Arjan Kleuver stuurt B & W brief over trillingsnormen en -waarden in Hoograven

Arjan Kleuver (D66), raadslid voor D66 uit Lunetten, met hart voor bewoners rondom (het huidige sloopterrein, locatie van een nieuwe fase van) het Hart van Hoograven heeft op 13/6 een brief met bezorgheid omtrent trillingsnormen geschreven aan het College van burgemeester en wethouders. De brief is mede ondertekend door Stadspartij Leefbaar Utrecht en door de SP. (zie ook: hier)

De brief luidt als volgt: 

“Betreft: verruiming trillingsnormen bouwproject Hart van Hoograven
Geacht college van burgemeester en wethouders,

Zoals u weet werden de mensen die woonachtig zijn rond het bouwproject Hart van Hoograven recentelijk opgeschrikt door een brief waarin de trillingsnormen in het kader van de sloopwerkzaamheden werden verruimd. Deze mensen wonen soms in behoorlijk beschadigde huizen en hebben er al een paar jaar van grote zorgen opzitten. Hoewel uw college gelukkig adequaat gereageerd heeft en in een eerder stadium al prima toezeggingen aan deze bewoners heeft gedaan, is zo’n brief voor deze bewoners toch erg vervelend en onhandig……

Voor de onderstaande fracties was deze gebeurtenis aanleiding om u deze brief te schrijven, omdat wij enkele vragen hebben over de gang van zaken in Hoograven en vergelijkbare toestanden graag proberen te voorkomen.

1: Hoe gaat het nu precies verder met de sloopwerkzaamheden en de trillingsnormen in Hoograven? Valt deze nieuwe fase van de werkzaamheden ook onder de eerdere toezeggingen van het college dat nieuwe schade ten gevolge van de sloopwerkzaamheden door gemeente, corporatie of sloper wordt betaald?

2: Hoe kunnen situaties als in Hoograven in de toekomst voorkomen worden? Volstaat de inventarisatie van de staat van de omliggende huizen of moet die verbeterd/geïntensiveerd worden?

3: Indien er, onverhoopt, schade aan huizen door sloopwerkzaamheden in de omgeving ontstaat, hoe kunnen bewoners zich laten informeren over aansprakelijkheden en claims? Is het mogelijk en bent u bereid om bewoners op voorhand over die mogelijkheden te informeren?

Voor behandeling in de commissie zijn wij inmiddels te laat en de procedure van het stellen van schriftelijke vragen neem te veel tijd in beslag. Derhalve verzoeken wij u om deze brief binnen twee weken te beantwoorden, echter niet later dan de commissievergadering Stad en Ruimte d.d. 22 juni 2010.

 De beantwoording van deze vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Arjan Kleuver (D66)
Vincent Oldenborg (Stadspartij Leefbaar Utrecht)
Tim Schipper (SP)”

 

 

 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten