Belangenvereniging van huiseigenaren HvH over sloopwerkzaamheden Goylaan zuidzijde e.o

goylaanzuidartistimpression 3.jpggoyln-bordje.jpg

Naar aanleiding van berichtgeving in diverse Utrechtse media over schade aan omliggende huizen door sloop vanaf 2006 ten bate van het huidige Hart van Hoograven (1e fase) aan de noorzijde van de ’t Goylaan (zie op Aanzetnet.nl  hier en hier en op de website van de SP) laat Ronald Loevenamens het bestuur van de Belangenvereniging van huiseigenaren in het Hart van Hoogravenhet volgende weten:

"In 2006 is er schade ontstaan aan een aantal huizen op ’t Goylaan. Naar alle waarschijnlijkheid door onttrekking van teveel grondwater bij de sanering en voorbereidingen voor de bouwactiviteiten van het huidige Hart van Hoograven (noordzijde ’t  Goylaan e.o). Tijdens de geplande sloop en bouwwerkzaamheden aan de zuidzijde van de ’t Goylaan e.o zal er geen grondwater worden onttrokken.
Meerdere partijen zijn bezig om de belangen van huiseigenaren te behartigen en te zorgen dat bij de aanstaande sloop er geen schade zal ontstaan. Hiervoor is de politiek en de media gezocht, omdat de gemeente tot nu toe niet erg concreet laat zien wat de voorzorgsmaatregelen worden. Maar het is absoluut niet de bedoeling om de buurt te verontrusten.
De belangenvereniging van huiseigenaren in het Hart van Hoograven vertegenwoordigt de belangen van de leden: huiseigenaren in het Hart van Hoograven. Recentelijk is de aandacht van politiek en media gezocht door buurtbewoners én de vereniging, omdat de antwoorden van de opdrachtgevers van de sloop (per 1 maart),  over hoe zij verdere schade aan woningen in de omgeving van de geplande werkzaamheden willen voorkomen, niet overtuigend waren. Deze aandacht heeft tot nu toe tot resultaat gehad dat de verantwoordelijke wethouder (Harrie Bosch) toezeggingen heeft gedaan dat er alles aan gedaan moet worden om verdere schade te voorkomen en dat mocht er schade ontstaan deze 100% wordt vergoed. Naar ons idee een goed begin, maar concrete plannen over hoe de verdere schade voorkomen zal worden hebben we nog steeds niet gezien."

Niet tegen sloop als zodanig
"Voor de goede orde: de vereniging, en naar ik aan neem de meeste buurtbewoners zijn NIET tegen de sloop van de zuidkant van het Hart van Hoograven. Sterker nog: velen met ons kunnen niet wachten tot de troosteloze aanblik van lege en kapotte flats is verdwenen. De titel "Stop Sloop Hoograven" is daarom ook NIET onze slogan. Echter, de vereniging is WEL tegen sloop zonder goede voorzorgsmaatregelen. GEEN sloop als hierbij de huizen in de omgeving schade oplopen. Naar mijn idee is dit een groot verschil en niet slechts een nuance.

Wat betreft berichten op aanzetnet.nl: daarin is/was informatie uit verschillende bronnen kort onder elkaar gezet, zonder dat het voor de onschuldige internet scroller duidelijk is welke informatie van wie komt. De Nieuwsbrief van de Belangenvereniging van huiseigenaren in het Hart van Hoograven (jaargang 5, nummer 1, verspreid in de buurt) heeft niets te maken met bijvoorbeeld het felle bericht daaronder. De auteur van dát stuk is anoniem en vooralsnog onbekend, en ondanks de steun en oproep om lid te worden van de Vereniging zijn een aantal passages enigszins passioneel en gekleurd.

Op 15 maart is er een informatiebijeenkomst. Wij hopen de buurt en de leden op 15 maart te kunnen vertellen dat de opdrachtgevers (Mitros en gemeente) en (sloop)aannemer (Oudt Zwanenburg) ons hebben verteld welke voorzorgsmaatregelen allemaal worden getroffen om toekomstige schade te voorkomen. Pas als deze informatie niet of onvoldoende blijkt te zijn worden eventuele acties besproken. Laten we allemaal nog even uitgaan van het beste en hopen dat er geen toekomstige schade aan de omgeving zal ontstaan."

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten