Bouwplannen in de wijk

BouwenIn de wijk zijn meerdere bouwplannen. Hieronder volgt een korte opsomming van de huidige stand van zaken. De eerste drie bouwplannen moeten de artikel 19-procedure volgen en is er mogelijkheid voor belanghebbenden om officieel bezwaar te maken. Meer info over de start van de verschillende procedures kan men halen bij het Wijkbureau, ’t Goylaan 125. Aanvullende informatie kan gestuurd worden naar: Redactieaanzet@yahoo.com.

Klik op   lees meer   voor meer info

Hoek Briljantlaan/ Diamantweg.
Woningbouwcorporatie Mitros is voornemens om 60 sociale huurwoningen te bouwen met 72 parkeerplaatsen op dit terrein. Wijkbewoners hebben problemen met de hoogte van het pand. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling van afgelopen 27 september hebben de raadsleden, na het aanhoren van insprekers, besloten om dit plan te bespreken bij de raadsvergadering op 12 oktober. Er waren nog te veel vragen om nu te beslissen. Inmiddels is de grondexploitatie aangenomen. Ook is een motie overgenomen door de wethouder waarin staat dat de Visie Rotsoord de harde randvoorwaarden beschrijft. De daar beschreven bouwhoogten mogen niet overschreden worden.

Rotsoord 41-43, Vicona-locatie
Ook hier hebben de wijkbewoners problemen met de enorme hoogte van het toekomstige pand. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling van afgelopen 27 september hebben de raadsleden, na het aanhoren van insprekers, argumenten benoemd waarom dit plan niet uitgevoerd mag worden. In de visie Rotsoord staat beschreven dat de gemiddelde hoogte 4 bouwlagen moet zijn (tussen de 2 en accenten van maximaal 6 lagen) en er is een plan ingediend van 8 lagen hoog. De gemeenteraadsleden begrepen niet dat er eerst met veel inzet met belanghebbenden een visie op is gesteld, om er vervolgens van af te wijken. De wethouder heeft het plan ingetrokken.

ROC-locatie
Maandag 2 oktober was er een goedbezochte informatieavond over de woningbouwplannen van projectontwikkelaar Kompaan Vastgoed B.V. Er waren al randvoorwaarden opgesteld en nu werden aanvullende voorwaarden voorgelegd. De architect toonde tekeningen van twee bouwblokken met een verhoogd (1,35 meter) dek ertussen omdat parkeren een halve bouwlaag verdiept gaat plaatsvinden. Het min of meer vierkante blok aan de Diamantweg wordt 6 bouwlagen hoog met aan de Vaartserijnstraat de toegang tot de parkeerkelder. Het lange blok wordt 4 lagen hoog met een smal binnenterreintje in het midden. In totaal betekent dat 105 appartementen met 1,4 parkeerplaatsen per woning.
De aanwezige bewoners hadden verschillende bezwaren. Velen maakten bezwaar tegen de hoogte. In de Visie Rotsoord staat dat de gemiddelde bouwhoogte 4 lagen moet zijn (minimaal 2 en accenten van maximaal 6). Nu is er sprake van een gemiddelde hoogte van 5½  bouwlagen.
De tekeningen lieten alleen de bezonning en schaduwwerking zien om 9.00, 12.00 en 15.00 uur en een bewoner vermeldde dat hij dan aan het werk is. Hij is bang dat hij ’s avonds geen zon meer in de tuin heeft en dat wil hij graag op een tekening terug zien.
Een andere bewoner is bang dat de ruimte tussen de gebouwen een enorm tochtgat wordt. De ligging van de twee blokken is ongunstig voor de windrichting.
Vele bewoners zijn bang voor schade aan hun huizen. Een bouwinspecteur heeft al bij verschillende huizen de huidige staat opgenomen door o.a. het maken van foto’s. Een bewoonster vond het merkwaardig dat in het rapport die foto’s vervolgens niet zijn opgenomen. Kompaan raadt iedereen aan de bouwinspecteur binnen te laten. De vervolgvraag was wie de eventuele toekomstige schade vergoedt. Men was sceptisch bij het feit dat er een aparte BV. is opgericht om dit bouwplan uit te voeren. Volgens Kompaan is alles goed geregeld.

De drie bouwplannen tezamen op Rotsoord
Binnenkort worden de resultaten van een luchtkwaliteitonderzoek door Wijkbureau Zuid bekend gemaakt. Immers de drie bouwplannen zorgen voor meer verkeer en dus meer vervuiling, terwijl de W.A. Vultotraat nu al tot de meest vervuilde straten van Nederland behoort. Een bewoner van deze straat en werkzaam bij de Utrechtse Universiteit als gezondheidswetenschapper heeft bij de gemeenteraad aangedrongen op het maken van een gedegen risicoanalyse ten aanzien van de volksgezondheid en milieubelasting.
Alle bouwplannen moet de artikel 19 procedure volgen omdat ze niet voldoen aan het bestemmingsplan. Bewoners kunnen bezwaren indienen. Meer info bij het Wijkbureau Zuid.

Hart van Hoograven
De communicatie over de bouwplannen bij ’t Goylaan naar de bewoners blijft moeizaam. De meeste bewoners zijn niet tegen de herstructurering van het gebied. ’t Goylaan was verloederd en was toe aan een opknapbeurt. Het is daarom op zijn minst raar te noemen dat er vanuit de gemeente en bouwontwikkelaars geen plaatjes en tekeningen beschikbaar worden gesteld over hoe het er allemaal uit gaat zien. Wel is bekend dat de laatste plannen door de welstandcommissie zijn afgekeurd, omdat ook dit bouwblok te hoog was.

BEFU-terrein in Zuid-Hoograven
Er zijn plannen om daar een groot aannemersbedrijf te bouwen. Bewoners willen geen groot aannemersbedrijf op dat terrein, omdat dan vele zware vrachtwagens door de kleine straatjes gaan rijden en meer grote boten langs de vele roeiers moeten manoeuvreren. Tijdens het laatste bezoek van de gemeenteraadsleden aan de wijk is beloofd dat zij gaan vragen aan het college van B&W om een alternatieve locatie voor dit bedrijf te gaan zoeken.

Liesbospark
De gebruikers in het zuiden van de wijk hebben goede initiatieven getoond om het terrein functioneler en prettiger te gaan maken. Vooral het terras aan het water is voor de wijk zeer aantrekkelijk. Op dit moment heeft de redactie geen informatie beschikbaar over de huidige stand van zaken.

 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten