“Stop Sloop Hoograven” (Indien dat schade aan omliggende huizen oplevert)

goylnsloop19.jpgunartikelgoylaansloop.jpg

GroenLinks, D66, Leefbaar Utrecht en SP willen spoedig duidelijkheid over ernstige schade aan omliggende huizen als gevolg van sloop- en bouwwerkzaamheden rond (de 1e fase van) het Hart van Hoograven (aan de noordzijde van de ’t Goylaan).  
 
De gedupeerden zelf, bewoners met schade, die hun krachten hebben gebundeld in de Belangenvereniging van huiseigenaren in het Hart van Hoograven, beraden zich op 15 maart aanstaande op volgende stappen (zie elders  in dit artikel.)
 
De partijen reageerden op een artikel in het AD-Utrechts Nieuwsblad van 2 maart. De inmiddels grootste fractie, GroenLinks, eist zelfs "Stop Sloop Hoograven" (Volgens planning zal binnenkort de sloop aan de zuidzijde van de ’t Goylaan, ten behoeve van de 2e fase van HvH, beginnen. Zie hier)
D66-raadslid Arjan Kleuver: "Ik ben echt geschrokken. Sommige huizen hebben grote scheuren en de bewoners hebben dikke dossiers waarin vanaf 2006, toen de eerste schade optrad, de correspondentie zit om hun schade vergoed te krijgen. Ik ben geen bouwkundige, maar het heeft er alle schijn van dat de gemeente wel degelijk verantwoordelijk is voor de schade aan de huizen".
GroenLinks meldt: "Na getouwtrek hebben een aantal eigenaren een vergoeding gekregen voor herstel van (een deel) van de schade. Maar in 2009 begonen de problemen pas echt…. Toen zijn een aantal woningen ernstig gaan verzakken….Reparatie lijkt niet mogelijk zonder de fundering van een aantal woningen aan ’t Goylaan te herstellen…Zowel de gemeente als de verzekeraar erkennen (vooralsnog) geen enkele aansprakelijkheid. Sterker nog; gesteld werd dat het waarschijnlijk om een bestaand (constructie)probleem bij de desbetreffende jaren 30-huizen ging".
De vier partijen hebben mondelinge vragen over de kwestie aan B &W gesteld. De verantwoordelijke wethouder heeft op 4 maart toegezegd om zo snel mogelijk met de gedupeerde bewoners en betrokken instanties te gaan praten. Volgens weekblad ‘Ons Utrecht’ heeft wethouder Harrie Bosch inmiddels toegezegd dat de maatregelen die nodig zijn om verder verval te voorkomen volledig worden vergoed.

Zie ook de sites van D66 en GroenLinks en de Nieuwsbrief van de Belangenvereniging van huiseigenaren in het Hart van Hoograven, die op 15 maart 2010 een informerende bijeenkomst wil houden. Zie de Nieuwsbrief van de Belangenvereniging hieronder (na ‘Lees meer’.) De verontruste huiseigenaren vrezen in het ergste geval nieuwe problemen als de slopers zich niet aan geluids- en trillingsnormen houden. (Zoals ook in de ABC-straat is gebeurd… Zie filmpje 1 en filmpje 2)

(de foto hierboven is van Sietse Snel, op wiens site nog meer ‘sloopfoto’s’ uit Hoograven staan)

flyerbel1.jpgflyerbel2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verderop hieronder staat het verhaal dat de gedupeerde Goylaanbewoners Sido Mylius en zijn buren begin maart aan alle gemeenteraadsleden heeft gestuurd om aandacht te vragen voor de schade aan hun huizen (waarover ze zijn geïnterviewd in het AD/Utrechts Nieuwsblad van 2 maart  en waarover ook is gesproken in de gemeenteraad.)

Op 11 maart vertelt Mylius aan Aanzet: "We zijn inmiddels gelukkig wel met de gemeente in gesprek.  De gemeente heeft ons een aanbod gedaan.  Het probleem is echter dat dit aanbod maar een tussenoplossing is, door experts aangeraden om de komende tijd schade door nazettingen te beperken.  Daar schieten wij dus niet zoveel mee op.  Als er nog een paar millimeter zetting bijkomt dan raden experts (onderzoek in opdracht van de gemeente) aan om onze huizen op palen te zetten.  De gemeente zegt echter dat ze daar geen geld voor heeft.  Tja, wij ook niet").

Dit verhaal gaat over de sloop en bouw van het stadsontwikkelings-project ‘Hart van Hoograven’ (HvH) langs de ’t Goylaan in Utrecht
Zuid, waarbij de afgelopen jaren veel is misgegaan en nog veel meer mis dreigt te gaan.

Wij hopen hier snel met u over te kunnen spreken, en van u te horen wat u voor ons en voor Hoograven wilt doen.

Schade aan huizen door werkzaamheden
Vanaf 2006 hebben tientallen huizen in de wijk Hoograven schade ondervonden als gevolg van bemaling van het grondwater bij de sloop en bodemsanering voor HvH (de Noordzijde, die nu gereed is). Utrecht Zuid ligt op veen en klei, en de bodem klinkt in bij verlaging van de grondwaterstand.  Vooral het huis van onze buren (’t Goylaan 65) is daarbij ernstig verzakt geraakt.  Tientallen diepe scheuren overal in huis, deuren waren niet meer gangbaar, de
voordeur kon niet meer gebruikt worden, enzovoort.  Na veel getouwtrek hebben sommige eigenaren een geringe vergoeding gekregen voor herstel.  De meeste mensen hebben, onder andere, metselwerk moeten herstellen, plafonds en muren moeten repareren en stucen, en natuurlijk opnieuw schilderen.

Maar in 2009 is onze verzakking nog ernstiger geworden, als direct gevolg van wegwerkzaamheden waarbij de gemeente waarschuwingen van de buurtbewoners negeerde, dat de trillingen van het zware verkeer daarbij veel te sterk waren.  Zo kwam onze erker los van de gevel en dwars door de gemeenschappelijke bouwmuur loopt een scheur van plafond tot vloer waardoor wij als buren bij elkaar in de woonkamer kunnen kijken. Reparatie is niet mogelijk zonder de fundering te herstellen, en herstel van de fundering is niet mogelijk zonder de bodem te stabiliseren (bijv. door de bodem te injecteren met kunstharsen).  Echter, ook de meest gerenommeerde bedrijven durven deze opdracht tot nu toe niet aan omdat niet duidelijk is wat er in de toekomst met de bodem gaat gebeuren.

De schade aan onze huizen aan de ’t Goylaan zou wel eens kunnen oplopen tot 1 a 2 ton per huis.  De kans is groot dat onze huizen op palen gezet moeten worden (begane grond strippen, vloeren eruit, palen drijven door gefreesde sleuven in de muren, betonnen vloeren erin, gescheurde bouwmuren opnieuw opmetselen, …).  Gelukkig is de schade bij de andere huizen in de wijk veel minder groot.  Maar als wij ons huis op palen moeten zetten dan zouden onze buren in het hele rijtje dat moeten doen om niet dezelfde problemen te krijgen (want dan staan onze huizen vast en zakken hun huizen verder), en dat is voor de meesten onbetaalbaar.

Verzekeraar en gemeente erkennen geen aansprakelijkheid
De (verzekeraar van de) gemeente stelt zich op het volgende standpunt: ‘U woont in huizen uit de jaren ’30 van de vorige eeuw, die op staal en niet op palen zijn gefundeerd [net als het overgrote deel van Hoograven en andere jaren-30 wijken, maar dat terzijde] en dat is niet meer van deze tijd.  De gemeente is misschien wat onvoorzichtig geweest met een aantal zaken, maar dat heeft hooguit een al bestaand probleem van uw huizen aan het licht
gebracht, en de gemeente is daarom niet aansprakelijk.’  Dat de huizen er al 70 jaar zonder noemenswaardige problemen stonden maakt niet uit.  Uit coulance kunnen we misschien weer een (minderheids)bijdrage in de herstelkosten krijgen, maar verder moeten we het zelf uitzoeken. De gemeente verschuilt zich achter de verzekeraar en een ‘onafhankelijk’ expertisebureau, waarmee zij een raamcontract heeft voor dit soort schadeclaims.  Ambtenaren mogen niet met ons over de zaak spreken zolang deze onder behandeling van de verzekeraar is.

De verantwoordelijke wethouders de Bondt (VVD) en Bosch (PvdA) houden zich zoveel mogelijk afzijdig.  Wethouder de Bondt heeft ons laatst nog op het openbare spreekuur niet willen ontvangen en ook
een persoonlijk onderhoud geweigerd; we moeten ‘de procedure’ afwachten.  De gemeente reageert te laat op WOB-verzoeken om informatie, ondanks diverse herinneringen.  Beloften zoals over verbetering van het wegdek worden steeds maar niet nagekomen.  De verzekeraar van de gemeente heeft overigens recent aangegeven dat
deze schade niet onder de dekking valt, waardoor de gemeente het nu zelf moet oplossen.

Nieuwe werkzaamheden: nieuwe schade?
De sloop voor het tweede deel van het ontwikkelingsproject (HvH-Zuid) is gestart op 1 maart en de buurt houdt zijn hart vast wat er nu gaat gebeuren.  Uit onderzoek in opdracht van de gemeente (door Fugro bv.) is geconcludeerd dat voor onze huizen nog nieuwe zettingen worden verwacht.
Mitros en de gemeente hebben op een informatieavond en in een brief aan omwonenden beloofd om de nieuwe sloop veel voorzichtiger uit te voeren dan in 2006, "met de strengste norm die ook wordt gebruikt voor sloopwerkzaamheden dichtbij monumenten".  Mooie woorden, maar navraag op woensdag 24 februari leerde dat de uitvoerder (van sloopbedrijf Oudt Zwanenburg, die overigens zeer gepikeerd was dat hij met naam en tel.nr. in de brief aan omwonenden stond; communicatiefoutje?) daar niets van wist en gewoon volgens hetzelfde bestek als in 2006 te werk zal gaan. 
Als Mitros of de gemeente dat anders hadden gewild dan hadden ze daar volgens hem minstens een aantal weken eerder mee moeten komen.  Ambtenaren met beslissingsbevoegdheid over deze zaak zijn met vakantie.  Hoe wil men dan voorzichtiger te werk gaan?  Bovendien, de toezichthouder (verantwoordelijk inspecteur handhaving van bouw- en woningtoezicht) was donderdag 25 februari nog niet op de hoogte van de start van de sloop terwijl dat wel zou moeten, en er had geen overleg tussen hem en de uitvoerder plaatsgevonden.  Hoe wil de
gemeente dan gaan handhaven? 

De buurt heeft (in 2006 reeds) een Belangenvereniging van huiseigenaren opgericht om onze huizen te beschermen tegen verdere schade door de gemeente en andere partijen, zoals woningcorporatie Mitros en de uitvoerders.  Binnenkort (15 maart) is er een nieuwe ALV.
Wijzelf hebben heel lang de weg van overleg en redelijkheid proberen te bewandelen, maar wij geloven niet meer dat die weg een oplossing biedt.  Juridisch is dit een gecompliceerde zaak, een aansprakelijkheids-procedure zal ons vooral heel veel tijd en geld kosten.  Onze opstal- en rechtsbijstands-verzekaars geven aan dat
deze zaak niet onder de dekking valt.  Vandaar dat wij ons nu tot de politiek hebben gewend.  Wij zijn in
gesprek met een aantal leden van de gemeenteraad van Utrecht.Wij hopen dat u hierover snel met ons contact wilt opnemen.

Met vriendelijke groet, Sido Mylius. ’t Goylaan 67,e.smylius@planet.nl


 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten