Wijkraad Zuid nodigt u uit mee te praten

Henk Willemse is de voorzitter van de Wijkraad Zuid, bewoners uit de wijken Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt en Lunetten. Henk Willemse: ‘De wijkraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over problemen en wensen in de wijk. Als wijkraad zijn we niet gekozen. We kunnen ons werk alleen doen als we contact hebben met de bewoners uit de wijk. Dat contact wil ik verbeteren. Ik nodig alle bewoners dan ook uit om de eerstvolgende vergadering van de wijkraad bij te wonen.
De wijkraad wil regelmatig laten weten waarover ze hebben geadviseerd en wat daarmee is gebeurt. Bijvoorbeeld: De wijkraad heeft advies gegeven over de plannen voor nieuwe woningen aan de Briljantlaan. Daar komen nieuwe woningen. Henk: ‘Ons advies was om niet hoger te bouwen dan de woningen aan de andere kant van de weg. En verder om goed te letten op de parkeerproblematiek en de drukke verkeerssituaties. Niet alles wat we adviseren wordt precies zo overgenomen.’ Er is regelmatig contact met de ambtenaren op het wijkbureau.

De Wijkraad Zuid hoort graag uw mening en ideeën over de wijk. Kom daarom naar de vergadering van de wijkraad. U kunt ook mailen: wijkraadzuid@hotmail.com of schrijven naar de secretaris, Karpaten 114 3524 DJ Utrecht. Ook kan men klachten en wensen mondeling en/of schriftelijk bij het wijkbureau neerleggen, ’t Goylaan 125.

Interview met voorzitter Wijkraad Zuid

Henk Willemse is voorzitter van de Wijkraad Zuid. De Wijkraad bestaat uit betrokken bewoners uit de wijken Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt en Lunetten. Henk Willemse: “De Wijkraad adviseert het college van Burgermeester &Wethouders langs formele weg over problemen en wensen in de wijk. Niet alles wat we adviseren wordt precies zo overgenomen. We zijn niet gekozen en kunnen ons werk alleen doen als we contact hebben met de wijkbewoners.” De Wijkraad bestaat nu uit negen leden en dat is te weinig om alle taken en wensen adequaat op te pakken. Henk: “We willen graag nog zes personen uit Hoograven en vier personen uit Lunetten erbij. Ervaring is niet belangrijk, dus ook jonge mensen en nieuwkomers wil ik graag uitnodigen te reageren.”

De Wijkraad heeft nu vier werkgroepen:
1) De werkgroep Communicatie informeert de wijkbewoners welke adviezen zijn verstuurd en wat daarmee is gebeurd en organiseert de wijkraadpleging.
2) De werkgroep Sociaal Maatschappelijke zaken bespreekt plannen en onderzoeken van bijvoorbeeld de GG&GD en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
3) De werkgroep Veiligheid heeft regelmatig contact met de politie en het wijkbureau. Gegevens en signalen uit de wijk worden uitgewisseld.
4) De werkgroep Ruimtelijke Ordening is in oprichting. De wijkraad gaf bijvoorbeeld advies over de plannen voor nieuwe woningen aan de Briljantlaan en de Diamantwe.

Op de vraag welke facetten aan het werk hij het leukst vindt, antwoordt hij: “Contact met de buurtpanels. Er zijn niet altijd veel mensen aanwezig maar de issues die zij brengen kunnen vaak snel opgelost worden door de korte communicatielijn met de wijkambtenaren.”
De Wijkraad Zuid hoort graag uw mening en ideeën over de wijk. Misschien heeft u een idee voor een project voor het Leefbaarheidsbudget. Dit budget, waaruit ook de burgerinitiatieven worden betaald, is verhoogd naar €530.000,=.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten