Grote drukte bij Inspreken over Actieplan Luchtkwaliteit op 3 november

ja-nee.jpg

De raadzaal van het Stadhuis was op dinsdag 3 november te klein voor de tientallen mensen uit verschillende Utrechtse wijken die hun insprekers wilden steunen over het B & W-plan ‘ALU’*

Begin december neemt de Gemeenteraad naar verwachting een besluit over ‘ALU 3’ ofwel de derde versie van het  *Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht, dat in de hele stad en ook in Hoograven/Tolsteeg beroering teweeg bracht. Vraag maar aan de Actiegroep ‘Ik Hou van Hoograven’ (http://www.ikhouvanhoograven.nl/)

Wethouder Harrie Bosch heeft het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) in aangepaste vorm naar de gemeenteraad gestuurd. Het college heeft dit plan gemaakt om in 2015 in heel Utrecht te kunnen voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen. De gemeenteraad wilde graag via een raadsinformatieavond, op dinsdag 3  november, van inwoners en belangengroepen horen wat zij vinden van het ALU. Hoogravense actievoerders waren van de partij. De derde versie van het ALU lijkt iets gunstiger voor  de ’t Goylaan en Hoograven dan eerdere versies (zie verder in dit stuk waarom). Ondertussen zijn inwoners van met name Oog in Al en Zuilen nog zeer ongerust over het ALU3. (In Zuilen vreest men de beruchte ‘spoorlaan’ vanaf A2-afslag Lage Weide via deCartesiusweg en Josephlaan naar de stad)

Initiatiefgroep ‘Ik hou van Hoograven!’ (Sido, Peter, Michiel, Lieke, Sophie, Victor, Akkie en Elly) had spreektijd aangevraagd en meldt hierover het volgende:

:

rook_200.gif"De groei van het verkeer op de ’t Goylaan wordt in ALU 3 beperkt tot 26.300 auto’s per etmaal (in ALU 2 nog begroot op 37.200 auto’s per etmaal). Dat scheelt dus zo’n 11.000 auto’s per dag en we zijn blij dat dit in ieder geval is bereikt. Het betekent ook dat we besloten hebben om – voor nu – af te zien van een petitie. Het nieuwe ALU 3 kun je vinden op: www.utrechtselucht.nl

Deze afname is o.a. het effect van het weghalen van de ‘knips’ op Albatrosstraat, Ledig Erf en de Catharijnesingel waarmee het sectorenmodel dat men eerst voor ogen had, grotendeels komt te vervallen. De wijzigingen van ALU 2 naar ALU 3 lijken voor onze wijk ten positieve gekeerd maar dit neemt niet weg dat wij het nieuwe plan kritisch hebben gelezen en bij de gemeenteraad en wethouders aandacht hebben gevraagd voor een aantal punten waarover wij bezorgd blijven. Ook lijkt het erop dat ALU 3 wel inzet op openbaar vervoer, maar tegelijk zien we dat het ALU erg insteekt op mobiliteit per auto.

1) We willen graag horen waar men verwacht dat het verkeer dat eerst langs de ’t Goylaan zou rijden, nu langs gaat rijden en hoe dat zich verhoudt tot de verwachte toename op de Albatrosstraat en Vondellaan. Daarnaast lijkt het erop, gezien de afname van NO2 van 2% die is voorzien voor de Vultostraat/C. Erzeijstraat, dat men verwacht dat het autoverkeer hier licht zal verminderen. We willen zeker weten dat dit ook het geval is!
2) Wij zijn bezorgd over allerlei ontwikkelingen buiten de wijk die een groot effect op het verkeer rond Utrecht zullen hebben zoals:
a) Toekomst ring Utrecht b) Ontwikkeling A12 zone c) Invulling nieuwe stationsgebied Vaartse Rijn d) Spoorlaan
Behalve de Spoorlaan worden deze ontwikkelingen niet of nauwelijks besproken in ALU 3.
3) Bij de huidige verkeersintensiteit is er, mede als gevolg van trillingen door zwaar verkeer, schade ontstaan aan een aantal jaren ‘ 30 huizen langs de ’t Goylaan. Wij zijn bezorgd dat een verdere toename van de verkeersintensiteit, vooral als er een groene golf zou worden ingevoerd, zal leiden tot nog meer schade.
4) In Oog in Al is er een maximale norm van 15.000 auto’s per etmaal gesteld voor de Lessinglaan/Haydnlaan enz. Wij vragen ons af waarom er voor de ’t Goylaan een hogere norm geldt (25.000 volgens onze informatie). Dit wordt ondanks de verminderde groei toch ook nog steeds overschreden (26.300)

Wij hebben aangegeven graag de uitnodiging van de gemeente aan te nemen om wijkbewoners te raadplegen over de uitwerking van de maatregelen. De punten die wij hierbij alvast hebben aangegeven:
I) Oversteekbaarheid:
a) In het ALU staat dat er men het voornemen heeft om 2×2 rijbanen en een groene golf in te voeren op de ’t Goylaan. Tegelijkertijd wil men de oversteekbaarheid vooral bij het Hart van Hoograven goed regelen: twee zaken die elkaar tegenwerken. Het ALU 3 richt zich vooral op voetgangers/fietsers, maar het gaat natuurlijk ook om auto’s en bussen die moeten oversteken;
b) Men richt zich in ALU 3 vooral op het Hart van Hoograven. Het is belangrijk dat er meerdere veilige oversteekplaatsen op de ’t Goylaan/Socrateslaan zijn voor woon-werkverkeer, schoolgaande kinderen en ouderen;
c) De veiligheid: als dat gelijkvloers zal zijn over de ’t Goylaan vragen wij ons ten zeerste af of er voldoende ruimte in de middenberm of bij de stoplichten is om veilig over te steken;
d) We willen aandacht voor een goede afstelling van de stoplichten; om stationair draaiende auto’s en filevorming – wat weer invloed heeft op de luchtkwaliteit – op bijv. de Erzeijstraat of Hooft Graaflandstraat te voorkomen.
e) Zorgvuldig afstellen van stoplichten op de ’t Goylaan en Socrateslaan om te voorkomen dat de ’t Goylaan alsnog een racebaan wordt.
f)  Verlies van de busbaan en bushalte op de ’t Goylaan/Socrateslaan – dit staat haaks op de voornemens in het ALU 3 om groots in te zetten op OV en is onwenselijk voor de wijk.

Verkeer in zo’n drukke stad goed managen is lastig. Juist daarom willen wij dat de situatie in Hoograven zo snel mogelijk wordt gemonitord zodat er niet alleen wordt uitgegaan van schattingen en modellen maar van werkelijke cijfers. Het gaat dan om:
* autotellingen (hoofdverkeersstroom/sluipverkeer)
* luchtkwaliteitmetingen in de wijk en dat deze gegevens beschikbaar en helder zijn voor de bewoners

Verder willen we betrokken worden bij de manier waarop het verkeer door de wijk gaat rijden en bij de uitvoeringsmaatregelen. Daarnaast willen we dat de gemeente geld reserveert om de maatregelen goed te uit te voeren. Ook moet er geld zijn om maatregelen te kunnen nemen mocht de hoeveelheid verkeer hoger uitvallen dan verwacht, als blijkt dat er veel sluipverkeer optreedt en er toch verkeer uitwijkt naar de W.A. Vultostraat/C. Erzeijstraat.

De volgende belangrijke data staan gepland!

29 oktober  Raadsinformatie-avond 17.30 uur (Trouwzaal) – technische informatieavond (geen inspraak mogelijk, je kunt wel bijwonen)
3 november Raadsinformatie-avond 19.30 uur (Raadszaal) – wij vragen spreektijd aan; deze avond kun je ook bijwonen. Een aantal mensen heeft al laten weten hierbij te willen zijn. Wil je ook mee (hoe meer hoe beter!) dan horen we dat graag.

Begin december neemt de Gemeenteraad naar verwachting een besluit over ALU 3. Laat daarom vooral ook nog even de poster voor je raam hangen! Wij zullen het proces op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen.  Mocht je willen reageren, dan horen we graag van jullie via info@ikhouvanhoograven.nl 
We houden jullie op de hoogte en bedankt voor jullie aandacht en steun".
Zie ook: http://aanzetnet.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=44

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten