Brief B & W over trillingsnormen bouwproject Hart van Hoograven

Wethouder Harrie BoschOp 13 juni stuurde raadslid Arjan Kleuver (D66) mede namens de SP en Stadspartij Leefbaar Utrecht een brief over de sloopwerkzaamheden voor het project Hart van Hoograven (zuidzijde) aan de ’t Goylaan e.o. en dan met name over het fenomeen ’trillingsnormen’ die daar gehanteerd mogen worden voor de sloop van de restanten van flatgebouwen aldaar (zie o.a.: hier & hier).
De brief van Kleuver c.s. is behandeld door Chris de Vet, de gemeentelijke projectleider van het sloop/nieuwbouwproject, en op  22/6 officieel beantwoord door de verantwoordelijke wethouder Harrie Bosch (PvdA). Bosch meldt overigens dat die resterende sloop waarschijnlijk in een week gepiept zal zijn. .Verder was de meeste informatie in de brief van Bosch al bekend en al eerder richting bewoners gecommuniceerd.
Zie beantwoording hieronder:….

 

Sloop aan de 't Goylaan “Uw eerste vraag betreft het verdere verloop van de sloopwerkzaamheden en de wijze waarop met eventuele nieuwe schades zal worden omgegaan.

De sloopwerkzaamheden betreffen het voormalig pand aan ’t Goylaan en het voormalig pand aan de Hooft Graaflandstraat. De beide gebouwen zijn al gesloopt en momenteel wordt er gewerkt aan het verwijderen van de kelderbakken en funderingen van het voormalig pand aan ’t Goylaan. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de strengste trillingsnorm die er is. Voor deze werkzaamheden is naar verwachting nog een week nodig. Hierna volgt de sloop van de grondvloer en funderingen van het voormalig pand aan de Hoofd Graaflandstraat. De aannemer kijkt momenteel welke methode hij het best kan toepassen om ook voor deze werkzaamheden binnen de strengste norm te blijven.

 

Er is geen sprake van een nieuwe fase, maar van het omdraaien van de sloopvolgorde. Aanvankelijk zou de grondvloer van de Hooft Graaflandstraat als eerste worden verwijderd en daarna de kelders aan ’t Goylaan. Door het omdraaien van de sloopvolgorde is wat tijd gewonnen voor het zoeken naar een alternatieve sloopmethode waarmee wel binnen de strengste norm gewerkt kan worden.

 

In de raadsvergadering van 4 maart 2010 en in de commissiebrief van 25 maart 2010 hebben wij aangegeven 100% van de kosten voor maatregelen om verdere schade te voorkomen en 100% van de kosten van de ontstane schade te vergoeden bij de panden aan ’t Goylaan 65 en 67

De gemeente is in geval van nieuwe schade aansprakelijk voor de schade die is ontstaan ten gevolge van (nieuw) aan de gemeente toewijsbaar schadeveroorzakend handelen.

Voor eventuele nieuwe schade die vanwege de sloopwerkzaamheden ontstaat is Mitros als opdrachtgevende partij voor de werkzaamheden verantwoordelijk. Mitros heeft zich voor dit risico verzekerd.

 

Ten tweede vraagt u hoe ‘situaties als in Hoograven’ in de toekomst voorkomen kunnen worden.

De schadegevallen die er tot nu toe zijn geweest zijn die uit 2006 en 2009. De oorzaak van de schade in 2006 was gelegen in een te grote grondwateronttrekking vanwege de saneringswerkzaamheden, die in 2009 in de specifieke funderingssituatie van de panden aan ’t Goylaan 65 en 67. Wij willen er hierbij op wijzen dat de oorzaak die de bewoners aanwijzen, namelijk de werkzaamheden aan de verkeersregelinstallatie, niet behoren bij de werkzaamheden van het project Hart van Hoograven.

 

Bij toekomstige werkzaamheden voor andere projecten in de stad zullen de ervaringen in het Hart van Hoograven zeker worden meegenomen. Daarbij zal ook worden gekeken naar de specifieke situatie in de omgeving van het project om te bepalen welke voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast adviseert Sector Publieke Diensten van Stadsontwikkeling in zijn algemeenheid de aannemers van bouwprojecten over de te gebruiken bouw- en sloopmethodes op specifieke locaties om op die manier schades te voorkomen. Helaas kan dit niet voorkomen dat er op sommige locaties toch schade ontstaat door onvoorziene omstandigheden.

 

Uw derde vraag betreft informatie voorziening over aansprakelijkheidsstelling en claims.

Op 26 januari 2010, ruim voorafgaand aan de te starten sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken van het terrein, hebben gemeente en Mitros een informatieavond gehouden over deze werkzaamheden (zie: hier -red.). Tijdens deze bijeenkomst is aangegeven welke partij voor welke werkzaamheden verantwoordelijk en aansprakelijk is.

 

De belangenvereniging van huiseigenaren in het Hart van Hoograven heeft (net als voor de werkzaamheden aan de Noordzijde) op voorhand alle betrokken partijen aansprakelijk gesteld in geval van schade. Ook individuele bewoners hebben partijen aansprakelijk gesteld.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet, Drs. H. Bosch”.


Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten