Gemeente wil wijkeconomie steunen met subsidies voor klein(er)e ondernemers

Deze ambitieuze 'kleine' ondernemer ziet het inmiddels wel zitten

Méér buurtondernemers in Utrecht kunnen rekenen op financiële ondersteuning bij nadeel van uitvoering van renovatie- en sloop/nieuwbouw projecten in stedelijke vernieuwingsgebieden. Niet alleen bedrijven in, maar ook ondernemers rond stedelijke vernieuwingsgebieden komen voor (‘BSSB’-)subsidie in aanmerking. De gemeente beoogt zo de economie in wijken en buurten te verbeteren. De subsidieregeling biedt bijvoorbeeld kleine ondernemers hulp bij verhuizing van hun bedrijven. Hiervan hebben bijvoorbeeld ondernemers van oude, inmiddels gesloopte winkels aan de ’t Goylaan geprofiteerd.

De gemeente gaat door met dit soort subsidies (max. € 50.000 of 60.000, afhankelijk van het type bedrijf) en wijst op hét gemeentelijke aanspreekpunt voor entrepreneurs: het ‘Ondernemersloket‘. (Startende) Ondernemers met vragen over het ondernemerschap kunnen voor informatie, advies, trainingen e.d. terecht bij Wijk in Bedrijf Utrecht.

Kleine ondernemer

De Beleidsregel Subsidieverstrekking Stimulering Bedrijven (BSSB) bestaat al enkele jaren en is eind 2009 geëvalueerd. De Utrechtse gemeenteraad wil graag zoveel mogelijk kleine ondernemers en bedrijven steunen die op een of andere manier hinder ondervinden van stedelijke vernieuwing. Daarom is de bestaande subsidieregeling uitgebreid. De regeling geldt daarom niet meer alleen voor winkels en bedrijfjes in de stedelijke vernieuwingsgebieden van Overvecht, Zuilen, Ondiep, Kanaleneiland en Hoograven, maar is bestemd voor alle kleine ondernemers die nadeel ondervinden van uitvoering van de stedelijke vernieuwingsprojecten.

In de afgelopen jaren zijn er meer dan 20 ingediende aanvragen beoordeeld. Hiervan is een klein aantal afgewezen, omdat men niet aan de gestelde criteria voldeed.  Tot degenen die wel van de regeling gebruik maakten, behoren bijvoorbeeld winkeliers en kleine zelfstandigen van de winkelcentra Rijnbaan op Kanaleneiland en van Hart van Hoograven. De ondernemers uit deze winkelcentra hebben direct de gevolgen van de herstructurering ondervonden. In Hoograven is het oude winkelcentrum inmiddels gesloopt en zijn ondernemers verhuisd naar het nieuwe winkelcentrum aan de overkant. Zij hebben een tegemoetkoming gekregen om de gevolgen  van die verhuizing, bijvoorbeeld een hogere huur, op te vangen.

In de vernieuwde subsidieregeling is voor detailhandel, horeca en consumentverzorgende bedrijven per bedrijf maximaal € 50.000 beschikbaar. Voor andersoortige ondernemingen geldt een maximumbedrag van € 60.000. Ondernemers kunnen informatie over deze en andere subsidies vinden op www.utrecht.nl/ondernemersloket.

 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten