’t Goylaan: racebaan of dreigend infarct voor Hoograven?

racebaan goylaan mail (1).jpgHet (gemeentelijke) ‘Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht’ (ALU, 14 maart 2009) heeft grote gevolgen voor de wijken Hoograven, Lunetten en Rivierenwijk. Mede naar aanleiding van dit plan maakt een steeds grotere groep bewoners van deze wijken zich ernstig zorgen over de enorme toename in de verkeersdruk op de ’t Goylaan, die de komende jaren is voorzien.  Hoogravense actievoerders (http://www.ikhouvanhoograven.nl/ ) vrezen dat, door het weren van doorgaand verkeer in de binnenstad, Hoograven juist de pineut zou worden met maar liefst 50% meer verkeer over ’t Goylaan in 2015 dan dat er nu rijdt (of in de file stil staat..)

Een groep bewoners kondigde aan hun onvrede met dit plan onder de aandacht te brengen van de Gemeenteraad. Dat is inmiddels ook gebeurd. Recentelijk opnieuw: bij het bezoek van een delegatie van de raad aan Hoograven/Tolsteeg op 15 september riep Elly van Etten namens de actiegroep ‘Ik hou van Hoograven’ de gemeenteraadsleden op kritisch naar het ALU te kijken: "Dit plan breekt alles af van wat er in de afgelopen jaren in de wijk is opgebouwd en verbeterd.’ Een luid applaus "was haar deel. Van Etten meldde tevens dat groeperingen uit  Lunetten en Rivierenwijk zich inmiddels bij het protest hebben aangesloten.

rook_200.gifvkjulianaweg (1).jpgActiegroep ‘Ik Hou Van Hoograven’ (IHVH) heeft ondertussen ook gesprekken gehad met raadsleden van CDA en D’66 en zou vandaag (18 september) met Bert van der Roest (PvdA) om de tafel gaan zitten. Andere actiemiddelen van IHVH zijn zijn o.a. zelf ontworpen ansichtkaarten, het maken van een stemwijzer met het oog op de raadsverkiezingen (voorjaar 2010) en het plannen van een themaweek rond luchtkwaliteit op Hoogravense basisscholen.

Wat is er aan de hand rond het  ‘Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht’ (ALU)?  Om de luchtkwaliteit in het centrum te verbeteren wordt volgens dit plan een zogenaamd ‘sectorenmodel’ ingevoerd. Door de stad op te delen in sectoren wordt het doorgaand autoverkeer geweerd uit en langs de oude stad. Dit houdt in dat in de sector Zuid vrijwel al het extra verkeer voortaan over de ’t Goylaan geleid zal worden. De verwachting is dat daarmee het aantal auto’s per dag in 2015 niet zal uitkomen op 25.500 auto’s, maar op maar liefst 37.200 stuks per dag. Dit is een toename van meer dan 50% vergeleken bij de verkeersdrukte van vandaag. Momenteel is het college van B&W in afwachting van een rapport van een extern bureau voordat het voorstel definitief in de Raad wordt gebracht.

Veel bewoners vinden de gevolgen van het plan onacceptabel en vinden dat het probleem van de andere delen van de stad bij de ’t Goylaan wordt neergelegd. Naast wat deze verkeerstoename uiteindelijk doet met de luchtkwaliteit van onze wijk, is de bereikbaarheid van onze wijk momenteel al een heikel punt. In de spits zijn de wijken wijken Hoograven en Lunetten van tijd tot tijd onbereikbaar; het verkeer staat dan vast tot ver op de Waterlinieweg. Dit weer met als gevolg dat automobilisten in toenemende mate sluiproutes door de woonwijken gaan nemen. Als men momenteel al geen antwoord heeft op de doorstroom van verkeer door Hoograven, hoe gaat dit er dan uitzien met een verkeerstoename van meer dan 50%?
Naast bereikbaarheid komt ook de leefbaarheid van Hoograven onder druk te staan. Net nu er had gewerkt wordt aan Hoograven als krachtwijk en er allerlei positieve impulsen zijn, wordt ’t Goylaan gebombardeerd tot drukke verkeersader die de wijk in tweeën zal splijten. Een aantal maanden geleden sprak voormalig wijkwethouder Giesberts nog hoopvol over het kloppend hart van Hoograven. Nu vrezen wij een stokkend hartinfarct van Hoograven.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ikhouvanhoograven.nl.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten