Zes Koninklijke Onderscheidingen (‘Lintjes’ ) naar Hoograven en Tolsteeg

KoninklijkeOnderscheiding.jpgTer gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin, ontvingen 38 Utrechters op donderdag 29 april 2010 een Koninklijke Onderscheiding. Zes mensen die de versierselen (‘lintje’) kregen opgespeld hebben iets met Hoograven en Tolsteeg te maken: de heer W.Gjaltema (54), mevrouw M.W. Hazekamp-Gerrritsen (91), De heer H.W. Vermeulen (80), Mevrouw T.W. de Jong (54), Mevrouw A.M. Kooijman-Kletter (74),  De heer P. Mazairac (66); nu allen lid van de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer W.Gjaltema (54) VVHoogravenTeam.jpg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Gjaltema is sinds 1986 werkzaam bij het Facilitair Bedijf van de Universiteit Utrecht, sinds 2005 als hoofd van de afdeling Post en Logistiek en Autoverhuur. Vanaf 1986 heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt als begeleider van jongeren met een verstandelijke beperking of een laag opleidingsniveau die werkzaam zijn bij zijn afdeling. Op eigen initiatief begeleidt hij deze jongeren onder meer bij het opdoen van werkervaring. Daarnaast is hij al dertig jaar sportvrijwilliger. Zo was hij bij sportvereniging Desto trainer, technisch directeur en bestuurslid technische zaken. Bij FC de Bilt trainde hij van 1988 tot 1994 en sinds 2006 is hij als trainer en coach betrokken bij Voetbalvereniging Hoograven.


Mevrouwmarcuskerk 200.jpg mevrouw M.W. Hazekamp-Gerrritsen (91) – Lid i
n de Orde van Oranje-Nassau
Al in 1949 werkte mevrouw Hazekamp als voorzitter van de Gereformeerde Vrouwenvereniging in Hengelo. Vanaf 1970 zette zij zich in voor het kerkelijk leven. Zo was zij ouderling van de Marcuskerk in Utrecht, kerkenraadslid voor de wijk Hoograven en contactpersoon voor kerkleden in Hoograven en Nieuwe Plettenburgh. Ook was mevrouw Hazekamp betrokken bij de contacten met de partnergemeente in Oost-Duitsland. Daarnaast was zij geruime tijd vrijwilliger bij de bejaardensoos.

De heer Vermeulen TolsteegWijk.JPG (80) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Vermeulen is al sinds 1946 actief op politiek en maatschappelijk gebied. Zo was hij vakbondsbestuurder en lid van de gemeenteraad van Baarn voor de PvdA. Als vrijwilliger zette hij zich onder meer in voor het Milieu Informatie Centrum Utrecht, het Jeugdspektakel en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Op het gebied van ouderen, welzijn en wonen was hij actief in verschillende huisvestingsorganisaties, dienstencentrum De Barkel in Hoograven, belangenvereniging Tolsteeg en het DriePartijenOverleg van de gemeente Utrecht. Ten slotte is de heer Vermeulen sinds 1990 lid van de Werkgroep Wonen van Cosbo-Stad-Utrecht en van het algemeen bestuur van ouderenorganisatie ANBO-Utrecht, die hij bij verschillende belangenverenigingen vertegenwoordigt.

kledingbeurs 200.jpgMevrouw T.W. de Jong (54) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw De Jong is sinds 1988 vrijwilliger op maatschappelijk gebied. Zo zette zij zich tot 2002 in voor de Ariënsschool in Hoograven, waar zij hand- en spandiensten verrichtte en zitting had in de ouderraad. Van 1989 tot 1998 was zij betrokken bij de speel-o-theek Ravelijn/Portes. Daarnaast is mevrouw De Jong sinds 1989 algemeen en beursvloercoördinator van de succesvolle beurzen in het Buurthuis Ravelijn/Portes, die jaarlijks drie keer worden gehouden en waarvan de opbrengst bestemd is voor goede doelen.
.

muurschildering j.v.arkel-200.gif Mevrouw A.M. Kooijman-Kletter (74) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In 1980 begon mevrouw Kooijman haar werkzaamheden voor het Dienstencentrum De Barkel in Hoograven. Tot op heden is zij vele uren per week in het centrum te vinden, waar zij zich inzet als gastvrouw, organisator van de maandelijkse bingo, secretaris van de dienstencentrumraad, organisator van het Sinterklaas- en Kerstfeest en administrateur voor de vrijwilligers die bij De Barkel werken. Zestien jaar lang was zij begeleider van de Zuidbus.

   

                                                                     
Pastoefabriek.jpgDe heer P. Mazairac (66) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Mazairac is stylist en interieurarchitect.
In 1972 trad hij in dienst van de meubelfabriek UMS/Pastoe te Utrecht. Hij verwierf internationale bekendheid met de vele ontwerpen die hij in de periode van 1972 tot 1980 samen met Karel Boonzaaijer ontwikkelde. In 1980 werd het ontwerpbureau Mazairac en Boonzaaijer opgericht. De heer Mazairac heeft meubels ontworpen die voor Nederland van nationaal en historisch belang zijn en hebben bijgedragen tot de internationale uitstraling van Nederland in de wereld van het design. Zo ontwierp hij onder meer de historische stoelen "Space Mission" en "Humpty Dumpty" en het kastensysteem Vision. Zijn ontwerpen zijn baanbrekend geweest en worden tot op de dag van vandaag verder ontwikkeld en verbeterd.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten