Conceptnota van Uitgangspunten Hagesteinstraat

Waar nu de Hagesteinstraat is, komen 52 nieuwbouwwoningen. Deze locatie is in het wijkontwikkelingsplan Hoograven al aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. AM Wonen heeft nu het initiatief genomen om woningen te bouwen voor starters op de woningmarkt en gezinnen met kinderen. Bron: gemeente Utrecht 15-12-2006.  Dinsdag 16 januari, 19.00-21.00 uur Informatieavond voor bewoners geplande nieuwbouw Hagesteinstraat op wijkbureau Zuid, 't Goylaan 125. Zie: PDF Hagesteinstraat.

Het initiatief van AM Wonen sluit goed aan bij de wens om in Hoograven meer koopwoningen te bouwen. Met het bouwplan wordt invulling gegeven aan een terrein dat al langere tijd voor een deel braak ligt.
De gemeente heeft in overleg met AM Wonen de randvoorwaarden opgesteld voor dit nieuwbouwproject. Zo moet de nieuwbouw aansluiten bij de ruimtelijk structuur van Oud Hoograven en wordt gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid. De bestaande rooilijnen en de bouwhoogten van de aangrenzende gebouwen zijn het uitgangspunt. De Hagesteinstraat is in het nieuwe plan niet meer nodig en vervalt.
Het college heeft een concept nota van uitgangspunten voor het ontwikkelen van deze locatie vastgesteld.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten