggroep kunnen voorlopig niet plaatsvinden in het park. Met de organisatoren kijkt de gemeente naar oplossingen: er wordt gezocht naar een andere locatie voor het festival 

De gemeente Utrecht organiseerde op donderdagavond 15 juli, een inloopspreekuur  op het Wijkbureau Zuid. Omwonenden en betrokkenen konden hier terecht voor vragen over het asbest en de afzetting van het Liesbospark. Er kwamen zes mensen vragen stellen, waaronder gemeenteraadslid Tim Schipper (SP) en Willem Rijke van de klankbordgroep Liesbospark.
Tim Schipper zei hierover: “Ik denk dat de gemeente op dit moment de maatregelen heeft genomen die nodig zijn. Nu is het zaak de omvang van de verontreiniging vast te stellen en een saneringsplan. Ik zou me kunnen voorstellen dat de gemeente hierbij een combinatie maakt met de sanering van het naastgelegen BEFU-terrein. Daar is ook sprake van (onder meer) asbest en het zal toch een keer moeten”.
(Zie ook: hier)
Wordt vervolgd.
Liesbos(ch)park: restanten van de voormalige steenfabriek alhieLiesbos(ch)park: restanten van de voormalige steenfabriek alhier

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten