Hoe gaat het met de toekomstvisioenen voor Hoograven?

ton_lindhout__daniel bouw.jpgjolandavanierssel.jpg

Op deze site en in de papieren krant Aanzet schreven we regelmatig over toekomstvisioenen voor Hoograven, o.a. in het kader van ‘Briljante ideeën ’ en over de soms opmerkelijke plannen zoals die najaar 2009 onder de titel ‘Hoograven Invites You/Een Andere Kijk op Hoograven‘ zijn gepresenteerd en geëxposeerd in de Pastoe-fabriek aan het Rotsoord. Hoe zou het verder gaan met al die plannen?
(Van de briljante ideeën zijn een aantal ‘succesnummers’ daadwerkelijk gerealiseerd: o.a ‘Buurtbios’, idee van Jolanda van Iersel, ‘Historische wandelroute ’, idee van Marco van der Land, ‘Kookboek’, plan van  Annette Koops en ‘Romeinse route door Hoograven’, idee van Peter Sprangers.
Andere voorstellen van de tientallen ingediende plannen zijn (nog) niet vervuld. Er worden trouwens nog steeds nieuwe ideeën gemeld. Zoals iemand die in het Rietveldjaar 2010 een Rietveld-site wil beginnen of een groep Marokkaanse vrouwen, die van woningcorporatie Portaal  een ruimte voor activiteiten aan de Rijnesteinlaan ter beschikking kreeg, of Dierenweide Nieuw Rotsoord die in 2010 een theehuis/ontmoetingsplek wil starten.)
 
Op donderdagavond 14 januari lieten gemeenteraadsleden, fractiemedewerkers, wethouders, ambtenaren, belanghebbenden, insprekers en bewoners van Hoograven zich voorlichten tijdens een zgn. ‘raadsinformatieavond‘, in jargon ‘RIA’. Dat gebeurde op initiatief van D’66-raadslid Alice van Rooij*. “Komt de raad niet naar Hoograven, dan komt Hoograven wel naar de raad”, zei ze. (*Van Rooij had hierover ook een stuk naar de raad gestuurd; zie verderop in dit artikel.)
 

Wijkmanager Ton Lindhout
van Wijkbureau Zuid (foto) wilde praten over het “proces van” ‘Hoograven Invites You’ met de internationaal bekende architecten Brillembourg en Klumpner en de studenten van HKU, UvU en Columbia University. Tevens zou Lindhout aan de orde stellen: “de tegenstelling traditionele sloop/nieuwbouwaanpak versus vertrekken uit wat er is, anders kijken naar wat er is. “Geen probleemwijk, maar wijk met problemen”. Freerk Veldkamp vertoonde de film ‘Briljante ideeën’ waarin de videoportretjes, die op deze site staan, aan elkaar gemonteerd waren. Hieronder een verslag van de RIA-bijeenkomst, gemaakt door iemand van de gemeente. (De opmerkingen in <cursief> zijn van de Aanzet-redacteur die ook aanwezig was):

wethouder floris de gelderr.jpgharrie bosch.jpg“De raad wilde praten met inwoners en ondernemers uit Hoograven over het project Hoograven Invites You. Bij dit participatieproject geven inwoners en ondernemers van de wijk Hoograven ideeën voor verbetering van de wijk. Bij deze bijeenkomst waren ruim 30 aanwezigen, waaronder 2 meepraters <vertegenwoordigers van Dierenweide Nieuw Rotsoord>, 12 bezoekers, 8 raadsleden, 3 wethouders, Floris de Gelder van o.a. Economische Zaken (foto links), Marka Spit, en Harie Bosch, van o.a. Wonen en Ruimtelijke Ordening (foto rechts), en 7 ambtenaren. Wijkmanager Ton Lindhout  vertelde over de projecten ‘Briljante Ideeën’ en ‘Hoograven Invites You’. Bij beide projecten staan de ideeën van de bewoners centraal.

Bij de ‘Briljante Ideeën’ ondersteunt een professioneel team  bewoners bij de uitvoer van hun idee voor de wijk. Het eerste ‘briljante idee’ werd al in september 2008 werkelijkheid: de Buurtbios met de film Polleke (opgenomen in o.a. de Huize de Geerlaan in Hoograven!). Ter illustratie vertoonden de mensen van ‘Briljante Ideeën’ en het wijkbureau een film over het project. Bewoners kwamen in beeld om hun idee in eigen woorden te presenteren. Op de achtergrond werd tegelijkertijd het idee in beelden getoond.
Voorbeelden van ideeën die inmiddels zijn uitgevoerd zijn een wijkkookboek , een mobiele keuken en een ontmoetingsruimte waar activiteiten worden georganiseerd.

Hoograven Invites You‘ was een <'social design> project dat in 2008-2009 plaatsvond. De architecten Klumpner en Brillembourg bestudeerden de wijk en praatten met bewoners. Er vonden workshops met internationale studenten plaats en er was een bewonersavond waarop bewoners hun ideeën konden ventileren. Verschillende wensen van bewoners werden door ‘Hoograven Invites You’ uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld ‘routes door de wijk’ en een Souk 
 
Ook enkele bewoners kwamen aan het woord, om een kritische noot te plaatsen bij de <stedenbouw/design-> projecten <van de internationale studenten van o.a. Columbia University, HKU Utrecht, UvU en Design Academy Eindhoven>. Een vertegenwoordiger van Kinderboerderij Nieuw Rotsoord vroeg de raad rekening te houden met de kinderboerderij. <Een volgens Lindhout “Koreaanse student” had het terrein van Dierenweide Nieuw Rotsoord vol getekend met ‘kashbah-achtige’woningen.> Zij willen graag hun huidige locatie behouden en daar een theehuis/ontmoetingsplek  openen <Men vroeg hiervoor ondersteuning door het team van de Briljante Ideeën, dat daar inderdaad mee aan de gang gaat.> Volgens de raadsleden was er geen reden tot zorgen over de locatie.
Andere bewoners vroegen om meer hulp van de gemeente bij het uitvoeren van hun ideeën. De wijkmanager legde uit dat het wijkbureau kan helpen bij praktische zaken en contacten bij de gemeente. Wethouder Spit zei dat een souk of een theehuis naast ‘voorzieningen’ vooral ook bedrijven zijn, dus dat het oprichten daarvan bij de ondernemers zelf ligt. Wethouder de Gelder wees de bewoners op het bureau Wijk in Bedrijf van de gemeente, dat mensen helpt bij het oprichten van een bedrijf.
Raadsleden stelden vragen over het vervolg en de regie van de projecten. <Wijkmanager Lindhout merkte op dat hij die regie-rol vervult.> Wethouder Bosch zei dat de projecten op eigen kracht zijn ontstaan, maar dat nu wellicht aansluiting bij grotere projecten mogelijk is. Ook wilden de raadsleden weten of er vóór de uitvoer van een idee wel gekeken wordt naar de behoefte. Wethouder de Gelder bevestigde dit.
Dit onderwerp staat niet op de agenda van de commissie.Het huidige kabinet wil probleemwijken in Nederland omvormen tot wijken waar mensen kansen hebben en weer graag wonen. Het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, bedrijfsleven, politie, welzijnswerkers en scholen slaan samen met wijkbewoners de handen ineen om de problemen aan te pakken. Doel is bewoners van de wijk meer perspectief te bieden en de kwaliteit van de wijk te verbeteren”.
Het initiatief voor deze raadsinformatieavond is genomen door D66-raadslid Alice van Rooij (links op de foto naast D66-fractievoorzitter en lijsttrekker Gerda Oskam) met de volgende brief: 
alice van rooij gerda oskam.jpg“Verzoek: Ik wil graag namens D66 (en als wijkcontactpersoon voor Zuid) aandacht vragen voor het project ‘Hoograven Invites You’. De meeste raadsleden hebben geen kans gezien om naar de tentoonstelling en de presentaties in de Pastoefabriek te gaan en het lijkt mij erg nuttig als meer mensen geïnformeerd worden over de zeer bijzondere wijze waarop men in Hoograven – bewoners, ondernemers, coöperaties – uitgaat van de kracht van de wijk en hier invulling aan geeft. Er is ook heel leuk filmmateriaal.

Hoograven Invites You is anders kijken naar een wijk. Er is gekeken door een waarderende bril. Gewend om niet te kunnen slopen in de dichtbevolkte sloppenwijken van Caracas, Rio en Mexico City enz. kijken de architecten Hubert Klumpner en Alfredo Brillembourg naar wat er is. Zij gaan uit van het bestaande en proberen dat te verbeteren.
Niet alleen de architecten hebben gekeken, maar ook studenten van de Universiteit van Utrecht en de Hoge School voor de Kunsten hebben op Hoograven gestudeerd.
In een parallel traject zijn bewoners gestimuleerd (gaat nog steeds door ) om met hun eigen ideeen voor de wijk te komen. Dit project “briljante ideeen” heeft inmiddels ruim 100 voorstellen opgeleverd die deels al in uitvoering zijn.
 
Hoograven is een wijk met veel diversiteit. Oud Hoograven, voorheen Jutphaas is voornamelijk door eigenaar/bewoners bevolkt. De huizen zijn er niet groot, maar worden wel gewaardeerd en gekoesterd.De Julianaweg  e.o. is een heel geliefd woongebied in het dertiger jaren segment. In nieuw Hoograven zijn de “stempels” van de woningcorporaties te vinden. Deze complexen sociale woningbouw kunnen in de aanpak van Brillembourg en Klumpner verbeterd worden zonder dat de  bewoners moeten worden uitgeplaatst. Globale werkwijze is een “schijf ” van 4 meter voor of achter de woning plaatsen en aansluiten op bestaande gevelopeningen waardoor extra functies (slaapkamer, badkamer enz.) toegevoegd worden en kabels en leidingen zonder hak en breekwerk kunnen worden vervangen.
Dat betekent dat je de verbeteringen aanbrengt voor de zittende bewoners en dat de bestaande sociale verbanden niet verloren gaan. De aansluiting tussen gebruikers en voorzieningen (kerk, moskee, winkels, buurthuizen enz) blijft eveneens intact.
Door op deze manier te werken treedt er geen verlies aan woningen op. Het gebied wordt zo mogelijk interessanter gemaakt door enkele functies, zoals een bazar toe te voegen. De appartementen in Tolsteeg zijn tegenwoordig zeer geliefd. De verjongde bevolking kiest er voor om dicht bij het centrum te wonen. De ontwikkeling van Rotsoord als creatieve hotspot zal deze ontwikkeling nog versterken.”

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten