Criminaliteit in wijk Zuid neemt in 2009 met 12% af (t.o.v. 2008)

crimineel.jpg

Het blijft de vraag hoe je allerlei droge cijfertjes zou moeten of kunnen interpreteren, maar volgens de gemeente Utrecht is in de wijken Binnenstad en Zuid (Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt, Lunetten) de criminaliteit in 2009, in vergelijking met andere wijken, met 12% het meest gedaald ten op zichte 2008.
In héél Utrecht is de misdadigheid in 2009 ‘slechts’ met 6% gedaald t.o.v. 2008. Dat is de ‘schuld’ van o.a. Leidsche Rijn want daar is de criminaliteit met 8% toegenomen. Maar dat komt dan weer door het daar fors groeiende inwonertal. (Anders was het niveau gelijk gebleven. Wat dan toch ook een trendbreuk is t.o.v. de daling elders in de stad)
Overigens blijkt uit onderzoek dat de bevolking zich weinig aantrekt van dit soort cijfers, want het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt steeg van 41% in 2008 naar 45% in 2009.
 
Er is sowieso weinig reden om de vlag uit te hangen, want na een sterke daling in 2007/2008 nam het aantal geweldsdelicten in de stad in 2009 toe met 5%, stegen de woninginbraken met 9%  en de winkeldiefstallen met 12%.
 
Zie ook: hier en hier

 

Naar aanleiding van het toenemende aantal woninginbraken in Utrecht heeft gemeenteraadslid mevrouw C.H.M. Boudewijns (PvdA) op 27/1 de volgende schriftelijke vragen bij het College van B & W ingediend: “Tijdelijke subsidie Keurmerk Veilig Wonen een kort succesnummer? Uit de criminaliteitscijfers die de gemeente Utrecht deze week publiceerde blijkt dat het aantal woninginbraken in 2009 met negen procent toe nam. Dit des te teleurstellend omdat we in de jaren 2007 en 2008 juist een forse daling van het aantal woninginbraken zagen. Het bestrijden van woninginbraken is terecht een van de speerpunten van 2010. Een van de instrumenten die de gemeente Utrecht dit jaar inzet is de Tijdelijke subsidie Keurmerk Veilig Wonen. De gemeente Utrecht vergoedt in 2010 een deel van de kosten voor het krijgen van het certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen voor bestaande koopwoningen. De gemeente vergoedt 33 procent van de gemaakte kosten, met een maximum van 400 euro per woning. De gemeente Utrecht heeft hiervoor een totaalbedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. 1. De PvdA Utrecht heeft naar aanleiding van berichten in de media de volgende vragen aan het college: 2. Klopt het dat deze subsidieregeling zo succesvol is dat wellicht in maart 2010 het totale beschikbare bedrag is uitgekeerd? 3. Zo ja, kan het college een inschatting geven welk bedrag er mee gemoeid is om de Tijdelijke subsidie Keurmerk Veilig Wonen voor heel 2010 te continueren? 4. Is het college met de PvdA Utrecht van mening dat het onwenselijk is als bewoners straks geen aanvraag meer kunnen doen?”

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten