SP peilt meningen bewoners over bouwplannen Hoograven-Zuid

LinschotensingelHoekVronesteinlaan.jpgDe SP wil de discussie aangaan met het College van B & W en de gemeenteraad over ‘de voortgezette focus’ op sloop en daarna nieuwbouw. De wachtlijsten voor sociale huur lopen op als gevolg van het sloopprogramma. Sloopplannen leveren vrijwel overal verzet op in de betrokken buurten en  het oude ‘uitvoeringsprogramma’ loopt zwaar achter op schema.
Het bevreemdt de SP bovendien dat er op dit gebied ook weer nieuwe projecten aangekondigd staan, zoals bijvoorbeeld van corporatie Portaal in de Oudegeinlaan e.o.in Hoograven-Zuid: 234 sociale huurwoningen vervangen door 60% koopwoningen (goedkoop en middelduur): op de Linschotensingel, De Wierslaan, Nijeveldsingel, Vronesteinlaan, en Oudegeinlaan. Planning sloop: 2013. College B&W moet startnotitie nog goedkeuren (of afkeuren)

De SP onderzoekt huis aan huis wat de bewoners daar van vinden. Doel is om zoveel mogelijk mensen te spreken voor de commissiebehandeling op 25 mei. 

Daarom gingen zes SP-ers op maandag 10 mei j.l. deur aan deur ‘buurten’ op de De Wierslaan en de Oudegeinlaan om hierover te praten met bewoners. Aanstaande maandag 17 mei gaat de SP dat wéér doen, maar dan op de Linschotensingel en wellicht ook een deel Vronesteinlaan en Nijveldsingel.  (Voor geïnteresseerden om mee te lopen: startpunt om 19.30 uur: Huis te Vlietlaan 10) 

Tim Schipper (SP-fractievoorzitter): “Mijn vermoeden was vooraf dat er flinke verschillen van mening tussen de afzonderlijke straten zouden zijn over de plannen. Dat is bevestigd tijdens de eerste ronde op 6 mei. De Wierslaan is vrijwel unaniem tegen de sloop. Op de Oudegeinlaan zijn de meningen verdeeld. Voor de rest heb ik voorlopig het idee dat de bestaande ‘klankbordgroep’ nou niet echt een representatie van de bewoners is.

Oudegeinlaan.jpgSchipper: “Hopelijk hebben we na maandag (17/5)  een behoorlijk compleet beeld. We koppelen daarna terug aan de buurt wat we hebben gehoord en zullen dan ook een verslag op de website zetten. Op de agenda van de raadscommissie Stad en Ruimte (25/4) staat op mijn verzoek het Uitvoeringsprogramma Utrecht Vernieuwt 2010-2014: het voorgenomen herstructureringsprogramma voor de bestaande stad de komende jaren. Dit plan maakt daar onderdeel van uit. Ik wil inzoomen op de Oudegeinlaan e.o. omdat eerder door de wethouder is gezegd dat de sloop in Hoograven wel ‘klaar’ was en het nieuwe collegeprogramma uitgaat van minder sloop en méér renovatie. Uit het bewonersonderzoek blijkt bovendien dat slechts 40% bereid is te verhuizen en dat de inkomens in deze buurt zodanig laag zijn dat een koophuis er helemaal niet in zit. Er komen slechts 100 huurwoningen terug in de plannen”.  

 

Vragenlijst SP:

 

 

 

Basisgegevens:
Plan: 234 sociale huur vervangen door 60% koop (goedkoop en middelduur)
Straten: Linschotensingel, De Wierslaan, Nijeveldsingel, Vronesteinlaan, Oudegeinlaan
Status: door Portaal ingebracht voor vervolgprogramma Utrecht Vernieuwt 2010-2014. College B&W moet startnotitie nog goedkeuren. Bespreking in cie Stad en ruimte 25 mei.
Planning: start sloop 2013 Inspraak tot nu toe: klankbordgroep ongeveer 8 mensen in wisselende samenstelling, voornamelijk Linschotensingel portiek nummer 6-7. Klankbordgroep = individuen zonder mandaat van een achterban. Laagste graad van participatie. Bewonersonderzoek najaar 2009: ongeveer 40% bereid te verhuizen
Verwacht: redelijk grote verschillen in antwoorden in de verschillende straten. Verhuisbereidheid groter op Oudegeinlaan – Vronesteinlaan – Nijeveldsingel. Verzet vooral Linschotensingel – De Wierslaan

 

Vragen:

 1. Heeft u de brief gelezen die de SP in de buurt heeft verspreid? Zo nee; dan korte uitleg doel van bezoek
 2. Bent u op de hoogte van de plannen?
 3. Wat vindt u ervan?
 4. Bent u op de hoogte van het bestaan van de klankbordgroep?
 5. Bent u op de hoogte van het gehouden bewonersonderzoek?
 6. Wat zijn de grootste problemen; sociaal / veiligheid / onderhoud woningen / openbare ruimte?
 7. Bent u bereid te verhuizen?
 8. Wilt u terugkeren in de nieuwbouw? Huren / kopen? Is dat haalbaar voor u?
 9. Wat voor woning zou u willen hebben als de plannen doorgaan? Flat, huis met tuin?
 10. Alternatieven voor sloop: welke dingen moeten er dan worden aangepakt?
 11. Bent u bereid een hogere huur te betalen als er renovatie / woningverbetering plaatsvindt ipv sloop?
 12. Als u vandaag zou moeten beslissen voor of tegen sloop, wat zou u dan stemmen? 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten